7 juni 2023

Formulierenspreekuur gaat weer van start

HEEZE – LEENDE – Het Formulierenspreekuur gaat vanaf vrijdag 11 september a.s. weer van start! U kunt hier terecht voor hulp bij het invullen van uw (digitale) formulieren. Het Formulierenspreekuur vindt wekelijks op vrijdagochtend* plaats: getrainde vrijwilligers zitten dan voor u klaar. 

Tijd: van 10.00 – 12.00 uur 

Locatie: gemeentehuis Heeze-Leende (coronaproof), Jan Deckersstraat 2 te Heeze.

 

*Mocht het op vrijdagochtend niet uitkomen, dan kunt u ook terecht tijdens het wekelijks inloopspreekuur van het Taalpunt: op dinsdagochtend, van 10.00 – 12.00 uur in ’t Perron, Schoolstraat 48 te Heeze

 

Raadsvergadering Heeze-Leende

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – Op maandag 3 december wordt een openbare raadsvergadering op gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering start om 19.30 uur.

Onderwerpen tijdens het opiniërend en besluitvormend deel van de raadsvergadering:
• Archiefverordening
• Kadernota Intergrale Veiligheid
• Budget uitvoering project Ginderover 58 Heeze en omliggende percelen
• Belastingverordening
• Controleprotocol

Wat later open

HEEZE – Het Gemeentehuis in Heeze is 8 januari ’s ochtends anderhalf uur gesloten.

Wegens een personeelsbijeenkomst zal het gemeentehuis op 8 januari in de ochtend anderhalf uur gesloten zijn. Vanaf 10.30 uur staan zij weer voor u klaar!

Laatste nieuws Centrumplan Leende

LEENDE – “2017 was een bijzonder jaar voor het Centrumplan Leende. Dankzij veel betrokken inwoners ligt er nu een mooi plan voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) waarin een Kindcentrum en een Dorpshuis gehuisvest zijn. Er is nog veel werk aan de winkel, maar gelukkig kunnen we ook nu rekenen op de inzet en betrokkenheid van veel Leendenaren. Zo hebben we onlangs enkele werkgroepen gevormd die actief aan de slag gaan met het ontwerp van het Dorpshuisgedeelte en het openbaar gebied”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Aanvraag omgevingsvergunning nieuwe mfa
De formele aanvraag omgevingsvergunning (de bouwvergunning) voor de nieuwe mfa is ingediend bij de gemeente. Informeel zijn de stukken al eerder dit jaar beoordeeld. Nu volgt er nog een formele toets. Daarna kan de omgevingsvergunning verleend worden. Verleende vergunningen worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. U kunt zich eventueel ook aanmelden voor de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’. Dit is een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van kunnen maken. Meld u aan via de volgende link zoek.overheid.nl en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen wekelijks per e-mail.
Informatie over verleende omgevingsvergunningen met betrekking tot het Centrumplan Leende vindt u uiteraard ook steeds terug in deze digitale nieuwsbrief.

Glas-in-loodraam
d430a5_Glasinlood2Kort na de Tweede Wereldoorlog is er door de Leendse bevolking geld ingezameld om een blijvende herinnering te kunnen verwezenlijken voor het gegeven dat Leende vrijwel
ongeschonden uit de oorlog was gekomen. Er werd uiteindelijk gekozen voor een glas-in-loodraam en de opdracht werd verstrekt aan Abram Stokhof de Jong, een bekende Nederlandse glazenier, wandschilder en mozaïekkunstenaar uit Amsterdam. Het bekende glas-inloodraam in de trappenhal van het voormalige gemeentehuis werd geplaatst in 1957 en staat op de achtergrond van heel wat trouwfoto’s.
Ongeveer een maand geleden werd het glas-in-loodraam bezocht door enkele deskundigen. Zij constateerden dat het glas-in-loodraam gerestaureerd moest worden. Inmiddels heeft de gemeente de opdracht verstrekt aan Harrie Verhoeven van Verhoeven Glas in Lood voor de restauratie én aan Patrick Verhoeven van Glas- en Schilderwerk Verhoeven voor het weghalen en tijdelijk opslaan van het glas-in-loodraam. De planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Meer informatie volgt in januari 2018.

Op donderdag 21 december en vrijdag 22 december aanstaande zal het bedrijf Van Oss Loonwerk de beplanting aan de achterzijde van het voormalige gemeentehuis te Leende verwijderen. Op deze manier kunnen de werkzaamheden voor het weghalen van het glas-in-loodraam zorgvuldig voorbereid worden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘1ste partiële herziening Centrumplan Leende’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘1ste partiële herziening Centrumplan Leende’ heeft
betrekking op de aanpassingen van de wegenstructuur en de verschuiving van de
speelterreinen. De stukken liggen nog ter inzage in de hal van het gemeentehuis tot en met woensdag 10 januari 2018. Het ontwerpbestemmingsplan kan ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.
Heeft u nog vragen over het nieuwe bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Yvonne Trienekens (040-2241494) van de afdeling Ruimtelijk Domein.