31 maart 2023

Oranje comité Sterksel

w.koningsd180404Graag nodigen zij u uit:

Op donderdag 26 april voor
– Ameezing Sterksel.

Op Koningsdag 27 april voor
– de Aubade
– de kindervoormiddag
– de fietstocht
– ‘Welkom op Sterksel’

Bij het
informatieboekje
treft u ook een
inschrijfformulier
aan.

Het boekje en het inschrijfformulier zijn / worden deze week ook huis aan huis verspreid.

Op zondag 29 april bent u welkom bij de Dodenherdenking op het Oorlogskerkhof op Kloostervelen.

 

Kinderen Merlebos leveren bijzondere bijdrage bij Dodenherdenking

Leerlingen Merlebos geven hun boodschap over oorlog en vrede (foto HLS Nu)

Leerlingen Merlebos geven hun boodschap over oorlog en vrede (foto HLS Nu)

Aan de dodenherdenking op 4 mei leverden de leerlingen van basisschool De Merlebos dit jaar een bijzondere bijdrage. 13 kinderen lazen voorafgaand aan de twee minuten stilte een korte impressie voor, die ze eerder op school tijdens de lessen met meester Sam en Kees op papier hadden gezet. Uit hun woorden sprak besef van de wereldgeschiedenis zowel uit het verleden als uit het heden. Hun gedachten over oorlog en vrede maakten indruk op het grote aantal aanwezigen. Burgemeester Verhoeven memoreerde door het voorlezen van hun namen de dorpsgenoten die in de oorlogsjaren 40-44 hun leven hebben gegeven en hij onderstreepte de grote waarde van vrijheid en democratie in alle tijden. De gilden St. Joris en St. Agatha brachten een eresalut. De door Fanfare Sint Nicasius gespeelde hymne Abide with me kreeg in de avondstilte bij het monument een bijzondere lading. De herdenking was voorafgegaan door een interkerkelijke gebedsdienst in de Martinuskerk met voorgangers kapelaan H. van der Donk en dominee M. van Nie.

Eresalut gilden St. Agatha en St. Joris

Eresalut gilden St. Agatha en St. Joris