6 december 2022

AH Heeze wil duurzaamheid uitdragen

Toekenning Keurmerk krijgt vervolg

Toekenning Keurmerk krijgt vervolg (foto Margot van den Boer)

Na de toekenning van het Super Supermarkt Keurmerk op 20 februari 2013 wil AH Heeze-Leende dit ook uitdragen naar de klanten. Er verschijnt een magazine dat het teken staat van duurzaamheid. Dit magazine wordt huis aan huis verspreid en er staan stukken in over het filiaal. Bijvoorbeeld over de betekenis van het keurmerk:

  • Het keurmerk is het Nederlandse keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
  • Waarom? Het keurmerk is in het leven geroepen om de maatschappelijke betrokkenheid en de link  naar duurzaamheid, duidelijker onder de aandacht te brengen. Niet alleen door het te communiceren, maar ook door daadwerkelijk te toetsen.
  • De 7 criteria die van het supermarkt Keurmerk zijn afgeleid van de ISO 26.000 richtlijnen en zijn samen met TNO ontwikkeld. ISO 26.000 is een internationale richtlijn over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. De criteria zijn vervolgens door TNO getoetst aan de MVO-ladder. De zeven criteria zijn:
  1. Duurzaam met energie
  2. Lokale betrokkenheid
  3. Onderscheidend assortiment
  4. Afvalinzameling- en reductie
  5. Veiligheid en preventie
  6. Stimulerend personeelsbeleid
  7. Besparende transport en logistiek

Albert Heijn Boonaerts krijgt keurmerk Super Supermarkt

Joris Boonaerts ontvangt het keurmerk uit handen van wethouder Vande Rijt

Joris Boonaerts ontvangt het keurmerk uit handen van wethouder Van der Rijt

Op woensdag 20 februari heeft AH Boonaerts het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) in ontvangst genomen. Deze ondernemer voldoet aan de zeven criteria die de basis vormen van het keurmerk en onderscheidt zich door het lokale verenigingsleven in de volle breedte te sponsoren, bewust aandacht te besteden aan de veiligheid van klanten en medewerkers in de winkel en een actief scholingsbeleid uit te voeren. Wethouder Wilma van der Rijt complimenteerde de heer Boonaerts met het behaalde resultaat en gaf aan trots te zijn op zo’n ondernemer in de gemeente.
Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is een nieuw label voor zelfstandige supermarktondernemers die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met TNO. Het doel van het keurmerk is het stimuleren van duurzaam ondernemerschap. Daarnaast biedt het de zelfstandige supermarktondernemer ook een platform om praktijkvoorbeelden over duurzaam ondernemen met de klant en de buurt te delen. Met het keurmerk willen de zelfstandig supermarktondernemers ook bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse supermarktbranche.