8 december 2022

Darmkanker: MLDS vertelt er meer over

LOGO_MLDSMaart is internationaal gedoopt tot darmkankermaand. Jaarlijks krijgen bijna 14.000 Nederlanders de diagnose en de ziekte eist 14 levens per dag. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe beter darmkanker is te behandelen. Het vroegtijdig signaleren van de ziekte is daarom van levensbelang. Zorg dat je de alarmsignalen van darmkanker (her)kent en ga naar de huisarts als je signalen herkent of vragen hebt.
https://tracking.mlds.nl/kanker/darmkanker/?cctw=BAgAAAAAJW0CB3dugU_uDovL

Gratis minigids ‘buikgezond’

Je kunt het krijgen van ziektes als darmkanker niet voorkomen. Met een gezonde leefstijl kun je wel het risico verlagen. De minigids buikgezond helpt daarbij en geeft je meer informatie over de risicofactoren van darmkanker.

https://tracking.mlds.nl/BuikGezond?profile=121317&code=871e03c69a4458128bfe2d46b8514e47&utm_source=M2018_03_05_nietdownload_B&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief&cctw=BAgAAAAAJW1CF_d-g39qDirP

Feiten en cijfers darmkanker

LOGO_MLDSIn 2015 werd er bij 15.550 Nederlanders de diagnose darmkanker gesteld. Daarmee is darmkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.

 

Incidentie

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 20 mensen in zijn of haar leven darmkanker. In 2015 kregen in Nederland 8.870 mannen en 6.680 vrouwen darmkanker.

Bij ongeveer 70% van de patiënten zit de tumor in de dikke darm: darmkanker (coloncarcinoom). De andere 30% van de mensen met darmkanker heeft een tumor in de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom).

 

Aantal mensen met darmkanker neemt toe

Het aantal mensen met darmkanker neemt toe. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 waardoor meer mensen met kanker opgespoord worden. Ook heeft ons Westerse leefpatroon invloed op het steeds vaker voorkomen van deze ziekte.

Darmkanker komt vooral voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. Ongeveer 80% van alle patiënten is bij diagnose 50 jaar of ouder. Ook op jongere leeftijd kan echter darmkanker optreden.

 

Tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden

Darmkanker is de tweede vorm van kanker waar Nederlanders aan overlijden. Ieder jaar overlijden bijna 5.000 mensen aan darmkanker. Dit aantal neemt in verhouding af, onder andere door betere behandelingsmogelijkheden. Ook worden steeds meer mensen bekend met klachten die kunnen wijzen op darmkanker.

 

alarmsignalen

Wees alert op signalen

Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, mits de diagnose in een vroeg stadium wordt gesteld. Op tijd naar de huisarts gaan is dus heel belangrijk.

Iets minder dan de helft van de patiënten wordt gediagnosticeerd in een relatief vroeg stadium, waarbij de kanker beperkt is tot de darm (stadium I of II). Bij de andere helft van de patiënten is er uitbreiding buiten de darm naar lymfeklieren rond de darm (stadium III) of naar andere organen (stadium IV).

 

Meer weten over onze onderzoeken?
http://vicinity.picsrv.net/7063/c51a0ff46de82d0f542a84c071d8cb11/17060

 

bron: MLDS

70 procent Nederlanders heeft te weinig kennis van darmkanker

LOGO_MLDS

7 op de 10 Nederlanders geeft aan onvoldoende kennis van de darmkanker te hebben, zo blijkt uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting onder 1.000 respondenten. Een zorgwekkend percentage, want hoe eerder darmkanker ontdekt wordt, des te beter het te behandelen is.

Op de vraag in hoeverre mensen kennis hebben van darmkanker geeft 12,5% aan dit niet te hebben, 55% heeft weinig kennis van de ziekte. Een zorgwekkend hoog percentage, want jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Wanneer darmkanker vroeg wordt gesignaleerd, is het een van de best behandelbare vormen van kanker. Daarom is het belangrijk dan mensen zich bewust zijn van alarmsignalen en risicofactoren.

 

 25% weet geen enkel alarmsignaal te benoemen

Een van de belangrijkste alarmsignalen die kan wijzen op darmkanker is de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Zo’n 50% van de respondenten weet dit spontaan te benoemen. Alarmsignalen als ongemakken in de buik (40%) en een veranderende stoelgang (28%) worden minder benoemd. Een kwart van de respondenten weet spontaan geen alarmsignalen te benoemen.

Het is van belang dat mensen over de risicofactoren en alarmsignalen voorgelicht worden, want wanneer mensen een lijst met alarmsignalen zien, weet bijna 90% bloed in de ontlasting symptoom van darmkanker te benoemen. Ook een veranderend ontlastingspatroon (door 78,1% herkend), aanhoudende ongemakken in de buik (door 63,1% herkend) en onverklaarbaar gewichtsverlies (door 59% herkend) zijn veel voorkomende alarmsignalen die kunnen duiden op darmkanker.

Het feit dat de aanwezigheid van bloed in de ontlasting het vaakst wordt genoemd als alarmsignaal is mede toe te schrijven aan het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker van het RIVM. In 2014 werd dit tweejaarlijkse onderzoek onder mensen tussen de 55 en 75 jaar oud voor het eerst uitgevoerd. Bij 2.500 mensen is toen middels een ontlastingstest darmkanker opgespoord. Het bevolkingsonderzoek wil darmkanker in een vroeg stadium opsporen, ook op het moment dat er nog geen waarneembare klachten zijn.

Het is van belang dat mensen over de risicofactoren en alarmsignalen voorgelicht worden.

Risicofactoren redelijk onbekend

De kennis van risicofactoren rond darmkanker zijn redelijk onbekend bij de Nederlandse bevolking. De helft van de respondenten weet geen risicofactoren benoemen. Een risicofactor als erfelijkheid, wordt spontaan door slechts 6% van de respondenten genoemd. Op basis van een lijst met risicofactoren weet 53% dat erfelijkheid en het eten van rood of voorbewerkt vlees voor een verhoogd risico kunnen zorgen.

Effect leefstijlfactoren onderschat

Volgens onderzoek uit 2014 is 56 procent van het aantal kankergevallen toe te schrijven aan leefstijlfactoren zoals roken, overgewicht en alcoholgebruik. Nederlanders schatten dit percentage lager in. Driekwart denkt dat deze factoren voor minder dan de helft meewegen.

Meer weten over darmkanker lees op Website Maag Lever Darm Stichting

Bron: Maag Lever Darm Stichting

 

Darmkanker maand maart van start!

LOGO_MLDSMaart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Belangrijk, want jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders darmkanker. Daarmee is het de meest voorkomende kankersoort in Nederland. De ziekte is echter goed te behandelen, míts hij vroeg wordt ontdekt.

Daarom vraagt de Maag Lever Darm Stichting in maart aandacht voor de alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker. Hoog nodig. Want wat is gebleken? 70% van de Nederlanders weet er veel te weinig van!

Deze maand maart meer hierover!