31 maart 2023

Glasvezel in het buitengebied: “Eindelijk”

HEEZE – LEENDE – De kogel is door de kerk: HSLnet gaat, bij 70 procent deelname, glasvezel aanleggen in buitengebied. 

HSLnet inventariseert momenteel de behoefte voor glasvezel onder bewoners van de buitengebieden. De eerste drukbezochte informatieavond hierover was op 8 november 2017 in Valentijn in Sterksel. Het enthousiasme onder de bezoekers was groot. Alle aanwezigen willen glasvezel. “Eindelijk”, was de stemming. 

“Buren die twijfelen, gaan we overhalen!”
HSLnet heeft de buitengebieden van Heeze-Leende in zogenaamde clusters verdeeld. HSLnet gaat vanaf maart 2018 glasvezel aanleggen vanaf 70 procent deelname per cluster. Als een cluster minder dan 70 procent haalt, kan dat cluster niet aangelegd worden. “Wij worden ambassadeurs voor HSLnet-glasvezel”, aldus de aanwezigen. “Buren die twijfelen, gaan we overhalen want glasvezel is de toekomst!”

De algemene reactie in Sterksel op de eerste informatieavond:
“Eindelijk krijgen we glasvezel. Wij gaan er keihard voor lobbyen dat iedereen in onze omgeving het wil.”
Ilse Lamers: “We hebben een eigen bedrijf en heel hard glasvezel nodig. Eindelijk gaat het ervan komen.” 
Robert van den Eertwegh: “Ik wil héél graag glasvezel en ga ook keihard lobbyen bij iedereen die twijfelt. Nú moet het er van komen. Ik zit nog op koper met hele lage snelheden. Dat kan niet meer als je een beetje mee wilt in de wereld.”
Mart van Breugel: “Ik heb een melkveebedrijf en wil heel graag glasvezel. Jaren hebben we erop gewacht. Als we de 70 procent deelname halen, gaat het gebeuren! Ik ga heel hard lobbyen bij eventuele twijfelaars.” 

De volgende bijeenkomst is op 12 december in De Riestenblik aan de Paaldijk 7 in Leende. Aanvang 20.00 uur. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van de Strijperdijk, Waterstraat, Renheide, Paaldijk, Oude Dijk, Jansborg en Raadbroekweg in Leende.
 

Eerste glasvezelverbinding van coöperatie HSLnet gerealiseerd

Een glas op de glasvezel (foto Margot van den Boer)

Een glas op de glasvezel (foto Margot van den Boer)

Donderdagmiddag 15 augustus 2013 is op Kasteel Heeze om 14 uur de eerste aansluiting van HSLnet een feit geworden. Wethouder Jos van Bree bracht door het lassen van twee einden flinterdunne glasvezeldraden de feitelijke aansluiting tot stand. Een heugelijk moment voor hem en de andere betrokkenen van het eerste uur. Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Bijna 100 jaar na de aansluiting van telefoonnummer 1 op Kasteel Heeze, kan men daar vanaf nu bellen via een glasvezelaansluiting van Coöperatie HSLnet u.a.

Diensten uitvoerig getest door testgebruikers

Voordat de eerste HSLnet aansluiting live ging, is het totale pakket aan diensten uitvoerig getest door een zestal inwoners van Heeze. In nauwe samenspraak met dienstaanbieder Glashelder, hebben deze gebruikers gedurende zes weken hun feedback geleverd. Hierdoor zijn al voor de lancering de kinderziektes eruit gehaald. “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat mensen een goed werkend product geleverd krijgen, waar zij geen spijt van zullen krijgen. Daarom hebben we in het voortraject veel geïnvesteerd in het testen,” aldus Oscar Vinck, directielid van de coöperatie. “De diensten bepalen immers voor een groot deel de kwaliteit van ons glasvezelnetwerk.”

2013: eerste aansluiting glasvezel

2013: eerste aansluiting glasvezel

Diederik Klaassen uit Heeze is één van de testgebruikers. “Sinds we gebruik maken van HSLnet, merken we een groot aantal voordelen. Vooral de internetsnelheid is gigantisch groter geworden. Niet alleen qua bandbreedte, maar ook qua reactiesnelheid. Surfen en downloaden werkt nu een stuk prettiger. Ook de scherpe HDTV beelden zijn een stuk aantrekkelijker, dat is het hele gezin met me eens. Wij stappen zonder twijfel binnenkort over op HSLnet.”

HSLnet voorziet íedereen van een glasvezelaansluiting

HSLnet legt in Heeze, Leende en Sterksel in een stevig tempo glasvezel aan. Ook in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. Ten oosten van het spoor in Heeze zijn alle huizen nu voorzien van een huisaansluiting. Daarmee is de glasvezel tot in de meterkast (of een andere plaats in huis) aangelegd en is vaak ook al het modem geplaatst. Andere aansluitingen in Heeze volgen in een stevig tempo. In Leende zal binnen twee weken met de aanleg worden begonnen en in oktober is Sterksel aan de beurt. Intussen wordt er ook gewerkt aan het uitbreiden van het dienstenpakket zoals zorg-op-afstand.

Zodra het modem is geplaatst in de woning, is het tijd om via de overstapservice van Glashelder lopende contracten op te zeggen en de nieuwe aansluiting te activeren. Vanaf dat moment is ook daadwerkelijk haarscherpte televisie, razendsnel internet en voordelige telefonie via het coöperatieve glasvezelnetwerk van HSLnet op deze adressen beschikbaar.

Verdeelstation glasvezel Heeze-Leende geplaatst

Wethouder Van Bree zet de 26 ton wegende op op de goede plek (foto HLS Nu)

Wethouder Van Bree zet de 26 ton wegende POP op de goede plek (foto HLS Nu)

Op donderdag 4 april 2013 plaatste wethouder Jos van Bree van de gemeente Heeze-Leende de eerste POP, een verdeelstation van waaruit de glasvezel naar de huizen wordt gelegd. Hij deed dit in het bijzijn van de Commissaris van de Koningin, Wim van de Donk. De provincie Noord-Brabant bereidt momenteel een breedbandfonds voor, dat met name de aanleg van glasvezel in de buitengebieden moet versnellen. HSLnet in Heeze-Leende dient daarbij als voorbeeldproject. De gemeenschap van Heeze-Leende slaagt er namelijk in om in coöperatieve vorm een eigen glasvezelnetwerk in de complete gemeente aan te leggen. Een glasvezelnetwerk met een ideaal. [Lees meer…]

Graafwerkzaamheden glasvezel deze week begonnen

In de Engelse Tuin is de aanleg begonnen

In de Engelse Tuin is de aanleg begonnen

Deze week zijn in Heeze op verschillende plaatsen de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezelkabel daadwerkelijk begonnen. Eerst wordt op het trottoir een kleine put gegraven. Van daaruit wordt onder de voortuin naar de voorgevel geboord, waar vanuit een tweede put de kabel naar binnen gaat. Lees de verdere procedure.
Op 4 april plaatst wethouder Jos van Bree in het bijzijn van de Commissaris van de Koningin de eerst zogenaamde POP-locatie in de buurt van NS-station Heeze.

 

Spitters legt glasvezel aan

Na maanden van voorbereiding is het zover: HSLnet, het unieke glasvezelinitiatief in Heeze-Leende, heeft de definitieve overeenkomsten met alle partners getekend zodat de aanleg van het glasvezelnetwerk kan beginnen. Spitters BV uit Waalre gaat de glasvezel aanleggen tot in de meterkast.
Op 11 maart is is begonnen met het zogenaamde ‘schouwen’.  De schouwers zullen huis-aan-huis aanbellen om binnenshuis te bekijken waar de aansluiting op het glasvezel binnen moet komen en waar het moet worden afgemonteerd. In de meeste gevallen zal dat in de meterkast zijn, maar het kan ook op een andere plaats. De medewerkers van Spitters leggen vanaf dat moment alles geautomatiseerd vast met foto’s en alle afspraken die per huis worden gemaakt. Het hele proces, tot en met de definitieve aansluiting, wordt in dit systeem vastgelegd. De schouwers bespreken ook de tuinboringen (aanleg glasvezel tot de ‘voordeur’) met de bewoners en vragen hiervoor toestemming. Als er voldoende huizen zijn geschouwd, komt er een ploeg de tuinboringen verrichten, wordt de glasvezel in de grond gelegd en de verbinding gemaakt tussen de verdeelstations (zogenaamde POP’s) en de huisaansluiting. Later komt er een installateur in huis die het modem plaats en zorgt dat de tv, de telefoon en internet werken. Voor het eind van het jaar zijn de kernen Heeze, Leende en Sterksel voorzien van glasvezel. De graafwerkzaamheden starten in de kern van Heeze-Oost in week  15 (week van 8 april). Tijdens Heeze luidt de lente in’ zondag op 17 maart kunnen de inwoners in de kramen van HSLnet en zijn partners kennisnemen van de exacte planning op wijkniveau.

HSLnet start met aanleg glasvezel

Contracten getekend. De aanleg begint. (foto Margot van den Boer)

Contracten getekend. De aanleg begint. V.l.n.r. Oscar Vinck, Cees Loppersum directeuren HSLnet u.a., Paul Verhoeven, Harry Roumen en Wim Jak, voorzitter resp. secretaris raad van bestuur HSLnet (foto Margot van den Boer)

Vanaf woensdag 6 maart 2012 kan de aanleg van HSLnet van start en zien inwoners van Heeze-Leende daadwerkelijk actie in de straten. De gemeenschap van Heeze-Leende slaagt erin om in coöperatieve vorm een eigen glasvezelnetwerk te realiseren.  Na een succesvolle vraagbundeling (56 procent deelname) en de opbouw van eigen vermogen (ruim 9 ton), zijn vandaag ook handtekeningen gezet onder de overeenkomsten.
Zo is er een garantieovereenkomst getekend tussen de gemeente Heeze-Leende  en de Bank ABN-AMRO. De gemeente staat garant voor de geldlening van HSLnet bij de bank. Mocht HSLnet niet kunnen voldoen aan het betalen van de kosten die de geldlening met zich meebrengt, dan kan de bank bij de gemeente aankloppen. Ook is er een overeenkomst tussen gemeente Heeze-Leende en HSLnet getekend. De gemeente vraagt van HSLnet een tegenprestatie voor het garant staan: een glasvezelnetwerk in heel Heeze-Leende, dus ook in de buitengebieden. Ook wil de gemeente dat het een open netwerk wordt, waarover alle aanbieders diensten kunnen aanbieden. [Lees meer…]

HSLnet bouwt razend snel eigen vermogen op

Financiering verloopt voorspoedig

Financiering verloopt voorspoedig

Uitgifte obligaties loopt nog door

In een paar weken tijd heeft de Coöperatie HSLnet u.a., negen ton aan eigen vermogen op weten te bouwen. Leden en niet-leden wisten de weg naar de website te vinden en schreven zich massaal in voor de obligaties. De coöperatie wil nu zo spoedig mogelijk starten met de aanleg. [Lees meer…]

GGD zoek mensen met ideeën over innovatie

De GGD Brabant-Zuidoost is op zoek naar nieuwe manieren om informatie en voorlichting over gezondheid te communiceren naar verschillende doelgroepen. Daarbij denkt de GGD onder andere aan de inzet van nieuwe media zoals apps of games, maar ook aan toepassingen via glasvezel.
De GGD zoekt nu enthousiaste mensen die willen meedenken over de ontwikkeling van zo’n gezondheidsApp of Serious game en over de rol van een klantenpanel. De bijeenkomst is 21 februari van 9.30 tot 11.30 uur in het GGD-gebouw in Eindhoven, Clausplein 10. Als dank ontvangen de deelnemers een VVV-bon. Iedereen die interesse heeft en wil aanhaken bij interessante technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg, kan zich aanmelden via innovatie@ggdbzo.nl of via het tel 088 0031 295.

Glasvezel Heeze-Leende verdient navolging

De aanleg van glasvezelaansluitingen is in Nederland te veel aan marktpartijen overgelaten volgens hoogleraar Jan Smits van de TU Eindhoven. Daardoor dreigen buitengebieden van glasvezel verstoken te blijven.

Een glasvezelverbinding voor breedbandinternet is geen officiële nutsvoorziening, omdat er alternatieven zijn voor snel internet, zoals adsl, kabel en satelliet. De overheid heeft de aanleg van glasvezelnetwerken aan marktpartijen als KPN-dochter Reggefiber overgelaten, maar heeft zich daarmee teveel uitgeleverd aan de markt, zonder kwaliteitseisen te stellen, aldus Smits in het Nederlands Dagblad.

Omdat de aanleggers van glasvezel er in de meeste gemeenten voor kiezen alleen in de kernen het netwerk aan te leggen omdat de kosten per aansluiting daar veel lager uitvallen, blijven inwoners van de buitengebieden verstoken van de snelle internetverbindingen. Gemeenten moeten marktpartijen dwingen alle huishoudens binnen hun grenzen aan te sluiten, of ze buiten de deur houden. ‘Als marktpartijen de brutaliteit hebben om onderscheid te maken tussen verschillende huishoudens, dan is het het goed recht van gemeenten hen buiten de deur te houden.’

Smits haalt het voorbeeld van de gemeente Heeze-Leende aan. Daar is een coöperatie opgericht die in eigen beheer glasvezel aanlegt tegen een aansluitbedrag van naar schatting 1400 euro per aansluiting. Dat is meer dan wat Reggefiber vraagt voor een aansluiting binnen de bebouwe kom (1000 euro), maar veel goedkoper dan de 4000 euro die het bedrijf voor aansluitingen buiten de bebouwde kom vraagt. In Heeze-Leende financiert men het buitengebied met de winst uit de aansluitingen van het binnengebied.

Bron: BB