23 oktober 2021

KBO op bezoek RKSV Heeze

KBOlogo_rksvheezeHEEZE – Zondag 3 april gaat KBO Heeze op bezeoek bij RKSV Heeze.

Ook dit jaar nodigt voetbalclub RKSV Heeze, de senioren van Heeze uit voor een gezellige middag. We worden vanaf 13.30 uur ontvangen in de kantine met een kopje koffie en wat lekkers. Om 14.30 uur begint de voetbalwedstrijd Heeze 1 – Blerick die we kunnen volgen vanaf de tribune. Na afloop van de wedstrijd wordt er in het clubgebouw nog een drankje aangeboden namens RKSV Heeze. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Samenkomst op het voetbalveld vanaf 13.30 uur.

Informatie bij:
Wil Verberne tel. 040 226 0278 of bij Ria Kersten tel. 040 226 3425

Vogelbeurs

HEEZE – Vogelvereniging het Pareltje organiseert haar vogelbeurs op zondag 3 april in zaal de Brug aan Ginderover 2 te Heeze van 9.00-11.30 uur.

Kindervrijmarkt

(c) margot van den boer

(c) margot van den boer

HEEZE – Dit jaar wordt er voor het eerst een Kindervrijmarkt georganiseerd door het Oranje comité in de tuin achter het gemeentehuis in Heeze.

Kinderen zijn met hun te verkopen spullen welkom tussen 12.00 – 17.00 uur.

Verdere details zullen snel volgen.

Extra inloopspreekuren HEEZEnaar2025

HEEZE – Zaterdag 12 maart werd de Centrumvisie door HEEZEnaar2025 gepresenteerd. Niet voor iedereen het juiste moment. Zeker ondernemers kunnen op zaterdagmiddag niet zomaar even de winkel sluiten.

Op de website www.heezenaar2025.nl kunt u de presentatie inzien. Maar er zijn ook extra inloopspreekuren. Maandag 21 maart en donderdag 24 maart, van 20.00 – 21.30 uur in de OL School aan de Schoolstraat 2 in Heeze.

Voor ondernemers, verenigingen, betrokkenen, omwonenden en alle andere geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn geweest om naar de grote presentatie te komen. Wilt u meer weten, wilt u meepraten, wilt u uw mening geven of welke dialoog dan ook, loop binnen !

Ga en laat uw mening horen over het centrum en de visie daarop!

 

 

 

Presentatie Centrumvisie HEEZEnaar2025

wonen paneel voor H24HEEZE – Tijdens de presentatie van de Centrumvisie aanstaande zaterdag in ’t Perron laat HEEZEnaar2025 acht thema’s de revue passeren. Van elk thema komen achtereenvolgens aan de orde: de huidige situatie, de ambitie voor de toekomst en de randvoorwaarden om die ambitie te bereiken. Dit is alvast een voorproefje van de beschrijving van de Huidige situatie van het thema WONEN

Het oude lint van Heeze kent een grote variatie aan woningtypes. Ten noorden van het Strabrechts pleintje tot aan de rotonde bestaat staan overwegend vrijstaande woningen en tweekappers in een ruime opzet

Na het Strabrechtse pleintje bestaat de bebouwing uit een sterke menging van woningen, detailhandel, horeca en dienstverlening. Hier is sprake van een meer aaneengesloten bebouwingsstructuur, die op diverse plaatsen wordt onderbroken door karakteristieke (vrijstaande) woningen en andere voorzieningen. De diverse functies zijn vaak gecombineerd met wonen op de verdieping(en)

Omdat de bestaande woningvoorraad onvoldoende mogelijkheden biedt voor woningzoekenden tot 35 jaar, is er op dit moment sprake van een uitstroom van jonge huishoudens. Dit is een ongewenste ontwikkeling. Onder de 55-75 jarigen en 75 plussers is er een toenemende behoefte aan appartementen.

Om te horen wat de AMBITIE is en wat de RANDVOORWAARDEN zijn, GA / KOM NAAR DE PRESENTATIE!

Concertino, concert ook voor jongeren

Concertino

Concertino

HEEZE – Het Kamerorkest Concertino geeft op zondag 13 Maart weer een van zijn traditionele uitvoeringen in het Heezer Dorpshuis ’t Perron. Aanvang 15.00 uur, gratis entree.

Het is al een traditie dat Concertino, onder leiding van dirigent Nico Dezaire, een grote indruk achterlaat: Wij zeiden het al een jaar geleden: Concertino Heeze-Waalre is, naar de mening van het publiek en de pers, een van de betere en vooral creatieve en zeer enthousiaste amateurorkesten in de regio. U wist het al: ‘Concertino Heeze-Waalre’: we gingen de ledenaanwas verder versterken door vooral ook in Waalre nog meer actief te worden.
Maar we blijven, zoals beloofd, de band met Heeze houden.

Kentaro Fianen

Jasper Kentaro Fianen

Ook deze keer hebben we een nieuw program, interessant voor de “klassieke” luistraars, namelijk Ditters van Dittersdorf en Haydn: zijn grootste symfonie en vooral een pianoconcerto. Maar ook iets voor de jongere of meer “romantisch of eigentijds” ingestelde toehoorders: Respighi en The lord of the Dance.

De echte verrassing van deze uitvoering is onze jonge pianist Jasper Kentaro Fianen uit Eindhoven, 9 jaar oud, maar echt al een krachtige solist. Ik denk dat je hem erg leuk gaat vinden. Het repertoire is dus ook nu weer zo gekozen, dat het program in de smaak valt ook bij muziek-geïnteresseerde jongeren.

HEEZEnaar2025 presenteert Centrumvisie

HEEZE – “Mogen wij 2 uur van uw tijd? Kom dan zaterdag 12 maart naar dorpshuis ’t Perron. U bent welkom vanaf 14.30 uur in ’t Perron. Om 14.00 uur vertellen wij hoe wat onze visie is op het centrum. Iedereen is welkom. We behandelen 8 thema’s: Stedenbouw, Verkeer, Wonen, Detailhandel, Sociale structuur/evenementen, Natuur/recreatie, Horeca en Overige voorzieningen. Van elk thema wordt in de visie een beschrijving gegeven van de huidige situatie. Vervolgens hebben wij, als HEEZEnaar2025, omschreven wat wij willen bereiken in elk thema. Kortom: nieuwe ambities. En we hebben ook opgeschreven hoe deze ambities te realiseren zouden zijn.

Wij presenteren geen pasklare oplossingen, maar bieden voor de komende 10 jaar een goede leidraad voor nieuwe ontwikkelingen in en om het centrum. Ook kleinere plannen kunnen hier profijt van hebben. Uiteindelijk kan de visie leiden tot een meer sfeervol,
toegankelijk en dynamisch hart van het dorp”, zo legt Kees van Lamoen, voorzitter van HEEZEnaar2025 uit. “12 Maart is hèt moment om onze visie te toetsen bij de gebruikers van het centrum en inwoners van de gemeente. Wij nodigen u dan ook graag uit om bij de presentatie aanwezig te zijn en actief deel te nemen aan de discussie om de visie verder aan te scherpen.” De visie wordt in 20 minuten uiteen gezet. Daarna krijgt iedereen in kleiner verband de gelegenheid om reacties, opmerkingen of aanvullingen te geven. Er is ruim tijd gereserveerd om met de bedenkers van de visie in discussie te gaan.

Na deze bijeenkomst gaat HEEZEnaar2025 de visie verder aanscherpen en worden de uitkomsten van de discussie verwerkt. Zo wordt het steeds meer een visie voor en door inwoners en ondernemers van Heeze.
De Centrumvisie wordt vervolgens op 4 april aangeboden aan het college die haar voorziet van een raadsvoorstel. Op 9 mei staat het op de agenda van de gemeenteraad.

Geslaagd Jeugdsolistenconcert Fanfare St Nicasius

HEEZE – Fanfare St Nicasius organiseerde zondag 6 maart haar jaarlijkse solistenconcert voor de Heezer fanfarejeugd.
Er werden door 22 jonge enthousiaste muzikanten hele mooie optredens neergezet. Niet alleen de wat meer gevorderde jeugdleden lieten horen wat ze in hun mars hebben maar ook de leerlingen die pas met de muziekopleiding zijn begonnen durfden de uitdaging aan te gaan.

Voor een volle zaal met aandachtig publiek slaagden alle jonge solisten met glans voor hun optredens. Ze wisten de zaal muisstil te krijgen. Maarten van der Velden zorgde er met een losse en humorvolle presentatie voor dat de spanning bij de deelnemers niet te hoog opliep.

Door de juryleden Jeroen van Wanroij, Sanne van de Loo, Peter van der Velden en Jelle Verest werden alle optredens grondig beoordeeld.

In de categorie blaasinstrumenten werd het hoogste puntenaantal behaald door Léan Gerrits en bij de slagwerkers was de eerste prijs voor Lars Heesakkers.

Opgewekt Heeze-Leende

opgewekt heeze leendeHEEZE – LEENDE – Begin dit jaar werd aangekondigd dat er een energiecoöperatie in oprichting is binnen de gemeente
Heeze-Leende. Deze coöperatie heeft nu een naam gekregen: Opgewekt Heeze-Leende.

Even voorstellen
Het bestuur van Opgewekt Heeze-Leende bestaat uit vijf inwoners uit Heeze, Leende en Sterksel: Irma Beate (voorzitter), Daniel Tetteroo (secretaris), Jan Reiling (penningmeester), Willem Beetz en Cor van Loon (beiden algemeen bestuurslid).

Het doel

De energiecoöperatie heeft als doel gesteld om de gemeente Heeze-Leende in 2030 volledig in haar eigen energiebehoefte te laten voorzien. Door slimme en verantwoorde keuzes in het energieverbruik binnen de gemeente te verlagen en de resterende benodigde energie zoveel mogelijk lokaal en duurzaam op te wekken.

Uw mening telt!

In de afgelopen maanden hebben wij een aantal thema’s uitgewerkt waarbinnen de energiecoöperatie actief kan zijn. Maar omdat een coöperatie er uiteindelijk voor haar leden is, willen zij graag ook uw mening horen over hun plannen!
Op www.opgewekthl.nl/enquete kunt u een korte vragenlijst invullen om uw mening te geven over wat de coöperatie zou moeten doen.

Vragen?
De energiecoöperatie zal de komende tijd nog regelmatig van zich laten horen. U kunt ook zelf de website bezoeken: www.opgewekthl.nl, of een mailtje naar de secretaris sturen: secretaris@opgewekthl.nl

De toekomst van de dorpsbibliotheek!

image

HEEZE – Zaterdag 9 april aanstaande, van 12.00-17.00 uur wordt in Dorpshuis ‘t Perron, Heeze een Symposium o.l.v. Job Cohen gehouden, getiteld: De toekomst van de dorpsbibliotheek!

De bibliotheek ligt onder vuur. De jeugd leest minder boeken, papieren boeken worden minder uitgeleend, het aantal leden wordt minder. De simpele conclusie van veel gemeentebestuurders: we kunnen de bibliotheek als locatie sluiten en onze aandacht richten op het lezen op de scholen. De subsidie wordt verminderd.

Een commissie o.l.v. Job Cohen heeft een rapport geschreven over de toekomst van de bibliotheek. Sluiting is niet aan de orde. De rol van de bibliotheek wordt breder. Een citaat:
De bibliotheek ontwikkelt zich tot een hedendaagse agora, een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. De bibliotheek onderscheidt zich van andere ontmoetingsplekken door het toegankelijke, laagdrempelige en niet-commerciële karakter. Met deze fysieke plaats biedt de bibliotheek meerwaarde op sociaal-cultureel vlak in stad, wijk en dorp, en draagt ze wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en cohesie.

De grote steden hebben inmiddels de bibliotheek opnieuw uitgevonden. Voorbeelden zijn Amsterdam, Amersfoort, Arnhem in prachtige nieuwe gebouwen. Het zijn multifunctionele centra die bruisen van leven, zeven dagen per week. Informatie, ontmoeting en debat komen op allerlei manieren aan bod. Ja, je kunt er ook boeken lenen maar dat is maar één aspect van de bibliotheek.

De dorpsbibliotheek vormt, samen met het dorpshuis, het maatschappelijke en culturele hart van het dorp. In de nieuwe wet wordt de rol van de bibliotheek breder: niet alleen (e-)boeken maar een breed aanbod aan informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en debat. Het symposium heeft als primaire doelstelling om de nieuwe rol van de bibliotheek in de lokale gemeenschap te verkennen, om inspirerende voorbeelden te horen en om gemeentebestuurders te helpen bij het nemen van beslissingen over de bibliotheek. Laaggeletterdheid, zelfredzaamheid, mediawijsheid, sociaal-culturele activiteiten, informatie, ontmoeting, debat, participatie, sociale cohesie, lokale inbedding, de vele aspecten van de “nieuwe bieb” komen aan bod. De bibliotheekvoorziening breidt zich uit van het culturele domein naar het sociale domein.

Organisatie door de Stichting Vrienden van de Bieb te Heeze in samenwerking met de bibliotheken De Kempen en Dommeldal, met ondersteuning van Cubiss (adviesorganisatie o.a. op het gebied van bibliotheekinnovatie). Kosten: €30 per persoon incl. lunch,  bank: NL72 RABO 0148 3477 46.

Nadere informatie bij Kees Smedema, Telstar 12, 5591PC Heeze, tel. 040 2264979, info@vriendenvandebiebheeze.nl
www.vriendenvandebiebheeze.nl

Opgave, vóór 15 maart, liefst via opgaveformulier op de website.