24 maart 2023

Overheid betaalt mee aan e-bike voor woonwerkverkeer

Fietsplezier plus een bonus

Fietsplezier plus een bonus

Begin september 2013 is het project B-riders van start gegaan. Met dit project willen de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu autogebruikers ertoe bewegen om vaker de (elektrische) fiets te gebruiken om naar het werk te reizen.

Deelnemers kunnen een deel van de aanschaf van een e-bike terugverdienen als ze de auto laten staan. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een online fietscoach die hen stimuleert om vaker te fiets te pakken.

B-riders
B-riders bestaat uit twee onderdelen: een E-Bike Bonus en een Online Fietscoach. Met de E-Bike Bonus kunnen mensen die een elektrische fiets aanschaffen een deel van de aanschafkosten terugverdienen. Per gefietste kilometer op werkdagen ontvangen de deelnemers een financiële vergoeding. In de spits is de vergoeding hoger dan daarbuiten. Daarnaast kunnen deelnemers gebruik maken van de slimme Online Fietscoach app die de fietsers stimuleert om vaker de fiets te nemen.

Beter Benutten
B-Riders is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie en maakt onderdeel uit van het Rijksprogramma Beter Benutten. Hiermee werken overheden en bedrijfsleven aan een betere doorstroming in de spits.

Maatschappelijke organisaties pleiten voor verbod op verkoop vervuilende snorscooter

E-bike uitstekend alternatief om luchtkwaliteit te bevorderen

De verkoop van de huidige snorscooter met verbrandingsmotor moet zo snel mogelijk worden verboden vanwege de hoge uitstoot van fijnstof en gevaar voor de verkeersveiligheid. Wie toch meer vervoersgemak wil, kan beter de e-bike pakken als schoon en veilig alternatief. Hiervoor pleiten de Fietsersbond, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Ook het Longfonds vindt de emissie van snorscooters op de fietspaden vanuit gezondheidsoogpunt onverantwoord. Aanleiding voor de roep om het verbod is recent onderzoek van TNO dat de schadelijkheid van snorscooters aantoont. De maatregel van staatssecretaris Mansveld, die strengere controle op brom- en snorfietsen wil door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), gaat volgens deze organisaties niet ver genoeg. Omdat de uitstoot van snorscooters die nu in de winkel staan ver boven de wettelijke normen ligt, kan de overheid de verkoop verbieden.  [Lees meer…]