4 februari 2023

Raadsvergadering van 12 april a.s.

gemeente Heeze-Leende

 

Raadsvergadering 12 april a.s.

Datum: Maandag 12 april 2021
Tijd: 19:30 – 22:30
Locatie: Digitaal

De vergadering is openbaar, maar i.v.m. de coronamaatregelen zal de vergadering digitaal plaatsvinden. De vergadering is voor belanghebbenden de volgen via de livestream.

Klik hier om de agenda te bekijken
Klik hier om direct naar de livestream van de vergadering te gaan

Heeze-Leende wil ongeadresseerd drukwerk niet verminderen

pvoj-groenlinksPVOJ – GroenLinks laat weten:

“De PVOJ – GroenLinks heeft 3 december via een motie voorgesteld een ‘Nee-tenzij’-systeem in te voeren voor de bezorging van ongeadresseerd drukwerk. Dit om 34 kilo per persoon per jaar aan papierafval (reclame) fors te verminderen. Diverse gemeenten hebben dit systeem al ingevoerd. Helaas was er weinig bijval. Pas nadat we de woorden ‘de invoering’ vervingen door een vrijblijvender ‘onderzoek naar’, waren D66 en VVD bereid de motie te steunen.

nee ja sticker brievenbus-foto

 

De meerderheid zag geen meerwaarde in een ‘opt in’-systeem met de ja-ja sticker, “want de mensen kunnen toch een nee-nee sticker plakken?” Dit leidt helaas nauwelijks tot papierafvalvermindering omdat slechts 6% zo’n nee-nee sticker heeft. 84% van de brievenbussen heeft GEEN sticker. Het vermijden van ongeadresseerd drukwerk in deze bussen zou dus een grote impact hebben. Tel uit je milieuwinst: minder papier om te drukken, in plastic verpakken, rond te rijden, weer af te voeren en te verwerken. Dit past bij de duurzame ambities van onze gemeente. Mensen die wél reclame willen ontvangen, halen gratis een ja-ja sticker bij de gemeente.

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dat slechts 35% van de Nederlanders die nu geen sticker op de brievenbus heeft (en dus alle reclamefolders ongevraagd ontvangt) een ja-ja sticker zou gaan plakken. Bij 65% is dus de behoefte aan al dat papier klein: ze tolereren het hoogstens omdat het toch in de blauwe kliko kan.

Papier aan huis ophalen maakt de papierstroom niet per se duurzaam. Die bestaat immers voor een groot deel uit onnodig geproduceerd papier. Tegenwerpingen van andere partijen: “En de tieners die folders rondbrengen dan? En de clubs die papier ophalen om er hun clubkas mee spekken? Is het bedrijfsleven gevraagd wat ze van dit idee vinden? Mogen er dan nog wel verkiezingsflyers verspreid worden?” Ja, politiek drukwerk valt onder vrijheid van meningsuiting en mag dus in alle bussen gewoon bezorgd worden.

Lokaal Heeze-Leende: “Wat is er mis met het huidige systeem? Hoe meer folders je drukt, hoe goedkoper het wordt.” Een CDA-er: “Dit voorstel is grote onzin. Ik maak zelf wel uit wat ik in mijn bus krijg.” Een frappante reactie want dat ‘zelf uitmaken’ is nu juist precies wat overstappen op een ‘nee, tenzij’-systeem beoogt. Momenteel zijn het namelijk in 85% van de gevallen bedrijven die uitmaken wat er in gestopt wordt. Men opperde dat eerst maar eens gewacht moest worden op de resultaten van het nieuwe systeem in Geldrop-Mierlo. Dat de raadsleden al waren geïnformeerd over reeds uitgevoerd landelijk onderzoek, was dus niet genoeg.

De noodzaak om de fors stijgende kosten van afvalverwerking een halt toe te roepen wordt door alle partijen onderschreven. Maar wanneer er dan een concreet idee op tafel komt dat de gemeente ook nog eens niets kost, kiest men helaas voor de makkelijkste weg: behoud van de status quo.”

Rondetafelgesprek en Raadsvergadering op 26 februari

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandagavond 26 februari vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De raadsvergadering begint daarna.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld:
Verkoop kavels Averbodeweg/Domein te Sterksel
Kaders voor het opstellen van het uitvoeringsplan bomen
Ontwerp Schoolstraat/Spoorlaan
Bestemmingsplan 1e partiële herziening Kom Heeze 2015
Bestemmingsplan Sterkselseweg ong (tussen 45 en 49) te Heeze
Bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2017
Beschikbaar stellen stimuleringsmaatregelen aanleg glasvezel buitengebied
Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):
Duurzaamheidsbeleid gemeente Heeze-Leende
Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018 GGD Brabant Zuid-oost
Doorontwikkeling van de organisatie

Ronde Tafel Gesprek en Raadsvergadering

Ingezonden door raadsverslaggever

Raad: In 2016 weer bij elkaar: veel blije raadsleden, nu via internet in de huiskamers
Op 25 januari kwam de Raad van Heeze-Leende weer bij elkaar voor een Ronde Tafel Gesprek en aansluitend een Raadsvergadering, eerst opiniërende om daarna ook de besluiten te nemen. Een niet zo volle agenda. Men geeft nu op de agenda aan wat hamerstukken zijn. Via de automatisch schakelende camera’s is de spreker niet alleen steeds in beeld, maar ook goed te verstaan en via internet thuis te volgen. Alleen Toon Bosmans kon niet aanwezig zijn.

Reconstructie Dorpstraat Noord
In de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2013 is de nota verkeersmaatregelen behandeld. Tijdens deze vergadering is een motie aangenomen om eerder aandacht te vragen voor de verkeersituatie in andere kernen van de gemeente Heeze-Leende en vooral de kern Leende (Dorpstraat – Langstraat – Oostrikkerstraat), omdat de complete herinrichting naar 30 km/h wordt gekoppeld aan de aanleg van de centrale as.
In het RTG spreekt namens de dorpsraad Leende Paul Martens. Hij stelt dat het geld er al voor is gereserveerd. Er is nu nog maar €60.000,- nodig.
Harrie Scheepers, PvOJ, wil graag weten waar de subsidies hiervoor vandaan komen, van de gemeente zelf of van buiten. Jacq de Turk, LHL, wil weten waarom het niet uit de pot verkeer wordt betaald, maar uit de Algemene Reserve. Pieter van der Stek, D66, was bij de vergadering met de betrokkenen. Men wilde graag een 30 km zone, waarom dan nu toch 50 km? Marten de Lange, PvdA, ging verder: als het al in 2013 was besloten, waarom dan niet gewoon in de begroting en moet het uit de Algemene Reserve? Hij vond dat er goed overleg was geweest, maar miste een veiligheid notitie erbij, i.v.m. de afweging 30-50 km. Frans van Mierlo, CDA, was weer blij, nu met dit voorstel. Hij stelde dat het een veilige oplossing was. Hij wist dat het al eens was uitgestelde i.v.m. de werkzaamheden in de Heezer Oude Stationsstraat. Geert Verzijden, VVD, wilde weten hoe zou worden gezorgd dat het toekomst proef zou zijn.
Wethouder Wilma v.d. Rijt, zag niet dat de weg op korte termijn 30 km zou worden. T.a.v. de financiering: in het onderhoudsfonds zat de Dorpstraat niet, daarom nu uit de Algemene Reserve. De politie en Fietsersbond zijn akkoord met de oplossing. Het is er te druk om er 30 km van te maken. Dat zou de doorstroming belemmeren. Geert Verzijden, VVD: wegdek is nu zo slecht dat ik er nu slechts 30 kan rijden, gelukkig straks dus 50! Wethouder Wilma van der Rijt benadrukte dat 30 km daar het verkeer zou opstroppen. Pieter v.d. Stek vraagt nog of er metingen zijn gedaan om te weten of 30 km niet kan. Marten de Lange blijft de financiering vreemd vinden: we hadden een overschot op de begroting, begroot dit dan erin. Maar Geert Verzijden blijft pleiten voor beleid zonder begroting.
In de Raad gaat de discussie verder. Pieter v.d. Stek wil meer weten over de 30 km. Hij was blij met de rol van de Dorpsraad, maar snapte niet dat het bijna 3 jaar had moeten duren na de motie hierover en dat het niet in de begroting was opgenomen. Frans Maas, wilde het al lang en had de reconstructie graag verder gezien, hij wilde weten wanneer de rest van de weg nu wordt aangepakt. Hij had geen probleem met de ongeplande financiering. Marten de Lange sloot zich bij de woorden van D66 aan t.a.v. financiering en de lange periode. Jacq de Turk stelde da de aanwonende graag 30 km wilden en vond dat dat snel moest gaan gebeuren. Frans van Mierlo, CDA, was weer blij. Geert Verzijden vond het een grote vooruitgang voor Leende en kende aanwonenden die juist graag er 50 km hadden. Marten de Lange had geen begrip voor de VVD die onbegroot besturen accepteerde: laten we dan niet de moeite doen om een kadernota en begroting te maken! Pieter van der Stek voegde hier nog aan toe dat de coalitie een karikatuur was van besturen met een begroting.
Harrie Scheepers had geen probleem met deze financiering maar wilde weten wat voor stenen men ging gebruiken.
Wethouder Wilma van der Rijt, tot slot: deze doorgaande wegen blijven 50 km, het worden geluidsarme klinkers, het volgende deel zit nog niet in de planning. En over de financiering: er zit geld in het fonds onderhoud wegen, maar dit is geen onderhoud, maar reconstructie, vandaar uit reserve. Pieter van der Stek was verrast dat er plotseling weer nieuwe duiven uit de hoed van de wethouder kwamen, maar het was een goed voorstel en de financiering een chaos.
Hierna stemde de raad unaniem ermee in.
Samen mee naar de A2
Bij de dorpsraden Sterksel en Maarheeze staat de overlast van verkeer van en naar bedrijventerrein en LOG Chijnsgoed hoog op de agenda. Ze hebben daarom de handen in één geslagen om te zoeken naar een breed gedragen oplossing. Ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemij werden gesprekken gestart met de gemeentes Cranendonck en Heeze-Leende, Reiling en Van Asten. Deze gesprekken leiden tot het gezamenlijk plan ‘Samen mee naar de A2’.
In het RTG schetst een vertegenwoordiger van de Dorpsraad Sterksel de historie. Er is nu al erg veel overlast en die zal nu we uit de recessie komen gaan toenemen. Marten de Lange, PvdA, gaat in op de voorstellen en wil weten waarom de T variant beter is dan A2. A2 loopt van de Sterkselseweg in Maarheeze langs de bosrand naar de autoweg, T loopt over de Grote Bleek. Namens de Dorpsraad geeft Jan Joosten een toelichting, maar het blijft een discussie over aantal scherpe bochten, ander verkeer, overlast aan aanwonende en natuur. Allemaal moeilijk met elkaar af te wegen. Harrie Scheepers, PvOJ, wil nu al het nodige weten over het BTW compensatie fonds en teruggaaf van BTW. De voorgestelde weg komt grotendeels buiten onze gemeente te liggen. Jos Vos, CDA, wil weten of er al iets bekend is over de bijdragen van de aanliggende bedrijven, die de overlast veroorzaken. Hij ziet veel opstoppingen bij het viaduct van de Grote Bleek over de A2. Pieter van der Stek, D66, wilde weten hoe realistische het was om te zeggen dat alles voor 1 januari 2017 is gerealiseerd. Verder wist hij dat het al in Cranendonck in de Raad was geweest, maar men de financiering van Heeze-Leende nog afwachtte. Nico v.d. Palen, LHL, wilde weten of wij konden beslissen over trajecten in Cranendonck.
Wethouder Wilma v.d. Rijt beantwoordde alle vragen: we zullen het BTW compensatie fonds in goed overleg gaan gebruiken, we trekken samen met Cranendonck op. Voor het totale financiële plaatje moet er nog een apart raadsvoorstel komen. De bedrijven die gevraagd zijn naar een bijdrage, zeggen nu nog dat dit niet haalbaar is, maar ze is nog met ze bezig. Van Asten wil naar een gesloten bedrijf en alleen bijdragen voor de extra vrachtautobewegingen. T.a.v. het viaduct moet het volgens Arcades goed kunnen.
In de Raadsvergadering had Jos Vos lof voor de inzet van de dorpsraden. Dit project mag niet mis gaan volgens hem. Hij vond het jammer dat er geen duidelijkheid was over de financiering. Hij verwacht dat het bedrijvenpark mee betaalt en zag nu al vrachtwagens staan wachten op de Past Thijssenlaan omdat ze nog niet op het bedrijven terrein terecht konden. Ook Geert Verzijden, VVD, wist dat het afwikkelen van het verkeer gevaarlijk was en dat de bedrijven financieel zouden meewerken. Hij wilde meer weten over de houding van dhr. Maris van BTPB over de bijdragen daarvan, in dorpshuis Valentijn was hij niet zo toeschietelijk. Pieter v.d. Stek vond de T variant ook de beste oplossing van dit bijzondere initiatief. Hij betreurde het dat we nu beslissingen moeten nemen, terwijl we de totale oplossing nog niet kennen. De toekomstige Centrale As moet alles echt oplossen. Hij zou graag meer weten over de verdeelsleutel van de kosten. Frans Maas stemde overal mee in en vond dat de Provinciale subsidie zeker moest worden gesteld. Ook Marten de Lange vond het jammer dat er nog zoveel onduidelijk was t.a.v. de financiering, maar het voorstel en initiatief waren goed. Hij wist wel te voorspellen dat het over een jaar nooit af kan zijn. Hij wist dat Cranendonck vond dat wij onze reserve verkeersproblemen moeten gebruiken. Een goed project maar zoek een betere financiering. Jos Vos wist dat de verkeerspot van de gemeente voor dit project ook wordt opengesteld. Marten de Lange vestigt aandacht op punt 5 van het voorstel: het gemeentebestuur moet met een financiering voorstel komen.
Tot slot stelt wethouder Wilma van de Rijt dat Cranendonck zich realiseert dat de oplossing voor het grootste deel op hun gebied ligt. Maar ziet ook de maatschappelijke noodzaak. Het gaat 2,6 tot 3 miljoen kosten en de Provincie wil 8 ton bijdragen.
Hierna stemt de raad unaniem met het voorstel in.
Beleidsvisie Externe Veiligheid en Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2016-2018
De beleidsvisie externe veiligheid is bedoeld om duidelijkheid te geven aan burgers en bedrijven over hoe de gemeente Heeze-Leende omgaat met het ruimtelijk scheiden van risicovolle activiteiten en kwetsbare objecten. In de beleidsvisie worden gemaakte keuzes en hun onderlinge samenhang aangegeven, en de consequenties van de keuzes worden duidelijk gemaakt.
Robert Groenewoud, VVD, vond het logisch klinken maar wilde weten of het gevolgen zou hebben voor structuurvisie en bestemmingsplannen. Harrie Scheepers, PvOJ, wilde de spoorlijn in een aparte zone onderbrengen. Lotte Veldkamp, LHL, sloot zich bij de VVD aan en was heel erg blij.
Wethouder Wilma v.d. Rijt zei dat ook in de huidige plannen al met dit soort zaken rekening moest worden gehouden en de spoorlijn zat gewoon in de relevante zones.
Hierna stemde men ermee in.

Advies Werkplaats Wonen: Breken met grenzen, wonen in een complete regio
In oktober heeft de Werkplaats Wonen een advies uitgebracht aan de colleges van de 21 regiogemeenten. In dit advies worden een aantal voorstellen gedaan hoe we als gezamenlijke woningmarktpartijen kunnen toewerken naar een complete woonregio waarin de complementariteit tussen de regiogemeenten onderling wordt versterkt. Dit advies treft u hierbij aan. Het advies is samengevat in het eveneens bijgevoegde manifest. De Werkplaats Wonen vraagt om vóór 19 februari 2016 te reageren op dit advies en de volgende vragen te beantwoorden:
– Op welke punten uit het advies wilt u samen met ons aan de slag om die complete woonregio te realiseren?
– Met welke punten uit het advies bent u het absoluut niet eens?
– Welke punten mist u nog in het advies? Wat zouden we nog samen moeten oppakken om van onze regio een complete woonregio te maken?
De concept reactie van het College was er bij gevoegd.
Marten de Lange, PvdA geeft de aftrap: hij is er niet gelukkig mee, maar is blij met de kritische reactie van het College. Ook Nico v d Palen, LHL, kan instemmen met de reactie, waarna Frans van Mierlo zich hierbij ook aansloot. De anderen volgden en Pieter vd Stek constateert een ongekende eensgezindheid.
Vanzelfsprekend stemde de raad hierna met het voorstel in.

Wet Markt en Overheid
Overheden verrichten in hoofdzaak publiekrechtelijke taken. In de afgelopen jaren zijn overheden meer economische activiteiten gaan verrichten. Met deze economische activiteiten treedt de overheid in concurrentie met particuliere ondernemingen. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie, omdat overheden vanuit hun publieke functie concurrentievoordelen kunnen hebben en daarmee in staat zijn goederen of diensten aan te bieden voor een lagere prijs dan de concurrerende ondernemingen. Daarom is de Wet Markt en Overheid (Wet M en O) in het leven geroepen, die als doel heeft zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren.
Ria de Wit, VVD, kon instemmen en was blij dat de sportraad hierbij was gehoord. Marten de Lange, PvdA vond het een goed voorstel, maar miste het Perron in het overzicht, terwijl veel activiteiten er in plaats vinden.
Wethouder Mathieu Moons sprak vervolgens mooie woorden, wilde graag meer informatie geven, maar had die nog niet. Maar na een kort beraad wist hij dat ’t Perron niet van de gemeente maar van Wocom was. Hij wist ook te vertellen dat de 3 dorpshuizen van onze gemeente samen €270.000,- per jaar van de gemeente ontvangen.
Ook hier stemde de Raad unaniem met het voor stel in.
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016
In het overleg met de fractievoorzitters is overeenstemming bereikt over een verhoging van het budget voor fractieondersteuning tot 2500 euro per fractie en 250 euro per raadslid. Een bedrag van 100 euro per fractie en 100 euro per raadslid wordt jaarlijks al aan het begin van het jaar aan de fracties uitgekeerd. Over dit bedrag hoeft geen verantwoording te worden afgelegd. Het resterend budget blijft bij de griffie. De fracties dienen hierover na afloop van het kalenderjaar voor wat betreft hun bestedingen een verantwoording met toelichting te maken, die door tussenkomst van de griffie aan het presidium wordt aangeboden en na vaststelling meeloopt met de controle op de jaarrekening.
Uit dit geld dient besteedt te worden aan:
* kosten van inhuren deskundigen bij de voorbereiding van de behandeling van een raadsvoorstel in de raad;
* kosten voor de organisatie inwonersavond over een specifiek onderwerp in relatie tot het raadswerk, die voor iedereen publiekelijk toegankelijk is;
* uitvoeren van enquêtes onder inwoners;
* trainingsdagen voor de fractie ter ondersteuning van het raadswerk;
* kosten van het ontwikkelen en het onderhouden van een website, mits deze website aantoonbaar voor fractiedoeleinden wordt gebruikt (dus voor de landelijke partijen: op lokaal niveau);
* kosten van publicaties in week- en dagbladen voor zover die gericht zijn op het functioneren van de fractie en het raadswerk;
* vergoedingen voor fractieassistenten of stagiaires.
Zonder discussie wordt het als hamerstuk aangenomen.
Vaststellen, wijzigen en intrekken Archiefverordening
De huidige Archiefverordening van de gemeente Heeze-Leende stamt uit 2006. Sinds die is er tijd het nodige veranderd in de Archiefwet- en regelgeving, grondslagen voor het Informatiebeheer welke onder wettelijke verantwoordelijkheid en zorg van het college valt. Die zorg voor beheer van informatie, archief, dient actueel te zijn en opgenomen in de Archiefverordening.
De noodzaak tot aanpassingen van de huidige verordening betreft voornamelijk de zorg met betrekking tot duurzaamheid en toegankelijkheid van de informatie, het waarborgen dat gegevens in context van gemeentelijk handelen teruggevonden kunnen worden. De in aanmerking komende informatie, archief, wordt volgens wettelijke eisen overgebracht naar een openbare bewaarplaats: het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Ook dit wordt zonder discussie als hamerstuk aangenomen.
Wijziging GR ODZOB 2015
Er ligt een voorstel voor een omvangrijke wijziging van de Gemeenschappelijke regeling. De wijzigingen zijn onder te verdelen in 4 categorieën:
1. Noodzakelijke wijzigingen die een gevolg zijn van de herziening Wet gemeenschappelijke regelingen;
2. Verbeteringen die tot doel hebben enige technische onvolkomenheden te herstellen, die ook terugkeren in andere Gr-en, waaraan de colleges van deelnemende gemeenten deelnemen zoals Veiligheidsregio, GGD en MRE;
3. Verbeteringen die tot doel hebben enige wetstechnische onvolkomenheden te herstellen;
4. Wijzigingen, die formeel een meer beleidsmatig karakter hebben, doch materieel niet van betekenis zijn.

Het betreffen wijzigingen, die aansluiten bij de door u geaccepteerde uitgangspraktijk van de afgelopen jaren en zijn een correctie op de formulering, zoals die bij de oprichting is gekozen.

Zonder discussie wordt er mee ingestemd.

Hierna kon de burgemeester deze vergadering om 20:10 sluiten.”

Buiten verantwoording redactie HLSnu.nl

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 25 januari

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandagavond 25 januari a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint daarna (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek).

Onderwerpen RTG
Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek worden behandeld:
– Reconstructie Dorpstraat Noord
– Samen mee naar de A2

Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):
– Reconstructie Dorpstraat Noord
– Samen mee naar de A2
– Wijziging GR ODZOB 2015
– Beleidsvisie Externe Veiligheid en Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2016-2018
– Advies Werkplaats Wonen: Breken met grenzen, wonen in een complete regio
– Wet Markt en Overheid