29 september 2021

Op zoek naar het “verdwenen water”

ivnHEEZE – Hoe boeiend is het om op zoek te gaan naar iets wat er niet meer is? Héél boeiend als dit het verdwenen water betreft van de Groote Heide. Maar is het echt verdwenen? Dat komt u te weten tijdens een wandeling van IVN Heeze-Leende op zondag 15 januari. Daar waar ooit het grootste ven van Nederland lag zie je nu alleen nog maar de contouren, sporen in het landschap waaruit opgemaakt kan worden hoe het vroeger geweest moet zijn. Maar het heeft een heel ander functie gekregen! Veel van ons huidige drinkwater komt uit de diepe ondergrond. Tijdens de wandeling rondom het Groot Huisven wordt u over al deze zaken bijgepraat. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein van Bosgroep Zuid, Huisvenseweg 14 in Heeze. Deelname is gratis.

Een landschap met een verhaal dus. Vroeger waren er veel grote vennen in dit gebied, maar die zijn rond 1900 drooggelegd, onder meer voor landbouwgrond. De voormalige oevers zijn nu hier en daar nog herkenbaar in het landschap. De drooglegging van de vennen was geen succes omdat de grond te arm bleek te zijn. Uiteindelijk heeft men het grootste deel van de hogere zandgronden beplant met dennen, douglassen en lariksen. Naast naaldbomen zijn loofbomen aangeplant, onder meer de amerikaanse eik ten noorden van het Veeven. Tegenwoordig is het beheer in handen van Bosgroep Zuid.
De huidige eigenaar van het gebied, Brabant Water, heeft het voormalig Groot Huisven opnieuw ingericht. Het gaat om 20 ha landbouwgrond in waterwingebied Groote Heide. Hier is een interessant gebied ontstaan qua natuurwaarden. De nieuwe natuur fungeert o.a. als leefgebied voor de heikikker en andere beschermde soorten. In het kader van Countdown 2010 (een Europees samenwerkingsverband gericht op het behoud van biodiversiteit) heeft Brabant Water de bedreigde heikikker geadopteerd. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De klokjesgentiaan en de kleine zonnedauw zijn hier te vinden in de zomer. Maar ook zonder deze soorten is er genoeg te zien in het gebied van het “verdwenen water”.

Meer informatie: www.ivn.nl/heeze-leende