28 september 2021

Dorpsraad Leende

dorpsraad leendeLEENDE – De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen hun schaduwen nu al vooruit. Ook de politieke partijen in Heeze-Leende zijn al bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma.

De Dorpsraad Leende, met haar oor en oog functie binnen Leende, wil de politieke partijen graag een aantal suggesties aanreiken, in de hoop deze terug te zien in het verkiezingsprogramma en later uiteraard in het gemeentelijk beleid. Suggesties, oorspronkelijke gericht op Leende, maar voor het merendeel zeker ook toepasbaar in de hele gemeente Heeze-Leende. De suggesties betreffen o.a. wonen, toerisme, sluipverkeer, solidariteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle politieke partijen en raadsleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 juli a.s. in de Huiskamer aan de Dorpstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Afvalbingo: de barbecue zit er op/in.

LEENDE – Al vele jaren steekt de Dorpsraad Leende, met de hulp van vrijwilligers, de handen uit de mouwen om de speel- en beweegtuin (nabij de Meent) zomer- en winterklaar te maken.

Dit jaar zijn ze daarbij winnaar geworden van de AFVALBINGO. De prijs was euro 500,– te besteden aan een bbq. Natuurlijk horen daar de vrijwilligers bij.

Afgelopen week was het zover. Na een gezamenlijk proost moment, werd de bbq aangestoken en kon “het feest” beginnen. Het werd het een gezellige avond!

Een proost op de bbq

Een proost op de bbq