19 september 2021

Op zoek naar het “verdwenen water”

ivnHEEZE – Hoe boeiend is het om op zoek te gaan naar iets wat er niet meer is? Héél boeiend als dit het verdwenen water betreft van de Groote Heide. Maar is het echt verdwenen? Dat komt u te weten tijdens een wandeling van IVN Heeze-Leende op zondag 15 januari. Daar waar ooit het grootste ven van Nederland lag zie je nu alleen nog maar de contouren, sporen in het landschap waaruit opgemaakt kan worden hoe het vroeger geweest moet zijn. Maar het heeft een heel ander functie gekregen! Veel van ons huidige drinkwater komt uit de diepe ondergrond. Tijdens de wandeling rondom het Groot Huisven wordt u over al deze zaken bijgepraat. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein van Bosgroep Zuid, Huisvenseweg 14 in Heeze. Deelname is gratis.

Een landschap met een verhaal dus. Vroeger waren er veel grote vennen in dit gebied, maar die zijn rond 1900 drooggelegd, onder meer voor landbouwgrond. De voormalige oevers zijn nu hier en daar nog herkenbaar in het landschap. De drooglegging van de vennen was geen succes omdat de grond te arm bleek te zijn. Uiteindelijk heeft men het grootste deel van de hogere zandgronden beplant met dennen, douglassen en lariksen. Naast naaldbomen zijn loofbomen aangeplant, onder meer de amerikaanse eik ten noorden van het Veeven. Tegenwoordig is het beheer in handen van Bosgroep Zuid.
De huidige eigenaar van het gebied, Brabant Water, heeft het voormalig Groot Huisven opnieuw ingericht. Het gaat om 20 ha landbouwgrond in waterwingebied Groote Heide. Hier is een interessant gebied ontstaan qua natuurwaarden. De nieuwe natuur fungeert o.a. als leefgebied voor de heikikker en andere beschermde soorten. In het kader van Countdown 2010 (een Europees samenwerkingsverband gericht op het behoud van biodiversiteit) heeft Brabant Water de bedreigde heikikker geadopteerd. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De klokjesgentiaan en de kleine zonnedauw zijn hier te vinden in de zomer. Maar ook zonder deze soorten is er genoeg te zien in het gebied van het “verdwenen water”.

Meer informatie: www.ivn.nl/heeze-leende

Op zoek naar het “verdwenen water”

ivnHEEZE – Hoe boeiend is het om op zoek te gaan naar iets wat er niet meer is? Héél boeiend als dit het verdwenen water betreft van de Groote Heide. Maar is het echt verdwenen? Dat komt u te weten tijdens een wandeling van IVN Heeze-Leende op zondag 15 januari. Daar waar ooit het grootste ven van Nederland lag zie je nu alleen nog maar de contouren, sporen in het landschap waaruit opgemaakt kan worden hoe het vroeger geweest moet zijn. Maar het heeft een heel ander functie gekregen! Veel van ons huidige drinkwater komt uit de diepe ondergrond. Tijdens de wandeling rondom het Groot Huisven wordt u over al deze zaken bijgepraat. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein van Bosgroep Zuid, Huisvenseweg 14 in Heeze. Deelname is gratis.

Een landschap met een verhaal dus. Vroeger waren er veel grote vennen in dit gebied, maar die zijn rond 1900 drooggelegd, onder meer voor landbouwgrond. De voormalige oevers zijn nu hier en daar nog herkenbaar in het landschap. De drooglegging van de vennen was geen succes omdat de grond te arm bleek te zijn. Uiteindelijk heeft men het grootste deel van de hogere zandgronden beplant met dennen, douglassen en lariksen. Naast naaldbomen zijn loofbomen aangeplant, onder meer de amerikaanse eik ten noorden van het Veeven. Tegenwoordig is het beheer in handen van Bosgroep Zuid.
De huidige eigenaar van het gebied, Brabant Water, heeft het voormalig Groot Huisven opnieuw ingericht. Het gaat om 20 ha landbouwgrond in waterwingebied Groote Heide. Hier is een interessant gebied ontstaan qua natuurwaarden. De nieuwe natuur fungeert o.a. als leefgebied voor de heikikker en andere beschermde soorten. In het kader van Countdown 2010 (een Europees samenwerkingsverband gericht op het behoud van biodiversiteit) heeft Brabant Water de bedreigde heikikker geadopteerd. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De klokjesgentiaan en de kleine zonnedauw zijn hier te vinden in de zomer. Maar ook zonder deze soorten is er genoeg te zien in het gebied van het “verdwenen water”.

Meer informatie: www.ivn.nl/heeze-leende

“Loopneuzenwandeling” door de Herbertusbossen

HEEZE – Het kan fris zijn op zondag 18 december als IVN Heeze-Leende een “loopneuzenwandeling” houdt door de Herbertusbossen. Zeg trouwens nooit Hubertusbossen, want de eerste heer van Heeze, Leende en Zesgehuchten heette toch echt Herbertus. Het vertrek voor de wandeling is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Brabants Landschap aan het einde van de Boschlaan in Heeze.
Het is een afwisselend gebied van weilanden, loof- en naaldbos, met een rijk vogelleven. Zeer de moeite waard! Geschikt voor een flinke familiewandeling.

Op weg naar het vertrekpunt zie je als eerste het kasteel met “De Waarden‘’. Dit zijn de drassige weilanden voor het kasteel. In de volle sloten zie je altijd wel een reiger vissen. In de zomer groeien er weer orchideeën. “De Waarden” is qua flora zeer rijk. Hier groeien o.a. de kikkerbeet, holpijp, waterviolier, dotterbloem en wateraardbei. Wat verderop achter het kasteel kom je dan bij de Herbertusbossen met veel oude bomen. De holtes in de beuken, eiken én grove dennen zijn in trek bij holenbroeders als de bosuil, de boomklever en de zwarte specht. Verder kan je de ijsvogel, de bonte vliegenvanger, de kauw, goudhaantjes en diverse lijsters tegenkomen. De Herbertusbossen stammen uit de 19e eeuw. Het bos heeft een padennet met slingerend verloop volgens Engelse Landschapsstijl. Onze wandelroute voert deels over de “Engelse” paden. Enkele percelen grove den zijn wel 130 jaar oud. Ook bij het loofhout zijn een aantal tamelijk oude stukken bos. Het oudst is een klein stukje eikenbos van 134 jaar oud. Eiken en beuken van meer dan negentig jaar komen veel voor. Er zijn 9 monumentale bomen die allen boven de 20 m. zijn. De meest bijzondere bomen zijn de zomereik, de Europese lork, de Californische cipres en verschillende sparren & dennen. De douglasspar is 35 m. hoog, de zomereik heeft een omtrek van ruim 3,5 m.
Door het bos meandert de Sterkselsche Aa. De beek ondergraaft de oevers, waardoor bomen neerstorten. De ijsvogel is er blij mee, want door die kluiten heeft hij ieder jaar geschikte oevers om zijn nesthol uit te graven. Misschien spotten we er wel één langs de beek tijdens de wandeling. Maar niet als het te koud is: de ijsvogel houdt namelijk niet van kou…

Helpt u mee aan het rolstoelpad?

Samen de natuur in (c) margot van den boer

Samen de natuur in
(c) margot van den boer

HEEZE – De Strabrechtse Heide is mooi. Daar wil iedereen wel van genieten! Helaas is het voor hen die minder goed ter been zijn, soms niet zo makkelijk. Daarom hebben enkele gidsen van het IVN het initiatief genomen om ook voor hen wat extra’s te doen. “Wij gaan geregeld met mensen de natuur in die rolstoel of rollator gebonden zijn. Of met scootmobiel of kinderwagen. Je merkt dat deze bezoekers veel plezier beleven aan zo’n uitje in de natuur. Toch is het niet altijd makkelijk. Het fietspad is vaak te druk en het naastgelegen zandpad te rul. Zo zijn we in gesprek gegaan met Staatsbosbeheer. In overleg kwamen we op een mooi en gevarieerd pad uit. De route volgt grotendeels het kabouterpad waar geregeld ouders met kinderen wandelen. Het pad loopt door de heidetuin, komt langs de ecologische moestuin, geeft uitzicht op de heide en doorkruist insectentuin en omzoomt de schaapskooi. Je loopt ‘over water’ en tussen de bomen.
Parkeren kan bij de Natuurpoort en je kunt onderweg op diverse plekken pauzeren, ook bij het heidecafé (dit café is voorzien van invalidentoilet, red.).”

Donderdag 12 en vrijdag 13 mei kunt u meer info over dit project vinden bij AH Heeze. Daar wordt het rolstoelpad onder de aandacht gebracht door de initiatiefnemers Harrie van Litsenburg en Jac Staals. Wilt u een financiële bijdrage leveren (de totale kosten voor het project worden geschat op 15.000,-) dan kan dat 12 of 13 mei of via NL17RABO0120361132 t.n.v. IVN Heeze-Leende o.v.v. rolstoelpad.

Niet kniezen niet zeuren, wandelschoenen aan!

STERKSEL – Duurt het te lang voordat de lente begint? Blijf vooral niet binnen zitten. Trek er op uit met het IVN, bijvoorbeeld op zondag 20 maart. Dan organiseert IVN Heeze-Leende een publiekswandeling onder het motto “Ontluikende lente”.
Onder begeleiding van een ervaren gids wandelt u door de natuur van de Lange Bleek te Sterksel. Dit gebied sluit aan bij de Herbertusbossen en de Somerense Heide. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de hoek Vlaamseweg-Lange Bleek. Deelname aan de wandeling is gratis.

Villa Elias

Villa Elias, uit archief Heemkundekring HLZ

De Lange Bleek is een prachtig natuurgebied met veel afwisseling. Enkele heidevelden, diverse bosgebieden en een mooie heuvelachtige overgang naar het Peelven. En niet te vergeten een prachtig ven met een eilandje middenin het gebied. Een aantal oude wandelpaden, die hier en daar wat moeilijk terug te vinden zijn, completeren het geheel. Het ven is bekend onder de namen Bultven of Eliasven. Midden in het gebied kunt u nog de funderingsresten van een formidabele villa aantreffen van de joodse fabrikantenfamilie Elias, waarnaar het meertje genoemd is. Het gebied kent een bewogen geschiedenis. De villa is door de Duitsers in beslag genomen en in 1944 door het verzet in brand gestoken. Wat de natuur betreft: sinds de opschoning van het ven groeit er weer gagel, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. Verder groeien er bijzondere struiken in de buurt van de vroegere villa. Het gebied wordt deels begraasd door runderen en schapen. Een uniek gebied om in lentesferen te komen.
Voor een overzicht van alle IVN-wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

De zestigste Nationale Boomfeestdag 16 maart 2016

SONY DSC

Klaar om de bomen te planten   (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – De 60e boomfeestdag wordt in de gemeente Heeze – Leende gevierd bij het industrieterrein De Poortmannen.
Het thema is dit jaar: “ Bomen en Bossen”

Om de nieuwe uitbreiding van dit industrieterrein komt een brede nieuwe groenstrook met volop ruimte voor natuur.
De milieu- en landschapsbehoudwerkgroep van het IVN in onze gemeente, heeft voor de gemeente Heeze – Leende een ontwerp gemaakt met aandacht voor bloemrijke weiden, bosschages met inheems plantsoen, solitaire bomen en een grote poel omringd door knotwilgen. Dit gebied wordt natuurlijke wijze beheerd.
In het inheemse plantsoen zullen bloemrijke en besdragende struiken geplant worden.
In het plan is ook op een paar plaatsen ruimte gecreëerd voor hoogstamfruit. Er is gekozen voor oude en sterke fruitrassen. Natuurlijk kunnen mensen die werkzaam zijn op
De Poortmannen daar in het oogstseizoen een appeltje scoren, maar ook voor bv egels, dassen en vogels heeft valfruit een meerwaarde.
De gemeente Heeze-Leende stelt het plantterrein en het plantmateriaal beschikbaar.
Op 16 maart gaan 180 leerlingen van groep 7 van de basisscholen uit Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp samen met de gidsen van het IVN Heeze-Leende en medewerkers van de groenvoorziening deze groenstrook voor een deel beplanten.
Naast het planten, krijgen de leerlingen ook uitleg over het onderhoud van dit gebied.
Ook krijgen ze informatie over de dieren die in de toekomst in dit gebied voor zullen komen.

Tijdens de VN- wereldmilieuconferentie in 1953 riep VN- secretaris Hammarskjöld alle naties op om bomen te planten met de jeugd in een jaarlijks terugkerend ‘World festival of Trees’. Staatsbosbeheer pakte dit verzoek op en richtte in 1957 het Landelijk Comité Boomplantdag op. Op 10 april 1957 werd de eerste Boomfeestdag gehouden in Apeldoorn met toen 1600 kinderen. Het fenomeen is uitgegroeid tot een nationaal traditioneel evenement, waaraan jaarlijks 100.000 kinderen meedoen en 30.000 volwassenen. Wereldwijd is de Boomfeestdag het oudste instituut dat zich inzet voor natuureducatie aan kinderen. In deze 60 jaar zijn er door de Nederlandse schooljeugd ruim 11 miljoen bomen geplant ofwel meer dan 5000 voetbalvelden. Bijna altijd wordt er gepraat over natuur en klimaat of milieu door volwassenen Maar…..kinderen worden nauwelijks bij de klimaat- problematiek betrokken, terwijl het van belang is, dat zij, juist nu ze jong zijn, gaan beseffen dat ze zelf ook hun steentje aan een gezond klimaat kunnen bijdragen. Het planten van een eigen boom is het ultieme middel om kinderen bij de natuur te betrekken, want het zelf spitten en planten van een boompje /struikje is weer een nieuwe natuurbeleving voor een kind. Onderzoek wijst uit dat dit nooit vergeten wordt. De aanplant van bomen / bossen / groenstroken / parkjes wordt vaak gezien als een druppel op een gloeiende plaat maar heel veel druppels laten uiteindelijk wel die plaat afkoelen.
Wij nodigen U van harte uit , om op deze bijzondere dag, tussen 9.00 en 11.30 uur samen met de leerlingen enkele struiken te komen planten. Het plantterrein is te bereiken door bij De Poortmannen; de Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers, aan het einde is het plantterrein .

Niet kniezen niet zeuren, wandelschoenen aan!

IVN

IVN

STERKSEL – Duurt het te lang voordat de lente begint? Blijf vooral niet binnen zitten. Trek er op uit met het IVN, bijvoorbeeld op zondag 20 maart. Dan organiseert IVN Heeze-Leende een publiekswandeling onder het motto “Ontluikende lente”.
Onder begeleiding van een ervaren gids wandelt u door de natuur van de Lange Bleek te Sterksel. Dit gebied sluit aan bij de Herbertusbossen en de Somerense Heide. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de hoek Vlaamseweg-Lange Bleek. Deelname aan de wandeling is gratis.
De Lange Bleek is een prachtig natuurgebied met veel afwisseling. Enkele heidevelden, diverse bosgebieden en een mooie heuvelachtige overgang naar het Peelven. En niet te vergeten een prachtig ven met een eilandje middenin het gebied. Een aantal oude wandelpaden, die hier en daar wat moeilijk terug te vinden zijn, completeren het geheel. Het ven is bekend onder de namen Bultven of Eliasven. Midden in het gebied kunt u nog de funderingsresten van een formidabele villa aantreffen van de joodse fabrikantenfamilie Elias, waarnaar het meertje genoemd is. Het gebied kent een bewogen geschiedenis. De villa is door de Duitsers in beslag genomen en in 1944 door het verzet in brand gestoken. Wat de natuur betreft: sinds de opschoning van het ven groeit er weer gagel, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. Verder groeien er bijzondere struiken in de buurt van de vroegere villa. Het gebied wordt deels begraasd door runderen en schapen. Een uniek gebied om in lentesferen te komen..

Voor een overzicht van alle IVN-wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

IVN Lezing in de Sleutelbloem: Back to the USA

HEEZE – Dinsdag 16 februari houdt Ivo Rothuizen een lezing over de natuurreis die hij in het najaar van 2015 heeft gemaakt door het zuidwesten van de Verenigde Staten. De lezing (met prachtige natuurbeelden) wordt gehouden in De Sleutelbloem, het gebouw van IVN Heeze-Leende, Strabrecht 14. De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Rothuizen maakte zijn rondreis langs de natuurgebieden in de staten Californië, Arizona, Utah en Nevada. In het hart van die regio ligt een door rivieren doorsneden hoogvlakte: het Colorado Plateau. Tot het gevarieerde landschap behoren woestijnen, groene rivierdalen, dicht beboste toppen en bizar gevormde rotsformaties. We kennen het landschap voornamelijk door het beeld van de rode zandstenen rotsen van Monument Valley, de grote saguaro cactussen van de Sonorawoestijn, de duizelingwekkende omvang van de Grand Canyon en de diepe amfitheaters van Bryce National Park. Ondanks de uitgestrekte woestijnen is het geen droog, onherbergzaam gebied. Alle levende wezens hebben zich hier goed aan de extreme omstandigheden aangepast. Meer naar het westen ligt de Sierra Nevada, een langgerekt gebergte grotendeels in Californië. Hier zijn geweldige rotskoepels en -klippen te vinden in het Yosemite National Park. Op de westelijke berghellingen van de “Sierra” liggen uitgestrekte coniferenbossen met onder meer hemelreikende mammoetbomen.

Ivo Rothuizen geeft in zijn presentatie een beeld van de karakteristieken van de natuurparken en vooral van de natuurwaarden. We zien foto’s van kenmerkende plantensoorten en vegetaties. Ook waargenomen dieren komen voorbij. Van alle organismen vertelt hij iets over hun leefwijze of aanpassing aan het leven in dit extreme milieu.

Als je deze natuurreis wil meemaken dan ben je van harte welkom op dinsdag 16 februari om 20.00 uur in De Sleutelbloem in Heeze. Aanmelding voor de lezing is gewenst. Zie de website van IVN Heeze-Leende: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende
Ivo Rothuizen is biologieleraar geweest op het Strabrechtcollege in Geldrop en is momenteel actief bij IVN Heeze-Leende als bestuurslid en als lid van de flora- en bomengroep.

Vandaag Paddenstoelenwandeling in de Herbertusbossen

Nu volop Vliegenzwammen

Nu volop Vliegenzwammen

IVN Heeze-Leende organiseert op zondag 20 oktober 2013 om 14 uur een Paddestoelenwandeling door de Herbertusbossen te Heeze, in samenwerking met het IVN Asten-Someren.

De Herbertusbossen in Heeze zijn in de verre omgeving bekend om de soortenrijkdom aan paddestoelen.Vertrek vanaf de parkeerplaats bij Crematorium Heeze, voor de kinderen om 13.30 uur en voor de volwassenen om 14 uur.
Meer informatie: Jac Staals, tel. 040 206 1857, staalsjm@xs4all.nl. Deelname is gratis.

IVN organiseert natuurontbijt en wandeling voor het hele gezin

dwdw

Herbertusbos

Op zondag 2 juni 2013 organiseert IVN Heeze-Leende een programma voor de vroege vogels in de Herbertusbossen in Heeze. De start is op de parkeerplaats aan het einde van de Boschlaan (bij huisnummer 24). Om 7.30 uur begint het dauwtrappen. Na een kleine hap en een slok begint een wandeling door de Herbertusbossen. Dat gebeurt onder leiding van ervaren IVN-gidsen. Het is een activiteit voor het hele gezin. Ook volwassenen zonder kinderen zijn welkom. De kinderen kunnen meedoen aan een speciale kinderwandeling die korter is en waarbij aandacht is voor allerlei natuurweetjes voor kinderen. Rond 9 uur zijn we weer terug en staat een uitgebreid ontbijt klaar in de schuur van Brabants Landschap.

Programma voor vroege vogels

Programma voor vroege vogels

Na het ontbijt is er een speciaal kinderprogramma met een aquariumbak en een quiz aan de hand van opgezette dieren. Ook kun je een vogelnestkastje timmeren of een foto laten maken als echte bosarbeider (met pak en motorzaag/bosmaaier). Bij regenachtig weer gebeurt alles binnen. Eindtijd: 11 uur. Deelname aan ontbijt en wandeling is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden vooraf (tot en met zaterdag 25 mei) is verplicht in verband met de organisatie: natuurfeest@live.nl of 2266428, secretariaat-ivnhl@live.nl
De parkeerplaats van Brabants Landschap ligt midden in de Herbertusbossen, vlak bij het kasteel Heeze. Dichtbij zijn weilanden en de Strabrechtse Heide. Meer info: ivn.nl/afdeling/heeze-leende