28 maart 2023

Heeze-Leende slaagt in huisvesten Statushouders

gemeente Heeze-LeendeSterksel verwelkomt vijf statushouders in “De Heerlykheid”

Heeze-Leende moest in 2017 van het Rijk nog 33 statushouders huisvesten. Dit betrof nog 21 statushouders waarvoor de gemeente in 2016 geen woonruimte kon vinden en 12 statushouders die de gemeente als taakstelling van het Rijk had gekregen voor de eerste helft van 2017. Heeze-Leende is hierin nu geslaagd, door samen met woningcorporatie woCom naar creatieve oplossingen te zoeken.

Creatieve oplossingen
De laatste statushouders zijn recent gehuisvest in ‘De Heerlykheid’. WoCom heeft de horecaruimte in Sterksel, die al geruime tijd leeg stond, geschikt gemaakt voor de huisvesting van maximaal 5 bewoners. De gemeente heeft vorig jaar vergunning verleend voor de verbouwing en vrijstelling van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal tien jaar. Alle 33 mensen zijn nu gehuisvest waardoor Heeze-Leende aan haar taakstelling van het Rijk voldoet.

Burgemeester blij met resultaat
Burgemeester Paul Verhoeven: “Het behalen van de taakstelling heeft ons heel wat hoofdbrekens gekost. Omdat de gemeente Heeze-Leende weinig sociale huurwoningen heeft, moesten we naarstig op zoek naar alternatieven. Daarbij is gezorgd voor spreiding over de kernen. En probeerden we te voorkomen dat de huisvesting van statushouders tot gevolg zou hebben dat voor andere mensen de kansen op een huurwoning vrijwel nihil werden. De gemeente onderzocht samen met woningcorporatie woCom of er andere mogelijkheden voor huisvesting van statushouders zijn dan de reguliere sociale huurwoningen. De verbouwing van het pand ‘De Heerlykheid’ is één van deze mogelijkheden. In goede samenwerking met woCom, zijn we hierin nu geslaagd en dat stemt mij zeer tevreden.”

Nu de gemeente aan haar taakstelling heeft voldaan, is het ook niet meer noodzakelijk voor woCom om de panden aan de Tinnegieter en de Ambachten aan te kopen. De nieuwe taakstelling voor de tweede helft van het jaar is ook al bekend: de gemeente Heeze-Leende moet in de tweede helft van 2017 tien statushouders huisvesten.