27 januari 2023

Idylle in het Peter van den Braken Centrum

STERKSEL – De kunstenaars die eind 19de en begin 20ste eeuw in het schildersdorp Heeze en omliggende dorpen werkten, schilderden een geromantiseerde versie van het leven op het platteland. Zij verheerlijkten het eenvoudige boerenleven en legden uit nostalgie vast wat spoedig door de vooruitgang zou verdwijnen. In de expositie Idylle zijn daarvan voorbeelden te zien van Reinier Pijnenburg en A.J. Groenewegen. Zij schilderden in de stijl van de Haagse School.

Elias Pieter van Bommel

Elias Pieter van Bommel

In de kunstgeschiedenis wisselden een realistische weergave en een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid elkaar af. Met de expositie Idylle staat schilderkunst uit de 19de eeuw centraal, met een enkel werk uit de 17de en 18de eeuw.

In de 17de eeuw kwam het zogenaamde Italianiserende landschap in zwang. Dit was een gefantaseerd, ‘arcadisch’ landschap met vaste elementen zoals bergen, ruïnes en herders. Een fraai voorbeeld hiervan is het laat 17de-eeuwse werk van Emanuel Murant.

De Romantiek in de 19de eeuw was bij uitstek de periode waarin een ideaalbeeld van het landschap werd geschapen. Het schilderen van vee werd een apart genre. Albertus Verhoesen en Frans van Severdonck blonken hierin uit. In hun vredige taferelen verwijst niets naar het harde bestaan van de boeren. Zij gaven een geromantiseerd beeld van de werkelijkheid.
Ook de stadsgezichten van bijvoorbeeld Augustus Wijnands geven een ideaalbeeld. De bouwwerken zijn weliswaar realistisch weergegeven, maar de mensen zijn expres in verhouding klein afgebeeld om de grandeur van de bouwwerken te benadrukken.

Bijzonder is het 19de-eeuwse werk van Elias Pieter van Bommel. Hij schetst een idyllisch beeld van families die zich op een zonnige dag ontspannen aan de oever van een rivier, maar toont ook een symbool van technische vooruitgang: de stoomboot.

De expositie is mogelijk gemaakt dankzij een omvangrijke bruikleen van Villa des Beaux Arts in Heeze. Deze is aangevuld met werken uit de eigen collectie.

De expositie is te zien van zaterdag 26 maart t/m zondag 1 mei 2016 in het Peter van den Braken Centrum, Heezerweg 2, Sterksel. Open zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Eerste Paasdag (27 maart) gesloten, Tweede Paasdag (28 maart) geopend.

De kerncollectie van het Peter van den Braken Centrum bestaat uit werk van Brabantse kunstenaars die in de eerste helft van de twintigste eeuw in Heeze en omgeving woonden en werkten zoals Jan Kruysen, zijn zoon Antoon Kruysen, Peter van den Braken, Henriëtte Pessers, Martin Roestenburg, A.J. Groenewegen, Hen Euverman en Peer van den Molengraft.