4 februari 2023

Raad en college compleet

HEEZE – LEENDE – De wethouders zijn nieuwe geïnstalleerd: Toon Bosmans (PvdA), Jan de Bruijn (LHL), Pieter van der Stek (D66) en Frank de Win (CDA). Samen met burgemeester Paul Verhoeven vormen zij het college.

wethouders 160418-7116

V.l.n.r. Pieter van der Stek, Jan de Bruijn, Frank de Win en Toon Bosmans                                         (c) margot van den boer

Toon Bosmans is de enige met wethouderservaring. Van der Stek draait al jaren mee in de raad. Voor De Bruijn en De Win is alles wat nieuwer, al draaien zij al een tijdje mee in de achterban. Niet iedereen in de nieuwe raad stond te juichen in verband met de ‘onervarenheid’ van de nieuwe wethouders. Maar de nieuwelingen mogen op cursus. En eens moet je de drempel over. Voor wethouder kun je niet studeren en het is geen baan waar je voor kunt solliciteren.

 

Wethouder volgens Wikipedia

“De functie van wethouder is enigszins te vergelijken met die van politieke ambtsdragers op landelijk en provinciaal niveau, respectievelijk een minister en een gedeputeerde. Met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders (vaak college van B&W genaamd), het dagelijks bestuur van de gemeente.

Tezamen met de gemeenteraad vormen zij het gemeentebestuur. De gemeenteraad is ook het politieke orgaan dat na de gemeenteraadsverkiezingen de wethouders kiest. In regel geldt hun verkiezing/benoeming voor een periode van vier jaar, gelijk aan de zittingstermijn van de gemeenteraad. De functie van wethouder bestaat sinds 1813. Daarvoor kenden steden soms meer dan een burgemeester ondersteund door een aantal schepenen, een term die ook in Nederland tot 1795 gebruikt werd in het kader van de schout en de schepenen, het dagelijks bestuur van een gemeente.

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. Tot 2002 bestond het monistische systeem, dat wil zeggen dat wethouders uit de raad werden gekozen en er ook lid van bleven,[1] daarmee waren zij ook automatisch inwoners van de betreffende gemeente. Sinds 2002 mogen wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad (zie: Wet dualisering gemeentebestuur) en kunnen zij ook van buiten de gemeenteraad en zelfs van buiten de gemeente worden aangetrokken.

 

Aantal

Het aantal wethouders hangt in de regel samen met het inwonertal van een gemeente. Een gemeente moet minimaal twee wethouders hebben, maar mag er niet meer hebben dan 20% van het aantal raadsleden (of niet meer dan 25% als een of meer wethouders in deeltijd werken). In praktijk is dat meestal tussen de 2 en 6 (c.q. 8).” In Heeze-Leende is dit nu met 2 parttimers (Van der Stek en Bosmans).

 

“Taakpakket

Een wethouder is gehouden te werken volgens wat de gemeenteraad kaderstellend dan wel controlerend van hem verlangt. Vaak worden veel voorkomende zaken gedelegeerd door de raad aan het college van B & W, wat deze vervolgens weer mandateert aan het ambtelijk apparaat. Hij dient de raad en de raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die voor een goed bestuur noodzakelijk zijn.”

 

Definitieve verkiezingsuitslagen bekend

HEEZE – LEENDE – Met een opkomstpercentage van 59,2% hebben 21 maart ruim 7500 mensen hun stem uitgebracht. Vorige week zijn de voorlopige uitslagen om half elf ’s avonds bekendgemaakt. Vorige week vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag vastgesteld. Deze was hetzelfde als de voorlopige uitslag.
Hieronder vindt u de raadsleden en algemene cijfers. Heeft u interesse in het complete Proces Verbaal van de verkiezingsuitslag?
Download de volledige definitieve uitslag hier https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=37&fileid=79387&f=def89dd1b7fd6cafb8b588e939015857&attachment=0
Zetelverdeling:
cda1009808_1441563606076390_868507428_nCDA
P.J.N.M. Vertogen (Peter)
mw. I.C.J.A.T. Maas (Inge)
A.J.M. Dietvorst (Ton)
J.P.T.J.N. Vos (Jos)

SAM_7172PvdA
A.H.P. Bosmans (Toon)
thVVD
R. Groenewoud (Robert)
mw. M.L. ten Hout (Miranda)
F.J.P.M. Cuijpers (Frans)
lhlLokaal Heeze-Leende
N.J.C.M. van der Palen (Nico)
J.M.M. de Turck (Jack)
D.L. Keuten (Dennis)
mw. T.C. Veldkamp (Lot)
logo

 

 

Algemeen Belang Heeze-Leende
H.J.A. Scheepers (Harrie)
Mw. M.E.W. van Breugel-Smolders (Maaike)
oud jong groen links afbDe Partij voor Oud en Jong/Groen Links
F.M.P. Maas (Frans)
Mw. A.M. Hijmans (Alide)
d66_logo emailD66
P. van der Stek (Pieter)
Algemene cijfers
Aantal kiesgerechtigden: 12943
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7584
Aantal ongeldige stemmen: 27
Aantal te verdelen zetels: 17
Kiesdeler: 445 13/17

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende 2018

HEEZE – LEENDE – Geen aardverschuiving, wel een andere grootste partij: Lokaal Heeze-Leende. Wel even alle cijfers onder voorbehoud: het zijn voorlopige tellingen.

Het zweet stond Nico van der Palen op het voorhoofd. Van spanning? “Neu… dat heeft Nico vaker.” Maar blij en trots is hij wel! Lokaal Heeze Leende kreeg 1702 stemmen.

SAM_7472

V.l.n.r. : Harrie Scheepers (ABHL), Inge Maas (CDA), Frans Cuijpers (VVD), grote overwinnaar Nico van der Palen (LHL), Pieter van der Stek (D66), Geert Verzijden (DLLP), Toon Bosmans (PvdA) en Frans Maas (PvOJ/Groen Links). Marriette van Wisse interviewt Nico vd Palen       (c) margot van den boer

Tweede grootste partij werd de huidige lijst 1: CDA met lijsttrekker Inge Maas. De VVD met lijsttrekker Frans Cuijpers kreeg 1090 stemmen en leed flink verlies. Dit wellicht mede door de komst van oud-VVDer Geert Verzijden met De Lokale Liberale Partij. DLLP kreeg 295 stemmen, net niet genoeg voor Verzijden om in de raad te komen. “Jammer, want we hebben een paar jonge partijleden die graag in de politiek willen groeien en mijn 16 jaar ervaring zou hen kunnen helpen.” D66 met Pieter van der Stek als kopman komt met één zetel in de raad. Ze kregen 580 stemmen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen                    (c) margot van den boer

 

 

 

 

De nieuwe combinatie PvOJ/Groen Links met woordvoerder Frans Maas kreeg 1035 stemmen en gaat wellicht met 2 personen in de raad. De PvdA (Lijsttrekker Toon Bosmans) kreeg 569 stemmen. Wellicht van 2 naar 1 zetel. Maar Toon zou Toon niet zijn om dit positief te weerleggen: “Yes, ik mag in de raad…”. Algemeen Belang Heeze – Leende behaalde 661 stemmen en wellicht gaan zij 2 zetels vullen.

Op zeer korte termijn zal LHL de gesprekken gaan voeren omtrent de coalitie vorming. “Er valt met iedereen te praten en rancune om wat de afgelopen periode gespeeld heeft hebben we niet. We zijn grote volwassen mensen en denken aan de toekomst.”

 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

Welk kruisje kleurt u rood? (c) margot van den boer

Welk kruisje kleurt u rood?
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Bent u eruit op wie u woensdag 21 maart gaat stemmen?

Keuze genoeg zou je zeggen, maar liefst 8 partijen doen mee. Maar wat bieden ze?

De afgelopen dagen hebben alle 8 de partijen zich aan u voorgesteld, speerpunten aangegeven, wethouderkandidaten kunnen presenteren…. De ene partij uitvoeriger dan de ander.

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke 'borden' (c) margot van den boer

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke ‘borden’
(c) margot van den boer

 

 

 

 

 

Doe er uw voordeel mee. Neem de pagina’s erbij en hopelijk komt u tot een bewuste keuze. Iedereen is anders, dus voor iedereen vast iets wat het best bij u past.

 

Veel wijsheid in het stemhokje!

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende: D66

d66_logo emailD66 wil ook graag onze vragen beantwoorden.

 

D66 heeft de volgende kandidaten op de lijst:

1)Pieter van der Stek (lijsttrekker) Leende
Lillian Keijzer lijstnummer 2 HR2)Lilian Keijzer Leende

Mark Klerks

Mark Klerks

3)Mark Klerks Sterksel
4)Kristal Schuffelen-Oehlen Heeze
5)Jan Bierings Leende
6)Yolande van der Veer Heeze
7)Joris Logtens Leende
8)Kees de Wit Leende
9)Hans Voets Heeze

 

 

Pieter van der Stek lijsttrekker HR

Pieter van der Stek, lijsttrekker en wethouderskandidaat D66

 

 

at is uw speerpunt tijdens de verkiezing?

“Te komen tot een breed gedragen coalitieaccoord op hoofdlijnen met veel ruimte voor initiatieven van onze inwoners.”

Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?   “3 a 4”

 

 

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?

“Wij willen graag deelnemen aan een coalitie met partijen die ook een zo groot mogelijk draagvlak in de raad willen voor een accord op hoofdlijnen met veel ruimte voor burgerinitiatief.”

 

Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)

“Een coalitie met een heel groot draagvlak in de raad.”

 

Omschrijf de huidige gemeente Heeze-Leende

“Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn vier dorpen met een geheel eigen, ijzersterk uitgedragen identiteit. Bestuurlijk heet het gemeente Heeze-Leende, D66 denkt dat onze dorpen elk voor zich een dermate sterke indentiteit hebben dat deze elke mogelijke toekomstige bestuursvorm overleeft. De mooie gastvrije dorpskernen zijn plaatjes op zich en de sterke binding die men voelt is vooral in het eigen dorp.
We wonen in een prachtige gemeente, waar de brainport regio bewoners graag komen uitblazen en dat is niet voor niets.
Wij willen werken aan de best mogelijke toekomst voor onze dorpen binnen de brainport regio!”

Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?

“Op onze site heeze-leende.d66.nl vindt u ons doorkijkje naar 2030.”

Wat is uw motto?  “Sterk met elkaar.”

 

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?

“Het werk van de Stichting Vrienden van de Bibliotheek een mooi voorbeeld van een eigen initiatief van de inwoners.”

Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?

“De verregaande versplintering binnen de raad.”

Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)

“Leende : seniorenwoningen creeeren bij het MFA
Leenderstrijp: realiseren van een zogenaamd “Knarrenhof” , een groep seniorenwoningen gesitueerd in een of meerdere boerenschuren bij elkaar, die gezamenlijk hun zorgbehoeften invullen.
Heeze : herindeling van het centrum zodat het weer de authentieke  bourgondische uitstraling krijgt die de Parel van Brabant verdient!
Sterksel: verbetering van de infrastructuur en een goede aansluiting met de Kloostervelden.
Bruggerhuizen: bezorging van de Parel!”

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke 'borden' (c) margot van den boer

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke ‘borden’
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – We mogen volgende week allemaal naar de stembus: de gemeenteraadsverkiezingen worden op 21 maart 2018 gehouden. Weet u al op wie u gaat stemmen?

We stelden een aantal vragen aan de 8 deelnemende partijen. De ingezonden antwoorden krijgt u de komende dagen. Nog niet alle partijen hebben de antwoorden gegeven.

Wellicht helpen de antwoorden u naar het juiste rijtje kandidaten.

Nieuw verkiezingsprogramma D66 in Heeze-Leende

D66pr-286x286HEEZE – LEENDE – “Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeente Heeze-Leende is klaar!
Deze keer hebben we samen met de andere fracties van D66 in de regio een programma opgesteld aan de hand van een toekomstbeeld voor de regio en wat er daarvoor moet gebeuren in onze gemeente.

Alles begint bij Goed Bestuur in onze eigen gemeente.
Daarvoor is allereerst groot draagvlak onder de inwoners nodig.
Momenteel is dat er niet en bestaat de coalitie die het college vormt uit 3 partijen die slechts 8 van de 17 zetels bezetten in de raad.
Dit leidt tot angstig , krampachtig bestuur, waarbij geen visionair beleid kan worden gevoerd.

D66 is voorstander van een akkoord op hoofdlijnen, waardoor zo veel mogelijk partijen dit kunnen steunen, we zijn het immers op de meeste hoofdlijnen best eens.
Daarbij worden dan de beste bestuurders gezocht voor de job.
Leest u ons programma, hoe wij hieraan inhoud willen gaan geven en ga op 21 maart naar de stembus om ons de kans te geven het beter te doen!”

https://heeze-leende.d66.nl/content/uploads/sites/155/2014/03/Verkiezingsprogramma-D66-Gemeenteraadsverkiezingen-2018-HL-v2.1.pdf

Nieuwjaarsborrel D66

LEENDE – Aanstaande 19 januari zijn D66 leden een aanhang van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsborrel van D66 De Kempen. Dus leden en aanhang uit Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre: wees welkom!

Datum: vrijdag 19 januari 2018
Tijd: vanaf 20.00 uur
Plaats: Brasserie De Scheuter, Dorpstraat 52-54, Leende (afslag Leende/Valkenswaard A2)

D66 : 50 jaar jong!

downloadHEEZE – LEENDE – “In de 50 jaar dat D66 bestaat is politiek misschien nog nooit zo relevant geweest als nu. Immigratie, milieu, zorg, technische vooruitgang maar ook lagere economische groei vragen om antwoorden van bestuurders en beleidsmakers. Maar niet zonder de burger daarin mee te nemen want die maken anders een eigen keuze, zoals de recente Brexit aantoont.

De combinatie van een meer populistische en behoudende tijdgeest met directe democratie is geen gemakkelijke. Het stelt D66 voor de uitdaging na te denken over de eigen grondbeginselen. Ook de politieke koers staat ter discussie, met recente geluiden uit het land dat het wel wat minder liberaal en meer sociaal kan. Gelukkig dat er na 50 jaar nog steeds discussie is en hierin willen we jullie graag meenemen.

Eind oktober vindt het jubileum Congres plaats, waar ongetwijfeld veel amendementen gaan komen op het verkiezingsprogramma. Het zou leuk zijn als we er met een flinke groep uit De Kempen zijn dus meld je vooral snel aan.
Ook zijn we al druk bezig met de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018, eerste aanzetten voor programma’s, kieslijsten etc zijn in de maak. We nodigen alle leden nadrukkelijk uit hier ook een bijdrage te leveren, meld je bij de lokale fractie of bij ons als Bestuur.

Maar eerst staat onze Algemene Afdelingsvergadering op de agenda. We hebben een ontzettend leuke avond voor de boeg met landelijke en regionale sprekers over “Bereikbaarheid in Zuidoost Brabant” en aansluitend een barbecue. De uitnodiging hebben jullie inmiddels ontvangen, schrijf je snel in zodat we weten met hoeveel we zijn. Deze avond staat trouwens ook open voor introducés.

Houd de website en agenda in de gaten en mis niks van de activiteiten die D66 regio Kempen organiseert”, aldus Marion Hinderdael, voorzitter.