8 oktober 2022

Brabants initiatief familiegeschiedenis 2017

REGIO – 2017 wordt het jaar van de familiegeschiedenis in Brabant. Onder het motto ‘elk huis een eigen stamboom’ hebben vier afdelingen van de landelijke Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) besloten diverse activiteiten te gaan organiseren. Doel is het boeiende van onderzoek naar familiegeschiedenis in de schijnwerpers te zetten. En ook om daardoor meer en jongere leden te werven voor de regionale afdelingen van de NGV. De stuurgroep wil familiegeschiedenis leren zien als erfgoed en in verband brengen met innovatie en design. Het laten zien dat onderzoeken van familiegeschiedenis leuk is en tot verrassende resultaten kan leiden, is een uitdaging, aldus de stuurgroep. Er is een eigen website ontwikkeld (www.verrassendverleden.nl) en een Twitter-account (@verledenverrast) en Facebookpagina ‘verrassend verleden’ geopend.

Per regio zullen eigen acties worden gevoerd. Daarbij wordt genealogie verbonden met de begrippen innovatie, design en erfgoed. Deze drie thema’s komen terug op de Brabantdag Familiegeschiedenis, die zaterdag 4 november in het provinciehuis van ’s-Hertogenbosch wordt georganiseerd.

Jubileumjaar
Twee van de vier regionale afdelingen vieren het 60 jaar bestaan. Voor dit speciale jaar en de Brabantdag is een nieuwe organisatie opgericht. Alle activiteiten worden voorbereid door een stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de regionale afdelingen en enkele externen. Er is een Comité van Aanbeveling dat bestaan uit experts uit de sectoren archieven, geschiedenis en erfgoed onder aanvoering van Wim van de Donk, de Brabantse Commissaris van de Koning.

Aftrap
NGV-afdeling Kempen- en Peelland zal op zaterdag 14 januari de aftrap doen van dit bijzondere jubileumjaar. Er is een bijeenkomst in ’t Trefpunt, Belgiëplein 20 in Eindhoven (aanvang 13.30u). Deze bijeenkomst is voor leden en niet-leden. Anton Neggers behandelt het onderwerp ‘Kerkelijke kunst en design in de voorbije eeuwen’.
Van de andere Brabantse afdelingen zijn ook activiteiten gepland. Afdeling ’s-Hertogenbosch en Tilburg: tweede helft mei met het thema ‘Genealogie en Innovatie’. Op 23 september is West Noord-Brabant aan de beurt met het thema ‘Genealogie en Erfgoed. Dit thema neemt ok de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein voor zijn rekening en wel op18 maart aanstaande.
Voorts verricht Peter de Bruin (voorzitter van de stuurgroep) op 14 januari de kick off voor de Brabantdag Familiegeschiedenis op 4 november 2017 in het provinciehuis.

Samenwerkingspartners
De stuurgroep Brabantdag 2017 werkt samen met: NGV, provincie Noord-Brabant, Brabantse archieven, Erfgoed Brabant, KBO-Brabant, Bibliotheken ’s-Hertogenbosch e.o.

Genealogie en de NGV
De NGV is 70 jaar geleden opgericht. Deze landelijke vereniging bevordert de genealogie, de familiegeschiedenis en de heraldiek, alsook verbreding en verbreiding van kennis daarvan. Er zijn 26 regionale afdelingen met in totaal circa 7000 leden.

Jubileumjaar Expositie “Erfgoed Nu & Erfstuk Toen”

GELDROP – HEEZE – De familie Van Tuijll van Serooskerken bindt de kastelen van Geldrop en Heeze. Kasteel Geldrop viert dit jaar een jubileum. Van daar tijdens dit Jubileumjaar de Expositie “Erfgoed Nu & Erfstuk Toen” van vrijdag 8 juli t/m zondag 28 aug 2016 in Kasteel Geldrop.

jubileumposter expo 400 jaar (4)Kasteel Geldrop bestaat dit jaar 400 jaar, een periode die herdacht gaat worden met een speciale expositie, met als thema “Erfgoed Nu & Erfstuk Toen”. Een moeilijke titel wellicht maar de bedoeling van deze expositie is om voorwerpen en kunst van nu, te koppelen aan erfstukken uit het verleden want die eersten zullen in de toekomst de erfstukken zijn uit onze tijd.

Om je goed voor te kunnen stellen wat zo’n periode van 400 jaar precies inhoudt, zou je zelf eens in gedachte terug in de tijd moeten gaan en naast een verre voorouder van 400 jaar geleden moeten gaan staan. Er opent zich dan een totaal andere wereld. Er is ander geld, andere kleding, andere moraal etc. Je zult voorouders aantreffen uit andere delen van het land of uit het buitenland, met een andere cultuur, een dialect dat je nauwelijks zou verstaan. Voorouders, met grote en kleine problemen met levens vol momenten van intense vreugde en schrijnend verdriet. Maar een ding is haast wel zeker, ze waren allemaal trots dat ze weer konden voortleven in een nieuwe generatie, een nieuw nageslacht.
Maar wat hebben deze voorouders ons nagelaten en waar zijn al de tastbare herinneringen bewaard gebleven? Je zou die moeten koesteren, want juist daar ligt ons verleden opgeslagen. Al die zaken hebben hun eigen verhaal en verbinden ons heden met het verleden en verschaffen ons gegevens voor onze geschiedschrijving.
Juist daarom heeft de kunstcommissie van het Kasteel Geldrop deze expositie op een zodanige manier opgezet dat voorwerpen en kunst van nu, gekoppeld zijn aan erfstukken uit het verleden, want die eersten zullen in de toekomst de erfstukken zijn uit onze tijd.

“Erfgoed Nu”
Zoals nu naar die mooie erfstukken uit het verleden gekeken kan worden, zo zullen toekomstige generaties ook terug kunnen kijken naar onze huidige tijd. Wat zouden zij dan waardevol en interessant vinden? En als wij dat dan nu zouden weten, wat moeten wij dan nu koesteren en bewaren, zodat wij dat aan aan onze volgende generaties kunnen doorgeven?

“Erfstuk Toen”
Om erfstukken uit het verleden te tonen, moeten die er natuurlijk wel zijn. Dat is vaak een moeilijk punt maar
ons Kasteel Geldrop kan gelukkig nog vele erfstukken laten zien uit het rijke verleden van de mensen die daar gewoond en geleefd hebben of van aangekochte en geschonken stukken.

Expositie “Erfgoed Nu & Erfstuk Toen”
Dankzij de enthousiaste medewerking van kunstenaars die een link hebben met Geldrop of er geboren zijn, kunnen we werk tonen tijdens deze expositie. Sommige deelnemers hebben speciaal voor het jubileumjaar een kunstwerk gemaakt en in bruikleen gegeven. Bij belangstelling kunnen sommige stukken ook aangekocht worden.
Op deze expositie worden werken van voor het merendeel Geldropse kunstenaars gekoppeld aan erfstukken uit het verleden. Een kleine greep uit wat er zoal geëxposeerd wordt:
een kledingstuk van de voormalige barones naast een moderne variant, een designstoel wordt getoond naast een antieke stoel uit het kasteel en een foto collage hangt naast een buste uit het trapportaal. Een manuscript van een bekende schrijver zal naast het schrijfgerei van de Baron geëxposeerd worden. De documentaires “de Canon van Lammers” zullen in een van de kamers van het kasteel te zien zijn. Hierin vertellen mensen vanuit het heden iets over het verleden.
Om de lijst van deelnemende kunstenaars en foto’s te zien van het werk en de inrichting van de expositie kunt u de website van kasteel Geldrop bekijken; www.kasteelgeldrop.nl .

Vanaf begin juli zal daar e.a. op gepresenteerd worden evenals op Facebook.
Het zal een uitermate interessante expositie zijn die zal verrassen en vele momenten van herkenning zal opleveren.
De organisatie hoopt dat u na het bezoek aan deze expositie nog even de rust kunt vinden om een mooie wandeling door de Kasteeltuinen te maken. Luister daar naar het suizen van de eeuwige wind, laat uw gedachten even gaan naar de afgelopen 400jaar, en laat zo heel even de mensen uit het verleden weer tot leven komen,mensen die ons zoveel moois hebben nagelaten.De expositie is elke dag (uitgezonderd op de maandag) te bezoeken van vrijdag 8 juli t/m zondag 28 aug
tussen 14.00 en 17.00 uur. Entree gratis. Adres Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1, 5662 KA Navigatie: Helze 8, tevens parkeerplaats. Zie ook de website www.kasteelgeldrop.nl

Gezocht: leden A2-erfgoedcommissie

Erfgoed

Erfgoed

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, samen de A2-gemeenten genoemd, werken samen. Zo zijn er gemeenschappelijke afdelingen Werk en Inkomen, Informatisering en Automatisering en Juridische Zaken. Nieuwe samenwerkingsgebieden worden ontwikkeld. Eén daarvan: erfgoed. [Lees meer…]