7 juni 2023

Sint Jansviering in Leenderstrijp op donderdag 25 juni via de TV

Janskapel Leenderstrijp

Janskapel Leenderstrijp

LEENDERSTRIJP – Op woensdag 24 juni zal ook dit jaar de Sint-Jansviering plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus helaas in beperkte kring met alleen maar gildebroeders en –zusters van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp. Ook de wijding van de Sint-Janstrossen, een Strijps gebruik, die sinds 2016 op de Nationale Lijst van Immaterieel Erfgoed staat, zal gehouden worden.

 

De Sint Jansviering, dit jaar in de vorm van een gebedsdienst én zonder koor, maar met zang van cantor Miriam Geilenkirchen, wordt door RTV Horizon gefilmd en op donderdag 25 juni vanaf 18.00 uur uitgezonden – en vervolgens ieder uur herhaald – op het televisiekanaal van RTV Horizon en is vanaf dan ook terug te kijken via www.rtvhorizon.nl . Zo kunnen de pelgrims uit de regio, die normaal ieder jaar naar Leenderstrijp kwamen, en daar de sfeer van feestelijke verbondenheid hebben ervaren, zich toch verbonden weten in een jarenlange traditie. Op woensdagavond 24 juni wordt er door RTV Horizon om 19.30 uur een registratie van een Sint-Jansviering uit het verleden uitgezonden.

 

Gilde Sint Jan Leenderstrijp

Gilde Sint Jan Leenderstrijp

Het gilde biedt aan de inwoners van Leenderstrijp én de kerkgangers en pelgrims uit Leende en omstreken de mogelijkheid om hun eigen trossen tijdens die viering te laten zegenen. Het gilde zal in de nabijheid van de St.-Janskapel een mogelijkheid creëren om de trossen te verzamelen en vraagt aan allen, die hun Sint-Janstros(sen) gezegend willen hebben, om deze in de middag van 24 juni tussen 14.00 uur en 18.00 uur, voorzien van uw naam, te komen ophangen. Tijdens de viering worden de trossen gezegend. Na de viering kunnen de trossen vanaf 20.00 uur weer worden opgehaald. Wilt u bij uw komst naar de kapel wel rekening houden met voldoende afstand van elkaar? Op de voorgestelde manier hoopt het gilde de jaarlijkse traditie in stand te kunnen houden.

 

 

Sint-Jansviering in Leenderstrijp

De feestdag van de schutspatroon wordt door de Brabantse schuttersgilden op velerlei wijze gevierd. Sint Jan Baptista neemt in het functioneren van het op 17 oktober 1645 opgerichte gilde van Leenderstrijp een concrete plaats in. Het gilde verkeert in de zeldzame omstandigheid dat het een aan de schutspatroon gewijde kapel onder zijn beheer heeft. De kapel nam in de loop der eeuwen een centrale plaats in in het geestelijk leven van Leenderstrijp. 

De Sint-Janskapel beheerst ook heden nog het functioneren van het gilde. Rond de op een heuvel buiten de bebouwde kom gelegen kapel houdt het Gilde St.-Jan Baptista jaarlijks op Sint-Jansdag (24 juni) een openluchtmis met Sint-Janstrossenwijding.

 

Sinds 1962, toen pastoor F. de Wijs daarvoor zijn toen nog eenmalige toestemming gaf, staat de kapel ook op Sint Jansdag in het middelpunt van de belangstelling. Op initiatief van het Strijper Gilde St.-Jan Baptista wordt er sinds dat jaar een Heilige Mis in de open lucht gehouden. 

 

Sint Janstros

Tijdens deze viering worden de Sint-Janstrossen gewijd. Zo’n tros is een boeket voor het merendeel bestaande uit veldbloemen. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en boze geesten en geluk en gezondheid te brengen aan diegene die achter de tros hun heil zoeken. Zo’n St.-Janstros bestaat uit Sint-Janskruid, noteblad, koningsvaren, gele lis, korenbloem, margriet, rode en witte koekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, wild viooltje, Spaans gras, aargras en lindeblad. Uit de tuin worden daar een witte en rode roos en een anjer (snoffel) toegevoegd.

 

Tweede prijs voor Remco van Hooff op NBFS-toernooi in Leende

NBFS-toernooi

Vendelier Remco van Hooff behaalt de tweede prijs

Afgelopen zondag 15 september nam vendelier Remco van Hooff van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp deel aan het jaarlijkse toernooi voor ‘Trommen – Vendelen – Bazuinblazen – Standaardrijden’ van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. De organisatie van dit toernooi was dit jaar in handen van de St.-Catharina en St.-Barbaragilden uit Leende en Geldrop. Aan dit toernooi werd deelgenomen door ruim 170 gildebroeders en gildezusters afkomstig van 36 gilden uit de gehele provincie Noord-Brabant. Na de diverse wedstrijden die onder goede weersomstandigheden plaatsvonden in de middaguren was ’s avonds de prijsuitreiking. Voor vendelier Remco van Hooff was er in de Klasse C een tweede prijs.

Marije van Velthoven winnaar 2013 Pastoor De Vries-wisselschild

Marije van Velthoven met wisselschild

Marije van Velthoven met wisselschild (foto Mariëlle van Hooff)

Tijdens de zomerborrel van het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp, ter afsluiting van een activiteitenrijk halfjaar, hebben de jeugdleden van het Strijper gilde op vrijdagavond 5 juli geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 34e schot wist bazuinblazer Marije van Velthoven de laatste resten van de speciale houten vogel naar beneden te halen. Zij wordt daarmee de tiende drager van dit wisselschild, wat in 2003 door emeritus Pastoor De Vries, bij zijn afscheid van de Leendse parochie, aan het Strijper gilde werd geschonken.

Droge en goedbezochte Sint Jansviering in Leenderstrijp

Theo van der Paalen

Theo van der Paalen 60 jaar lid

Op maandag 24 juni werd voor de 52e keer de Sint Jansviering in Leenderstrijp gehouden. Ondanks de regen die nog een uur voor aanvang van de viering uit de lucht viel, werd de viering in de open lucht goed bezocht. Tijdens de viering bleef het overigens droog en brak er zelfs een enkel zonnestraaltje door de bewolking. [Lees meer…]

Strijper gilde eert Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima

Kennismakingsbezoek Koningspaar 1Oisterwijk was de plaats waar woensdag 12 juni ruim 120 gilden uit Noord-Brabant de koning en koningin mochten begroeten tijdens hun kennismakingsbezoek. Vanuit de gemeente Heeze-Leende was het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp aanwezig in de persoon van Vaandrig Jan Bax. [Lees meer…]

Kermismaandag: zonnig, gezellig en geslaagd!

Strijp Kermis 081Op maandag 17 juni vierde het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp haar kermismaandag. Volgens oud gebruik werd er te voet van Strijp naar Leende gegaan om de eucharistieviering van 9 uur bij te wonen. Tijdens deze H. Mis ging Pastoor Van Meijl in op de vraag “waarom iemand lid wordt van een gilde”. Na afloop van de eucharistieviering werd op het Marktplein een vendelhulde gebracht aan de Kerkelijke en Wereldlijke Overheid, vertegenwoordigd door Pastoor Van Meijl, em. pastoor Van Loon en het voltallige College van Burgemeester en Wethouders. Dit jaar was het precies 175 jaar geleden dat er voor het eerst in de archieven van het gilde melding wordt gemaakt van dit gebruik. [Lees meer…]

Sint Jansviering in Leenderstrijp

Pastoor Van Meijl zegent de Sint Janstrossen

Pastoor Van Meijl zegent de Sint Janstrossen (foto Margot van den Boer)

Op maandag 24 juni 2013 is er’om 19.30 uur een openluchtmis met Sint Janstrossenwijding bij de Sint Janskapel aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. De Heilige Mis wordt opgeluisterd door de beide parochiële koren. De organisatie is in handen van het Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp, dat om 19.15 uur vanaf gildehuis de Hospes via de brede school Sint Jan (waar de jeugd van Jong Nederland Leende aansluit), met vliegend vaandel en slaande trom naar de Sint Janskapel trekt. [Lees meer…]

Gilde St. Jan Baptista viert Strijp Kermis

gilde st jan leenderstrijpDe maandag van Strijp Kermis staat in het teken van het Gilde St.Jan Baptista Leenderstrijp. Volgens traditie gaan de gildebroeders en gildezusters aan het begin van ‘hun’ feestdag ter kerke.  Op 17 juni wordt om 9 uur in de parochiekerk Sint Petrus’ Banden in Leende een gezongen Heilige Mis met gilde-eer opgeluisterd tot intentie van de levende en overleden gildebroeders en gildezusters van het Strijper gilde. [Lees meer…]

Bergeijks gildezilver voor Strijpse gildejeugd

Perry van Velthoven met de

Jeugdvendelier Perry van Velthoven met de Jan van Dooren-wisseltroffee (foto Mariëlle van Hooff-Horst)

Twee jeugdtamboers, twee jeugdbazuinblazers en een jeugdvendelier van het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp hebben op zondag 26 mei 2013 deelgenomen aan het jaarlijkse Jeugdtoernooi ‘Trommen, Vendelen, Bazuinblazen’ van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland. Het St. Jorisgilde uit Bergeijk, dat dit weekeinde haar 550-jarig jubileum vierde, tekende om deze bijzondere reden dit jaar voor de organisatie. In en rondom hun ruime accommodatie aan de Hoek in Bergeijk ontvingen zijn de ruim 30 jeugdige gildebroeders en gildezusters uit de regio Eindhoven. [Lees meer…]

Strijper gilde oppermachtig in touwtrekderby

gilde st jan leenderstrijpOp het schietterrein van het gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp werd op zaterdag 11 mei 2013 een ‘verbroederlijke’ touwtrekwedstrijd georganiseerd tussen het gilde St. Catharina en St. Barbara Leende en het gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp. Onder grote publieke belangstelling en met veel aanmoedigingen gingen zowel de jongere als de oudere gildebroeders en gildezusters op sportieve wijze met elkaar de strijd aan. Uiteindelijk waren de uitslagen van de acht trekpogingen alle in het voordeel van het Strijper gilde.
Op woensdag 21 augustus 2013 zullen de beide gilden elkaar, buiten de reguliere gildeactiviteiten om, opnieuw ontmoeten in een sportieve voetbalwedstrijd. De inzet van deze wedstrijd zal, met een knipoog naar de befaamde Johan Cruijffschaal, de zilveren Verbroederingsschaal zijn.