19 september 2021

Paddentrek van start in Heeze

padnaamloosHEEZE – Om de paddentrek veilig te laten verlopen sluit Staatsbosbeheer vanaf maandagavond de Rulse Dijk te Heeze gedurende de avond en nacht tijdelijk af voor autoverkeer. De afsluiting tussen 17.00-08.00 uur zal enkele dagen tot weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden en de paddentrek. De dagenlang aanhoudende zachte, nachtelijke temperaturen in combinatie met regen activeren de jaarlijkse trek van de gewone pad van de Strabrechtse heide naar de voortplantingswateren in het beekdal van de Kleine Dommel. De afsluiting vindt plaats ter hoogte van Natuurpoort De Plaetse te Heeze tot de omgeving van de Strabrechtseheideweg te Geldrop. Fietsers, wandelaars en bromfietsers kunnen wel gebruik maken van de Rulse Dijk.

Paddentrek gestart

Afgelopen week ontdekten leden van IVN Geldrop en boswachters van Staatsbosbeheer vele tientallen padden en enkele bruine kikkers. De padden trekken samen met andere amfibieën, zoals alpenwatersalamander en bruine kikker in het vroege voorjaar massaal van hun winterverblijfplaats onder een dikke bladerlaag in het bos, naar hun geboorteplaats in een nabij gelegen poel of ven om daar eitjes te leggen. Nachtelijke temperaturen boven 7 graden Celsius en een luchtvochtigheid boven de 80% zijn voorwaarden. Neerslag zorgt tevens voor een verhoogde activiteit. Zodra het gaat vriezen, wordt de trek gestaakt en zullen de slagbomen weer open blijven in de avond en nacht.

Verscholen leven
Padden leven nogal verscholen, overdag kom je ze haast niet tegen. In de avondschemer gaan ze op weg om hun kostje bij elkaar te zoeken zoals torren, slakjes en spinnen. Alleen in het voorjaar geven de padden hen verscholen leefwijze prijs voor de trektocht naar hun geboortegrond. Massaal gaan ze op pad. In het najaar keren ze weer terug naar hun overwinteringsgebied maar dat gebeurt in veel meer kleinere groepjes, gespreid in de tijd.

Amplex
De mannetjes zijn meestal als eerste bij het water. Onderweg zitten andere mannetjes kaarsrecht om te speuren naar vrouwtjes die zij dan kunnen bespringen. Een weg zoals de Rulse Dijk of de Strabrechtseheideweg biedt een geschikte uitkijkpost. De mannetjes omklemmen de vrouwtjes, zodra zij de gelegenheid krijgen, met hun voorpoten in een zogeheten amplex die hen een tochtje naar het water bespaart. De bevruchting gebeurt uitwendig. Het mannetje stort zijn sperma over de eieren uit op het moment dat het vrouwtje deze in het water afzet. De meeste eisnoeren worden tussen vegetatie of rond in het water hangende takken afgezet, maar soms ook op een kale bodem.

Kinderen: handen uit de mouwen en de hei op!

HEEZE – LEENDE – “Op zondag 4 maart vragen we de hulp van alle kinderen in onze gemeente. We gaan dan boompjes uittrekken op de Strabrechtse heide. Onder begeleiding van volwassenen zullen we zelf zagen en hakken. Het begint om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.”

De Strabrechtse heide is een groot natuurgebied. “Er leven veel kikkers, speciale mieren en vlinders, vogels en konijnen. Vooral de kikkers en vlinders vinden het fijn als er weinig bomen zijn. Want dan kan de zon tot aan de grond komen en kunnen ook de kikkers, kikkervisjes en rupsen lekker warm worden en goed groeien. Daarom gaan we de heide schoon maken. Maar daar zijn wel spierballen voor nodig, vergeet niet om die mee te nemen! Sterke vaders, moeders, opa’s, oma’s en vrienden mogen ook meedoen. De werkers van de Natuurgroep van IVN Heeze-Leende zullen ons helpen zodat alles veilig gebeurt.”

Vanaf 7 jaar mag je meedoen, maar wel graag vooraf aanmelden. Voor aanmelden en voor vragen kun je terecht bij Weena Oskamp-Rantong tel. 06 5470 5501 of via mail ivnhl-kinderactiviteiten@outlook.com.

“We verzamelen om 10 uur op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer (Natuurpoort) aan het einde van de Rul in Heeze. Het is het gemakkelijkst als je op de fiets komt, vanaf De Plaetse is het ongeveer 5 minuten fietsen. Het is gratis, maar een bijdrage zou fijn zijn. Wij zorgen ervoor dat er iets te drinken is en ook voor iets lekkers.”
Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende

IVN-lezing: “Het boeiende bodemleven”

HEEZE – LEENDE – Maandag 29 januari organiseert IVN Heeze-Leende een lezing over het geheime leven onder de grond. De lezing vindt plaats in het IVN-gebouw, De Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Spreker is Minke Greve, die bij deze interessante lezing ook tips zal geven over composteren voor iedere tuin. Een aanrader voor iedereen met een eigen tuin!

“We weten meer over het bewegen van de hemellichamen dan over de grond onder onze voeten”. Dat zei Leonardo da Vinci zo’n 500 jaar geleden. In de loop van de eeuwen is er wel enige vooruitgang geboekt, maar pas de laatste jaren, nu wetenschappers bijvoorbeeld beschikken over elektronenmicroscopen, komt er dagelijks kennis bij over het bodemleven. En hoe meer we te weten komen, hoe interessanter het wordt en hoe meer we beseffen dat die kennis cruciaal is voor ons voortbestaan.

Niet alleen voor wetenschappers blijkt dit een boeiend onderwerp. Zeker mensen met een tuin zullen gebaat zijn bij de tips die Minke Greve geeft. De lezing over het “bodemvoedselweb” zal namelijk niet alleen gaan over de recente ontdekkingen, maar ook over verschillende mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan het behoud van de bodemvruchtbaarheid. Het laatste deel van de avond zal gaan over verschillende manieren om compost te maken waarmee we onze tuin gezond kunnen houden. Voor iedere tuin, groot of klein, zijn er geschikte manieren om ons afval te verwerken tot kostbare compost.

De toegang tot de lezing is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie over IVN: www.ivn.nl/heeze-leende

Amfibieën lezing voor fijnproevers

HEEZE – Er gaan misschien dagen voorbij dat u niet meteen denkt aan amfibieën als de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad. En dat is best jammer want dat zijn twee bijzondere en zeldzame amfibieënsoorten, die in Nederland alleen nog voorkomen in het uiterste zuiden.

lezing ivn Vroedmeesterpad Foto IKL LimburgOp donderdag 18 januari 2018 organiseert de amfibieënwerkgroep van IVN Heeze-Leende een lezing over deze soorten in De Sleutelbloem, Strabrecht 14 te Heeze. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Spreker is Will Niessen.

In het zuiden van ons land – meer bepaald in Zuid-Limburg beneden de lijn Nuth, Beek en Brunssum en dan hoofdzakelijk in enkele gebieden in het Heuvelland – komen de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad nog voor. Dankzij jarenlange inspanningen en de uitvoering van verschillende beschermingsmaatregelen zijn deze soorten behouden voor ons land. Hierover gaat de lezing op 18 januari. Aan de hand van veel materiaal schetst Wil Niessen van Stichting IKL een beeld van deze bedreigde soorten en geeft aan welke maatregelen genomen worden voor de biotoopverbetering en beheer, zoals landbiotoop, voortplantingswateren en stapelmuren.

Al ruim 35 jaar zet stichting IKL zich met hart en ziel in voor het behoud en ontwikkeling van landschap, natuur en cultureel erfgoed in Limburg. Wil Niessen is uitvoerder bij IKL met als specialisatie o.a. landschapsbeheer en soortenbescherming.

De toegang tot de lezing is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee wordt op prijs gesteld.
Voor meer informatie over de lezing en over de amfibieënwerkgroep: zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende

Lezing over Roofvogels in Nederland

roofvogel (rode wouw)HEEZE – Op maandag 27 november organiseert de vogelwerkgroep van IVN Heeze-Leende een lezing over “Roofvogels in Nederland”. Te gast is Henk Sierdsema van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sierdema is Senior Onderzoeker en heeft biologie gestudeerd in Wageningen. Hij is een vogelkenner bij uitstek en geeft regelmatig lezingen. De lezing op 27 november wordt gehouden in het IVN-gebouw, de Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de kofffie/thee is welkom. De lezing begint om 20.00 uur, de ruimte is vanaf 19.30 uur geopend.

De Buizerd en de Torenvalk kennen de meesten mensen wel, maar klinkt het Smelleken u ook bekend? Tijdens de lezing zullen allerlei soorten Roofvogels de revue passeren, met speciale aandacht voor de kenmerken van de soorten en hun leefgebied. In Nederland komen 16 soorten roofvogels wijdverspreid voor. Enkele daarvan zoals de Buizerd en de Torenvalk zullen bij iedereen die geregeld buiten komt wel bekend zijn. Maar kent u ook de Rode en de Zwarte wouw, de Slechtvalk of het Smelleken? Ze komen allemaal aan bod in de lezing van Henk Sierdsema. Hoe groot zijn ze, is er verschil tussen mannetjes en vrouwtjes en hoe kunt u een roofvogel buiten in het veld herkennen?

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de lezing. Voorkennis is niet nodig. In verband met de beperkte ruimte vragen zij u vooraf te reserveren bij Corrie Vincent tel. 040-8482844 of 06-33802188 of via mail corrie.vincent@hslnet.nl

Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende

IVN-wandeling “Naar de ruïne van de ijstijd”

Pingoruine (c) margot van den boer

Pingoruïne          (c) margot van den boer

LEENDE – HEEZE – Een beetje historie en veel natuur, dat kunnen de deelnemers aan de publiekswandeling van IVN Heeze-Leende verwachten op zondag 19 november. Onder leiding van natuurgidsen wandelt u door Leenderstrijp en naar het Klein Hasselsven. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het einde van de Heerstraat voorbij het boswachtershuisje.

Het Klein Hasselsven, oftewel Klokven, is een zogenaamde pingoruïne uit de ijstijd. Pingo’s zijn ontstaan in de ijstijd doordat grondwater omhoog kwam en onder het oppervlakte van de toendra bevroor. Daarbij werd de zandlaag omhoog en in zijwaartse richting geduwd en vormde een heuvel die door de eskimo’s “pingo” werd genoemd. Na het smelten van het ijs klapte de heuvel als het ware ineen en ontstond er een kuil met water en opstaande randen.
Na het bezoek aan het Klokven lopen we langs de vleermuizenkelder, een restant uit de tweede wereldoorlog. In de verte zie je de molen, een typische Heimolen. De legende over de klokken uit de oude Sint-Janskapel zal zeker niet ontbreken.
Het wordt een aangename wandeling voor het hele gezin in de mooie natuur van Leenderstrijp. Deelname is gratis.
Voor meer informatie zie de website van het IVN: www.ivn.nl/heeze-leende

Vogelwandelingen IVN Geldrop over Rulse Laarzenpad en Gijzenrooi

blauwborst; foto Gerard Vos

Blauwborst; foto Gerard Vos

GELDROP – HEEZE – Door het stroomgebied van de Kleine Dommel voert de vogelwandeling van IVN Geldrop op 18 april. De start is om 9.00 uur vanaf natuurpoort De Plaetse, aan de Strabrechtse Heide. Op 25 april staat Gijzenrooi op het programma. Start is bij AH in de wijk Genoenhuis, Laan van Tolkien 22. Deelname gratis, zonder honden.

 

De vogelexcursies van IVN Geldrop duren 2 à 2½ uur. Een ervaren vogelaar begeleidt de deelnemers. Kennis van vogels is niet nodig en iedereen is welkom mee te lopen, zonder hond en liefst mét verrekijker. Waterdicht schoeisel is gewenst, mogelijk zelfs laarzen. Alleen bij erg slecht weer gaat de wandeling niet door. Inlichtingen bij Leo Donders, tel. 040-2862665.

Rulse Laarzenpad 18 april
De vierde vogelwandeling van IVN Geldrop dit voorjaar voert op 18 april over het Rulse Laarzenpad en volgt een stukje van de Rul, ofwel Kleine Dommel. Hier komen verschillende biotopen samen, namelijk nat beekdal met broekbossen en redelijk kleinschalig cultuurlandschap. Bijzondere vogels die men hier kan aantreffen zijn de wielewaal en de ijsvogel. Het gebied schurkt tegen de Strabrechtse Heide aan, dat met heide, bos en vennen goeddeels weer andere vogels aantrekt. De Plaetse is per fiets vanuit Geldrop bereikbaar via de Bosrand. Van daar is het krap 10 minuten fietsen via de Strabrechtseheideweg, gevolgd door een klein stukje over de heide. (Per auto: bij de rotonde in Heeze meteen links, weg volgen). Vanuit Mierlo volgt men fietsend de Heezerweg en het fietspad over de Strabrechtse Heide.

Gijzenrooi 25 april
De vijfdelige serie dinsdagochtendwandelingen sluit op 25 april af in Gijzenrooi, een kleinschalig cultuurhistorisch landschap waar Brabants Landschap bloemrijke akkers beheert. Ook hier zijn zowel vochtige als droge percelen. De blauwborst, geelgors en patrijs voelen zich hier thuis naast algemenere soorten. De startlocatie ligt tegenover de fontein langs de Gijzenrooise weg.
Wie er nog niet genoeg van heeft kan 2 mei om 19 uur mee gaan vogelen in Hulsterbroek.

Landschapswandeling Genneperparken 25 april
Ook op 25 april, van 13.30 tot 16.30 uur, gaat IVN aan de wandel in Eindhoven, door de Genneper Parken. In dit beekdallandschap met bolle akkers bevindt zich een watermolen. Waterdicht schoeisel is ook hier wenselijk. De wandeling start bij de P-plaats Anton Coolenlaan 3, Eindhoven. Carpoolers vertrekken om 13 uur bij de P-plaats van Kasteel Geldrop, aan de Helze. Benzinekosten worden gedeeld. IVN Geldrop is ook op internet en facebook.

Rolstoelpad aan de Plaetse: wie geeft het laatste zetje?

Wie geeft het laatste zetje voor het rolstoelpad (c) margot van den boer

Wie geeft het laatste zetje voor het rolstoelpad ?                  (c) margot van den boer

HEEZE – Iedereen kent de Strabrechtse Heide, het prachtige natuurgebied dat praktisch in onze achtertuin ligt. Wat een rijkdom en wat een voorrecht om daarvan te kunnen genieten!
Maar wat als je minder mobiel bent, in een rolstoel zit of in een scootmobiel rijdt? Of met een rollator loopt? Dan is het niet zo eenvoudig om zo’n natuuruitje te hebben. Toerfietsers, mountainbikers, ruiters, wandelaars, iedereen wil op zijn manier genieten van de natuur. Terecht natuurlijk, maar voor de rolstoelers zou een apart tracé, waarbij je niet gehinderd wordt door anderen, een hele uitkomst zijn.
“Vanuit het IVN willen wij graag dat iedereen van de heide kan genieten. Daarom willen wij, in samenwerking met Staatbosbeheer, een rolstoelpad realiseren aan de Plaetse in Heeze. Op een prachtig punt vlak bij de natuurpoort met zijn heidecafé, de schaapskooi met lammetjes, een insectentuin, een heidetuin en de biologische moestuin. Het rolstoelpad loopt over hetzelfde traject als het kabouterpad en dat is een groot voordeel. Ouders met kinderen en kinderwagens lopen daardoor geen gevaar onder de voet gelopen te worden door galopperende paarden.
Om de aanleg van het rolstoelpad te bekostigen is het IVN in zee gegaan met Rabobank Dommelstreek via het project “Aandeel in de buurt”. De Rabobank ondersteunt plannen die zij “van maatschappelijk nut” vinden en daar valt ook het rolstoelpad onder. Vanaf 10 maart tot/met 9 april kan iedereen geld doneren via de website www.aandeelindebuurt.nl
Zoek het project “Rolstoelpad Strabrechtse Heide te Heeze” en steun dit prachtige doel. Voor 15 euro adopteer je al 1meter rolstoelpad!
Als het lukt om in de komende weken € 5.000,- op te halen dan verdubbelt de Rabobank dit bedrag. Totaal kost het rolstoelpad € 14.000 en gelukkig hebben we al wat binnen. De vraag is: Geeft u ons het laatste zetje?
Investeren in een rolstoelpad zal veel mensen een groot plezier bezorgen. Samen moet dat toch lukken. Niet voor niets is ons motto: “Waar een wil is, komt een pad”.
Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende

Foto Ruud Krielaart: Het rolstoelpad begint heel mooi maar eindigt na 25 meter in het mulle zand.

De Groene academie: alle natuurcursussen in Noord-Brabant op één website!

schapen grazen op de heide (c) margot van den boer

schapen grazen op de heide
(c) margot van den boer

REGIO – Vanaf nu heeft de inwoner van Brabant één website voor alle  natuurcursussen: www.degroeneacademie.nl.

De Groene academie is het centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen in natuur en landschap samenkomen. De Groene academie is een initiatief van IVN Brabant, in samenwerking met Brabants Landschap, De Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Soortenorganisaties. De website wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant.

De Groene academie biedt een brede keuze in kennis en training in natuurcursussen op maat voor de natuurliefhebber, natuurvrijwilliger als de natuurkenner. Zowel natuurorganisaties als andere organisaties en zelfstandige natuurdocenten bieden hun cursussen via dit podium aan.

Betrekken bij Groen
De samenwerkende organisaties hebben de ambitie zoveel mogelijk Brabanders te betrekken bij het groen in hun directe leefomgeving en bundelen hun krachten. Vanuit deze visie is het idee ontstaan om het gezamenlijke aanbod op één plek aan te bieden.

Aanbod indienen
De Groene academie staat open voor iedereen die een natuurcursus zoekt, maar ook voor vrijwilligersorganisaties, bedrijven en docenten die cursussen op dit gebied aanbieden. Aanvullend kunnen ook groene vrijwilligers via de website geworven worden. Organisaties en bedrijven die interesse hebben om hun aanbod op de Groene academie te plaatsen, kunnen voor inloggegevens een e-mail sturen naar brabant@degroeneacademie.nl

Passie voor amfibieën: lezing door Rob Veen

ivn amfibie-lezing-ivn-rob-veenHEEZE – Op uitnodiging van de Amfibieënwerkgroep van IVN Heeze-Leende houdt Rob Veen op donderdag 19 januari een lezing over amfibieën. Rob Veen runt in het departement Creuse (Midden-Frankrijk) een natuurcentrum, waarmee hij een grote bijdrage levert aan de natuurbeleving van groepen Fransen, Belgen en Nederlanders. Rob zal in zijn lezing vertellen over zijn passie voor amfibieën en ons meenemen in zijn kennis en deskundigheid over de amfibieën die in Frankrijk en Noord-Brabant voorkomen.

Rob Veen studeerde biologie aan de katholieke leergangen in Tilburg en studeerde in 1986 af op een onderzoek naar gemzen in de Franse en Spaanse Pyreneeën. Tot 2006 werkte hij als docent biologie, waarbij zijn passie voor reptielen en amfibieën een steeds grotere rol ging spelen. Momenteel begeleidt Rob Veen in Frankrijk natuurreizen. Hij heeft zich gespecialiseerd in de betekenis van het landschap in relatie tot de biodiversiteit en ontwikkelde daar een leerzaam en boeiend programma voor. Zijn grootse passie is de geelbuikvuurpad, een zeldzame amfibiesoort die als “indicator” van het kleinschalig cultuurlandschap steeds zeldzamer aan het worden is. De geelbuikvuurpad staat in Nederland op de Rode Lijst en wordt “ernstig bedreigd”.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de lezing van Rob Veen bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur in het IVN-gebouw de Sleutelbloem, Strabrecht 14 in Heeze. Het is een groot genot om deze bevlogen man te leren kennen! De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie over het IVN of over de Amfibieënwerkgroep, zie de website: https://www.ivn.nl/heeze-leende