4 februari 2023

‘Heemkundekring ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’: Natuurlegenden

STERKSEL – Heemkundekring ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’ presenteert: Natuurlegenden, een lezing door Rini Kerstens op donderdag 23 maart 20.00 uur, Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.

In het verleden speelden geloof en bijgeloof een grote rol in mythen, sagen, legenden en volksverhalen. Kerstens verklaart onder meer waarom de zomereik nooit geheel bladerloos is, gallen de toekomst voorspellen en een klein bruin vogeltje koning is in de winter.
Hij verhaalt over het ontstaan van de eerste spin uit het meisje Arachne en het ontstaan van zomer en winter in relatie met de mooie Persephone en Hades, de god van de onderwereld.
De luisteraars leren hoe verscheidene zwammen en de heksenkring aan hun naam komen.
Alle verhalen worden ondersteund door foto’s van schilderijen, gravures, beelden, Griekse vazen en tempels, vaak voorzien van humoristisch commentaar.
Rinie Kerstens is bioloog en zeker ook verhalenverteller.
Ook niet-leden van de heemkundekring zijn op deze avond welkom!

Inburgeringscursus nu ook voor Nederlanders

HEEZE – LEENDE – Bij een inburgeringscursus denkt men vaak in de eerste plaats aan cursisten die van buiten Nederland komen. Maar ook voor mensen die binnen Nederland verhuizen is er nu een inburgeringscursus. De Heemkundekring ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’ biedt nieuwe inwoners van de gemeente Heeze-Leende een inburgeringscursus van twee avonden aan, opdat zij zich daadwerkelijk ingezetene van de gemeente kunnen voelen.

Inburgering

Wat weet u van 'ons' kasteel? (c) margot van den boer

Wat weet u van ‘ons’ kasteel?
(c) margot van den boer

Wie uit Zeeland naar Groningen verhuist of uit Den Haag naar Brabant komt, moet vaak wennen aan heel andere gewoontes en een andere cultuur. De Brabantse identiteit is nu eenmaal een andere dan de Haagse. Vaak duurt het jaren voordat de nieuwkomers de plaatselijke gebruiken en de geschiedenis van hun nieuwe woonplaats kennen. De Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten, gevestigd in de Brabantse gemeente Heeze-Leende, biedt daarom de nieuwkomers in de gemeente een inburgeringscursus aan. Hierin zullen de geschiedenis van Brabant en van het lokale gebied worden behandeld, de ontwikkeling van de dorpen en buurtschappen, de regio, het dorpsleven vroeger en nu, tradities – waaronder de kermis en carnaval – de gildes, de Brabantsedag, het woordgebruik en lokale uitdrukkingen. Het is de bedoeling dat deelnemers aan de cursus zich als echt ingeburgerd kunnen beschouwen als zij op zijn minst een aantal lokale woorden en uitdrukkingen gebruiken.

De cursus
De cursus bestaat uit twee avonden van 20.00 tot 22.00 uur, te weten maandag 27 maart en maandag 3 april. Hij wordt gegeven in de Heemkamer, De Pompenmaker 6, 5591 NE Heeze. Docenten zijn leden van de Heemkundekring en leden van de diverse organisaties, zoals de gildes en de Brabantsedag.

Sint Agatha en Sint Joris samen op pad

Sint Agatha en Sint Joris samen op pad                (c)margot van den boer

De cursus is gratis; hij is bestemd voor iedereen die niet oorspronkelijk uit Heeze-Leende komt. Belangstellenden kunnen zich bij de Heemkundekring opgeven op mailadres hkkhlz@gmail.com . Omdat de cursus voor een deel interactief is, is het aantal plaatsen beperkt. Als er meer belangstelling is dan het aantal plaatsen, zullen de resterende leden op een wachtlijst worden geplaatst voor een volgende cursus.

 

De Heemkundekring
De Heemkundekring ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’ bestudeert de geschiedenis en de achtergronden van het gebied van de voormalige Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten alsook die van Geldrop. Zij geeft een periodiek uit ‘Heemkronyk’ en publiceert regelmatig interessante boeken. Voorts organiseert zij lezingen en tentoonstellingen.

Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten Nicasius

HEEZE – LEENDE – ZESGEHUCHTEN – Heemkundekring ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’ organiseert donderdag 9 februari 20.00 uur ‘t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze een lezing door Sander Wassing over: De Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten Nicasius van Heeze (1522-1572) als ooggetuige van de Beeldenstorm.

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. Deze situatie was niet meer in de hand te houden toen de landvoogdes in Brussel toegaf en uiteindelijk toe moest staan dat andersdenkenden openlijk bijeenkwamen. Overal in het land vonden druk bezochte hagenpreken plaats. Onvrede over misstanden in de kerk werden hier geuit en het volk werd aangespoord tot actie. Gedurende de weken daarna verspreidde de Beeldenstorm zich razendsnel over het land. Voor de inwoners van Heeze kwam de onrust rondom de Beeldenstorm eind augustus 1566 dichtbij: beeldenbrekers sloegen toe in de parochiekerken van Eindhoven en Helmond. Een antwoord van de Rooms-Katholieke landsheer Filips II op deze oproeren kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Overal in het land schreven commissarissen van de ‘Bloedraad’ getuigenverklaringen op. Degenen die werden opgepakt wachtte vaak de doodstraf. Dit lot trof tientallen personen uit Helmond en Eindhoven, die vaak ook bezittingen hadden in de omgeving van de stad. Wat heeft Nicasius van Heeze allemaal gezien tijdens de zomer en herfst van 1566? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk en merkten de inwoners van Heeze ook iets van Alva’s vervolgingen? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde. Sander Wassing is historicus en conservator van het historisch Museum Hazerswoude. Als freelancer verzorgt hij lezingen over uiteenlopende onderwerpen en spitst deze toe op de lokale geschiedenis. Introducés zijn ook welkom op deze avond.

Enthousiaste vrijwilligers in de archeologie aan het werk bij D’n Toversnest

HEEZE – Ruim twintig geïnteresseerde vrijwilligers in de archeologie hebben gehoor gegeven aan de oproep om op 30 december op het terrein D’n Toversnest verkennend onderzoek te doen.

Leden van de Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten en de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AVKP), waaronder Nico Arts, stadsarcheoloog van Eindhoven, gingen aan de slag onder leiding van Ria Berkvens, regio archeoloog van de Omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant. Zij zijn nieuwsgierig wat er boven komt op het hen zo bekende stukje grond.

Tijdens de sloop van D’n Toversnest zijn oude funderingen van veel kleine ruimtes gevonden en twee onbekende, deels overwelfde, kelders. Een waterput, en ook een beerput worden met schop, troffel en borstel blootgelegd. Vicky Hardy, al 15 jaar vrijwilliger bij opgravingen, werkt met de troffel: “Ik breng altijd mijn eigen troffel mee, de troffel is het symbool van de archeoloog, je kunt zien hoe ik werk, aan die kant is hij het meest versleten”.

Nico Arts vertelt dat een beerput voor het negentiende eeuwse Brabant voor gewone mensen een luxe was, je kunt nog zien dat hij goed is leeggeschept. Aan het soort materiaal kun je zien van welke periode een muurtje dateert.

Ria Berkvens tekent de vondsten in, zij registreert de maten en het soort materiaal. Tevens worden foto’s gemaakt. Alles wordt gedocumenteerd en in een verslag vastgelegd. Vervolgens wordt rapport uitgebracht. “Ik ben blij dat er in korte tijd zoveel vrijwilligers in de benen komen, het is de enige manier om snel te werken, en van alles te kunnen registreren voordat het door bouwwerkzaamheden in de vergetelheid raakt.”

Herbert Vorwerk van de AVKP en Heemkundekring zou graag iedereen enthousiast maken voor archeologie: “Het is geweldig om samen met een hele groep te spitten en te zien wat er tevoorschijn komt. En als je niet direct wilt spitten maar geïnteresseerd bent, ga dan eens naar de ArcheoHotspot in het Erfgoedhuis in Eindhoven, daar zijn tientallen vrijwilligers aan de slag die warm lopen voor archeologie.”

Lezing heemkundekring: Tweehonderd jaar Koninkrijk Holland

Lezing heemkunde

Lezing heemkunde

Op donderdag  13 februari 2014 houdt Hans van Eden voor de heemkundekring een lezing over Tweehonderd jaar Koninkrijk Holland.
Tijdens deze lezing  staat de regeerperiode van vorsten in relatie tot de veranderingen van “het nieuwe Brabant’ centraal. De vraag is in hoeverre het Koningschap van Koning Willem I (1813-1840) [Lees meer…]

Lezing Heemkundekring: 'Lieve Gijs Lieve ouders'

De wereld achter de hoge vensters?

De wereld achter de hoge vensters?

Door te grasduinen in een aantal familiearchieven kwam Klaasje Douma heel bijzondere documenten tegen. Voorbeelden uit vooral de levensstijl en het familieleven van de adellijke families in Noord-Brabant van de 19de eeuw. Documenten waarin personen iets over zichzelf blootgeven, overlijdensberichten en huwelijksaankondigingen, liederen en gedichten, maar ook recepten en huishoudelijke aantekeningen. Bent u geïnteresseerd en  nieuwsgierig? We zien u graag op deze interessante avond, waarbij ook niet-leden van harte welkom zijn.

Klaasje Douma studeerde cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en rondde deze studie in 2002 af met de scriptie ‘De bewoners van Kasteel Heeze: van 1796 tot 1901’. Momenteel is zij als buitenpromovendus aan de Universiteit van Tilburg bezig met een promotieonderzoek naar de adel in Noord-Brabant in de 19de en 20ste eeuw.
Heemkundekring ´Heeze-Leende-Zesgehuchten´, dinsdag 10 september 2013, 20 uur, Du Commerce, Langstraat 8, Leende. Toegang gratis.

Open Monumentendag toont bijzonder erfgoed Heeze-Leende

preekstoel protestantse kerk

Preekstoel in huidige protestantse kerk. Afkomstig van kerkje op Kerkhof, het oudste Heeze (foto HLS Nu)

Heeze-Leende is rijk aan cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan het rijke religieuze verleden, dat tot uiting komt in de kerkgebouwen. En de boeiende geschiedenis van Kasteel Heeze. Of het ‘boerenerfgoed’ dat zichtbaar wordt door de vele mooie boerderijen. En laten we ook zeker het immateriële erfgoed niet vergeten: verhalen, herinneringen enzovoort. Al met al voldoende om trots op te zijn! Open Monumentendag 2013 biedt de kans om een deel van al dit moois extra in de schijnwerpers te zetten. Het landelijke thema is: ‘Macht&Pracht’. Ook Heeze-Leende doet mee aan de Open Monumentendag op zondag 15 september 2013. [Lees meer…]

De katholieke seksuele moraal

René Bastiaanse

René Bastiaanse

Op dinsdag 16 april 2013 organiseert de Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten om 20 uur een lezing door René Bastiaanse.
Een goede kans dat u de laatste restjes van het rijke roomse leven in Brabant nog hebt meegemaakt, zoals catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren, processies. De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. [Lees meer…]

Lezing Heemkundekring: Onderwijs op Zesgehuchten, Jozefschool 100 jaar?

De Heemkundekring Heeze-Leende-Zesgehuchten organiseert op donderdag 21 maart na afloop van de ledenvergadering een lezing door Jacques van Laarhoven.
De start van de lezing zal zich vooral richten op het onderwijs in Geldrop, omdat in Zesgehuchten, waar de Jozefschool zich bevindt, geen school was. Daarna zal Jacques vertellen over het ontstaan van het onderwijs op Zesgehuchten en zal de toehoorder duidelijk worden waarom dat vraagteken bij 100 jaar staat. Het onderwijs op Zesgehuchten kent een bewogen ontstaansgeschiedenis en heeft zijn bestaansrecht tot nu gerechtvaardigd. [Lees meer…]