4 februari 2023

Geert Verzijden, Lid in de Orde van Oranje Nassau

verzijden _6870 (1)

Geert Verzijden, omringd door zijn familie, in gesprek met burgemeester Paul Verhoeven.         (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Afgelopen maandagavond 26 maart, werd afscheid genomen van de raadsleden welke naar alle waarschijnlijkheid niet terug keren in de raad. Aan het einde van de vertrekkende raadsleden sprak burgemeester Verhoeven Geert Verzijden toe.

Verzijden (60 jaar) kwam in 2002 in de Raad voor de VVD in de gemeente Heeze-Leende. In 2004 werd hij fractievoorzitter van deze partij. In december 2017 heeft hij zich afgesplitst van de VVD-fractie en is hij verder gegaan als eenmansfractie voor de partij De Lokale Liberale Partij. Helaas kreeg deze partij wel een flink aantal stemmen, echter geen raadszetel.

Verzijden heeft zich 16 jaar met hart en ziel ingezet voor het raadswerk. Niet alleen in (soms felle) discussies in de raad. Hij deed veel op de achtergrond.
Als raadslid c.q. fractievoorzitter heeft hij de raad vertegenwoordigd in vele gremia, zoals:
• werkgroep Wmo
• werkgroep Dienstverlening
• werkgroep Verkeer
• voorzitter Werkgeverscommissie uit de raad
• voorzitter Auditcommissie
• werkgroep Ereburger
• fractievoorzittersoverleg
• presidium
• Rekenkamercommissie, zowel Rekenkamercommissie De Groene Rand (gemeenten Nuenen, Waalre, Son en Breugel, Best en Heeze-Leende) als de Rekenkamercommissie A2 (gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende)
• Raadstafel 21 van de MRE.

Dit alles is niet onopgemerkt gebleven en daarom heeft Koning Willem Alexander zijn handtekening gezet onder de toekenning Lid van de Orde van Oranje Nassau en kreeg Verzijden, in het bijzijn van zijn gezin, moeder, schoonvader en broer, alsook het voltallige college, griffie en raad, de versierselen behorende bij deze onderscheiding opgespeld door burgemeester Verhoeven.

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: De Lokale Liberale Partij, LIJST 7

lijst 7 DeLokaleLiberalePartij LOGO

HEEZE – LEENDE – Lijsttrekker Geert Verzijden gaat er samen met Astrid, Chris, Jeroen, Lotte en natuurlijk Mahmoud voor zorgen dat de 12 speerpunten (te vinden op de website www.delokaleliberalepartij.nl), de komende 4 jaar kritisch worden gevolgd c.q. in de steigers worden gezet. “Wij zullen er hier een aantal benoemen.

Lijsttrekker Geert

Lijsttrekker Geert Verzijden

De aanleg van de Centrale As vinden wij een heel belangrijk punt. Die moet ervoor gaan zorgen dat het doorgaand verkeer, inclusief het vrachtverkeer, geen gebruik meer zal gaan maken van de wegen door het centrum van onze kernen maar buiten onze kernen om wordt geleid. Dan pas kunnen we ook de kernen van Heeze en Leende verkeersluw maken en opnieuw inrichten.

In Leende is het winkelgebied al uitgewerkt en de plannen voor het Centrumplan zijn ook al in een vergevorderd stadium. In Heeze is het echter nodig om de Albert Heijn te verplaatsen en hiervoor is al een perfect plan voorhanden. Wij zullen de betreffende ondernemers daarom ondersteunen om hun plannen uit te kunnen voeren. Hoe het centrum van Heeze er daarna verder uit moet komen te zien, daarover hebben wij heel goede ideeën die makkelijk kunnen worden gerealiseerd. Een restaurantfunctie in de oude brandweerkazerne is er een van.
Ook het duurzaam en gasloos bouwen staat bij ons op de agenda en het plaatsen van zonnepanelen heeft daarom bij ons een groot draagvlak.

Verder vinden wij het belangrijk dat niet alleen de wagenbouwers van de Brabantsedag degelijke bouwplaatsen krijgen maar dit moet ook gerealiseerd gaan worden voor alle carnavalsgroepen in onze kernen, die dit nodig hebben.

Natuurlijk is het zaak om bij de uitvoering van alle plannen de betrokken burgers te betrekken en ook de dorps- en wijkraden spelen hierin, wat ons betreft, een belangrijke adviserende rol.

De Lokale Liberale Partij raadt u aan om in ieder geval gebruik te maken van uw stemrecht op 21 maart a.s., want stemrecht is een recht dat men niet overal heeft op de wereld. Indien u twijfelt op wie, dan adviseren wij u om de KIESWIJZER van het Eindhovens Dagblad in te vullen. En als u vragen heeft, wij zijn aanwezig op zondag 18 maart a.s. bij “Heeze luidt de Lente in”. Wij staan op het Gemeentehuisplein en hebben daar ook weer een ludieke actie in petto.”