6 juni 2023

Nationale Voorleesdagen

bibliotheek Dommeldal-l_huisstijl-lang-grijs-oranjeHEEZE – LEENDE – Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2018, zijn activiteiten in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Heeze-Leende op 31 januari en op 3 februari a.s.

De Tijger ontwaakt tijdens de voorleesdagen
Van 24 januari t/m 3 februari vieren we in Nederland de Nationale Voorleesdagen 2018 . Overal waar kinderen komen besteden we aandacht aan kinderboeken en voorlezen. Want inmiddels weten we allemaal dat voorlezen zo belangrijk is. En met voorlezen aan kinderen kun je al heel snel beginnen. Want ook baby’s houden van boekjes. Niks leukers dan op schoot samen naar plaatjes kijken en luisteren naar een eenvoudig verhaal. En vanaf peuterleeftijd gaan ze al helemaal op in een verhaal

biebnaamloosSSST! De Tijger slaapt va 2 jaar
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat altijd een nieuw prentenboek centraal. Dit jaar is dat SSST! De Tijger slaapt, van van Britta Teckentrup Een kleurrijk boek voor peuters vanaf 2 tot 3 jaar, met aantrekkelijke tekeningen. Een (niet te) spannende boek dat voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en kleuters.
Verder is er een prentenboeken top tien samengesteld om iedereen die wil voorlezen aan kleintjes, te inspireren. En peuters die (gratis) lid worden in deze periode krijgen een klein slapend cadeautje mee naar huis.

Voorleesontbijt
Al enkele jaren organiseert Bibliotheek Dommeldal in haar vestigingen voorleesactiviteiten voor peuters en kleuters. Ook dit jaar doen we dat weer.
Je bent welkom met je peuter en/of kleuter op het voorleesontbijt, met een mooie verhaal, op woensdag 31 januari van 9.15 tot 10.00u. Of van 10.15 tot 11.00u. In de Bibliotheek in Heeze. Wil je met een groepje peuters/kleuters op bezoek komen? Bel dan eerst even met Ruby van Dijk, via 040 3043002.

Op zaterdag 3 februari luiden ze de voorleesdagen weer uit met nog een voorleesmoment van 11.00 tot 12.00uur.

Werkzaamheden Kleine Dommel Heeze gestart

Waterberging en beekdalontwikkeling

Vanaf maandag 22 mei zijn er graafmachines te zien in het projectgebied van de Kleine Dommel. De eerste ontgravingen zijn gedaan ter hoogte van de Rul. De komende maanden zullen de werkzaamheden niet onopgemerkt blijven voor inwoners van Heeze en recreanten. Op 9 mei jl. was er een informatiebijeenkomst waar Waterschap De Dommel en aannemer Rasenberg Infra /Colijn Beton en Waterbouw aanwezig waren om actuele informatie te geven over de geplande werkzaamheden. Zo is er door de aannemer een zorgvuldig plan ontwikkeld om overlast tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk te beperken. Het vermijden van vrachtverkeer door de kern van Heeze en over de Boschlaan is een belangrijk onderdeel uit dit plan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van 2017 klaar.

Wateroverlast voorkomen
Het beekdal van de Kleine Dommel, het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze, gaat de komende jaren veranderen. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor minder risico op overstroming. Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een ‘badkuip’-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater in de huidige situatie ook buiten zijn oevers.

Natuurontwikkeling
Behalve het voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de aangrenzende natuurgebieden. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop minder diep en smaller te maken. Een natuurlijke beek in een mooi landschap. Het waterschap werkt hiervoor samen met onder andere Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Van diverse percelen in het gebied wordt de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven. En om water langer in het gebied vast te houden, worden diverse stuwtjes aangebracht en slootjes afgedamd. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, meer mogelijkheden om te ontwikkelen.

Werkzaamheden tussen de A67 en de Rul
De aannemer is hoofdzakelijk bezig met voorbereidingen, zoals het uitzetten van de werkzaamheden. Dat vormt een belangrijk onderdeel van het werk. Maar ook de graafmachines draaien al. Er is gestart met de afplaggingen tussen de A67 en de Rul. Daarnaast worden binnenkort ook de nieuwe meanders gegraven. De grond die nu vrijkomt, wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in het gebied. Onder ander voor het maken van de kades. Nog voor de zomer zal gestart worden met de kade evenwijdig aan de A67. Op de locatie waar de Kleine Dommel de snelweg kruist komt een regelbare klepstuw. Hiermee kan water langer in het gebied vastgehouden worden en wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen.

Veiligheid
Er is door het waterschap en de aannemer veel aandacht voor veiligheid. Hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn geïnformeerd over de uitvoering. Er is goed gekeken naar veilige routes. Indien er een omleiding is, wordt deze ter plaatse met borden aangegeven. Er zal hierbij zo min mogelijk hinder voor het overige verkeer zijn.
Informatie over de werkzaamheden
Buiten de informatie die gepubliceerd wordt op www.dommel.nl/kleinedommel, worden omwonenden vooraf geïnformeerd als er werkzaamheden in de directe omgeving plaatsvinden. Naast De Rulse Hoeve, ter hoogte van Rul 31, staat een bouwkeet en komt een informatiepunt. De aannemer houdt hier ook inloopspreekuren om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Voor direct contact over vragen en opmerkingen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden is er ook een speciaal telefoonnummer: 06-81956709 (omgevingsmanager Rasenberg/ Colijn). Liever per e-mail uw vraag stellen? kleine.dommel@rasenberginfra.nl
Tevens is er een speciale bouwapp waarop actuele informatie en foto’s te zien zijn. Download de BouwApp in de Appstore of Google PlayStore en zoek op het project “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”

Financiering
De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.