7 juni 2023

IJsje voor jonge mantelzorgers

imagesHEEZE – LEENDE – Jonge Mantelzorgers Heeze-Leende krijgen ‘verkoeling’ deze zomer. Soms kun je wel wat verkoeling gebruiken. 

BEN JIJ EEN JONGE MANTELZORGER?

Heb jij een gehandicapt broertje of zusje, een opa met dementie, een ouder met psychische problemen of een verslaafd gezinslid? Je bent niet de enige. Ongeveer een kwart van de jongeren in Nederland groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie. Zij zijn ‘jonge mantelzorger’.

Als jij thuis een familielid hebt die veel zorg nodig heeft omdat hij of zij langdurig ziek is, mag jij jezelf jonge mantelzorger noemen. Langdurig ziek zijn kan op veel verschillende manieren, zowel lichamelijk als geestelijk. Iemand met een psychische ziekte of verslaving kan net zo veel hulp nodig hebben als iemand met een lichamelijk ziekte of handicap.

Herken je jezelf hier dan is het steunpunt Mantelzorg in Heeze-Leende er ook voor jou.

Meld je in de week van 3 tot en met 7 augustus bij ’t Perron aan en ontvang daarbij een verkoelende traktatie van IJssalon Kees. Die heb je verdiend.

Voor meer informatie: steunpuntmantzelzorghl@cordaadwelzijn.nl of 06-51851354

WORKSHOP: Dementie heb je niet alleen

cordaad welzijnHEEZE – LEENDE – STERKSEL – Vragen, twijfels, veranderend gedrag bij dementie; alle betrokkenen hebben ermee te maken.
“In deze workshop die we samen met de GGZe organiseren gaan we in op de invloed van dementie op het gedrag en het contact met elkaar. Wat kun je als mantelzorger betekenen voor de ander en toch ook rekening houden met jezelf.
De workshop, speciaal voor mantelzorgers, vindt plaats op woensdag 13 maart om 19:30 uur.”

De workshop helpt u bij het leren omgaan met dementie en de aanpak van eventuele problemen. U leert nieuwe vaardigheden, krijgt meer inzicht in dementie, in uzelf en uw naaste. Zo krijgt u meer grip op de situatie.

Aanmelden voor deze workshop kan via www.cursushuys.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende via steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of bellen naar: 06-51861354, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag.
Er is plek voor maximaal 10 deelnemers.

 

In het kort:

Voor wie: mantelzorgers die met dementie te maken hebben of krijgen

Waar: Dorpshuis Valentijn te Sterksel, Kempenzaal

Wanneer: woensdag 13 maart 2019
Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Deelname: gratis

Heidewandeling voor mantelzorgers uit Heeze-Leende

cordaad welzijnHEEZE – LEENDE – Op woensdag 17 oktober van 9.45 tot ongeveer 14.30 uur organiseert het Steunpunt Mantelzorg Heeze-Leende weer een Heidewandeling speciaal voor Mantelzorgers. Aansluitend wordt er geluncht in dinee-Café Veertien in Eersel. De wandeling zal dit keer door de Cartierheide lopen en wordt u aangeboden door Staatsbosbeheer. Zij zorgen voor een deskundige gids.
Het uitstapje biedt u, naast ontspanning, ook de kans om desgewenst uw verhaal te delen met gelijkgestemden. Deelname is gratis.

Aanmelden voor de Heidewandeling kan door te mailen naar: steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of bellen naar: 06-51861354, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag.

In het kort.

Voor wie: mantelzorgers uit Heeze-Leende
Waar: verzamelen bij ’t Perron om 9:45 uur
Wanneer: woensdag 17 oktober 2018
Tijd: 9:45 – 14:30 uur
Deelname: gratis

Mantelzorg Verwen Menu 2018

cordaad welzijnHEEZE – LEENDE – Elk jaar wil de Gemeente Heeze-Leende haar waardering laten blijken voor het werk van alle mantelzorgers in de gemeente. Om een grote groep mantelzorgers te bereiken met de gemeentelijke mantelzorgwaardering, is ook dit jaar gekozen voor het Mantelzorg Verwen Menu. Ook jonge mantelzorgers mogen een keuze maken.
Zij die mantelzorg ontvangen kunnen hun mantelzorger(s) opgeven voor deze attentie.

Dit jaar mag gekozen worden uit 8 opties.gemeente Heeze-Leende

De volgende bedrijven verlenen dit jaar hun medewerking aan het MVM:
COOP Sint Jan, Leenderstrijp
SPAR Sterksel, Sterksel
NOBEL Grootschalig genieten, Leende
Plus Smetsers, Leende
‘t Biedemeierke Bloem&Cadeau, Leende
Natuurlijk Heeze Klankconcerten, Heeze
Intertoys Heeze, Heeze
Lektura Boek- en kantoorboekhandel, Heeze

Wat is een mantelzorger?
Een mantelzorger geeft hulp aan een hulpbehoevende uit zijn directe omgeving, waarbij de zorg rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Het gaat om zorg die de gebruikelijke zorg overstijgt, bijvoorbeeld persoonlijke zorg die langer dan drie maanden duurt, ondersteunende begeleiding die intensiever is dan normaal.

Wat is een jonge mantelzorger?
Wanneer jongeren opgroeien met een chronisch (lichamelijk en/of psychisch) ziek, (verstandelijk) gehandicapt of verslaafd gezinslid waar zij voor zorgen of zorgen om hebben, dan spreek je van jonge mantelzorgers.

Om je aan te melden ga je naar de website van Cordaad Welzijn
www.cordaadwelzijn.nl/nieuws. Hier tref je onder de kop Nieuws de titel: Mantelzorgwaardering Heeze-Leende een aanmeldformulier. Aanmelden kan tot 27 oktober aanstaande.

Heb je verder nog vragen of lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen? Dan kun je op dinsdag, woensdag en donderdag terecht bij Gonnie van der Vorst van het Steunpunt Mantelzorg van Cordaad Welzijn in ’t Perron in Heeze.

Per email: steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of bel gerust naar 06-51861354

Start project Buurtbemiddeling

cordaad welzijnHEEZE – LEENDE – Binnenkort start het project Buurtbemiddeling in Heeze-Leende.

Het Buurtbemiddelingsproject dat al in diverse Nederlandse gemeentes loopt, is een groot succes. Het slagingspercentage is boven de 70% en er worden inmiddels steeds meer zaken aangemeld bij de projectcoördinatoren. Binnenkort start dit project dus ook in Heeze-Leende. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die als buurtbemiddelaar opgeleid willen worden en vervolgens aan de slag willen gaan als vrijwillige buurtbemiddelaar.

Wat is buurtbemiddeling en hoe gaan de vrijwilligers te werk?
Iedereen wil prettig wonen in zijn eigen huis. Een heleboel ergernissen kunnen de rust verstoren en ervoor zorgen dat je minder prettig woont. Als je niet meer met elkaar praat, kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddeling helpt om er samen met de buren uit te komen.

Vanuit buurtbemiddeling ondersteunen de vrijwilligers buurtbewoners, buren in het vinden van oplossingen voor problemen en conflicten in de buurt. Cordaad Welzijn en Lumens werken in dit project samen met deskundige vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen hierin ook ondersteuning door professionals.

Goed getrainde vrijwilligers helpen buren om een oplossing te vinden. Dat doen ze door te luisteren naar de bewoner die contact met buurtbemiddeling opneemt. Ook nemen de vrijwilligers contact op met de andere betrokkene en vragen of hij ook open staat voor bemiddeling. Dan luisteren ze naar zijn verhaal. Daarna volgt eventueel een gezamenlijke bijeenkomst. De buurtbemiddelaars leiden het gesprek door vragen te stellen. En ze zorgen dat ieder zijn zegje kan doen. Ze kiezen nooit partij. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft. Het doel is dat buren met elkaar bespreken welke situatie voor hen prettig zou zijn. En welke afspraken ze samen kunnen maken om prettig te kunnen wonen.

Voor meer informatie, een gesprek hierover of om je aan te melden als vrijwilliger kun je terecht bij Angelique Vervoort, angeliquevervoort@cordaadwelzijn.nl of 06-57994904.

Buurtbemiddeling is een samenwerkingsinitiatief van Lumens Werkt en Cordaad Welzijn.

En wat………… als de mantelzorger wegvalt?

cordaad welzijnzuidzorgHEEZE – LEENDE – Het ‘vak’ van mantelzorger kent vele kanten. Je rolt er geheel ongevraagd in en het kan een groot deel van je tijd of leven opslokken. Daarnaast ben je ook nog gewoon mens en het zorgen voor jezelf laat vaak te wensen over.

Je partner, familielid, vriend of misschien je buurman redt het niet zonder jou. En wat als je als mantelzorger zelf wegvalt? Wie is er dan om de zorg van je over te nemen?
Samen met u kijken ze naar de mogelijkheden voor wanneer deze situatie zich voor zou doen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagmiddag 27 juni van 14.30 – 16.30 uur in het Zuidzorg gebouw aan de Jan Deckersstraat 6 in Heeze, dit is naast het gemeentehuis.

De middag wordt verzorgd door wijkverpleegkundige Hanke de Bresser van Zuidzorg.

Gelieve u aan te melden. Dit kan door te mailen naar: steunpuntmantelzorghl@cordaadwelzijn.nl of bellen naar: 06-51861354, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag of via www.cursushuys.nl

 

In het kort

Voor wie: mantelzorgers uit gemeente Heeze-Leende
Waar: gebouw Zuidzorg, Jan Deckersstraat te Heeze (naast het gemeentehuis)
Wanneer: woensdag 27 juni 2018
Tijd: 14:30 – 16:30 uur
Deelname: gratis

Huiswerkbegeleiding Cordaad Welzijn

HEEZE – LEENDE – Cordaad Welzijn geeft al enkele jaren huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren, die moeite hebben met het plannen, organiseren en maken van huiswerktaken en –opdrachten in Heeze-Leende. “Wij bieden ondersteuning aan leerlingen die rust en structuur nodig hebben en die niet weten hoe zij moeten plannen, leren of hoe zij hun studietijd moeten organiseren en indelen. De huiswerkbegeleiding wordt iedere dinsdagmiddag ( met uitzondering van schoolvakanties) gegeven van 15.30–17.00 uur in Heeze.

Dit schooljaar zijn er nog enkele plekken vrij bij de huiswerkbegeleiding in Heeze.
Dus, heeft uw zoon/dochter er baat bij om rustig en gestructureerd te werken, of moeite met het plannen van zijn/haar huiswerk, of weet hij/zij niet hoe je het beste kunt leren?”
Neem dan contact op met: Marlon Korsten via 06-20372237 of via email: marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl van dinsdag t/m donderdag

5 Manieren om weerstand tegen hulp en ondersteuning te overwinnen

HEEZE – LEENDE – Veel senioren vinden het moeilijk om hulp te vragen, zij zijn bang om een last te worden of hun onafhankelijkheid te verliezen. De realiteit is echter, dat ouder worden betekent dat de bezorgdheid en stress bij familieleden toeneemt omdat zij zich zorgen maken over de gezondheid en veiligheid van hun vader of moeder. Juist door het feit dat de kinderen aan de zijlijn staan maakt het voor hen moeilijk. De volgende tips kunnen helpen om met deze situatie om te gaan:

1. Begrijp de weerstand. Vraag je ouder of dierbare waarom hij of zij het toch zo moeilijk vindt om hulp te accepteren. Vaak beseffen ouderen niet dat ze elke vorm van hulp en ondersteuning weerstaan.
2. Licht je doelen toe. Herinner de persoon eraan dat jullie beide hetzelfde willen. Leg uit dat een beetje extra hulp kan helpen om zich zekerder te voelen.
3. Roep hulp van buitenaf in. Als een relatie met een oudere verslechterd, vraag dan tijdig om hulp van een professional. Een professional kan een waardevolle bijdrage leveren om het zelf ook langer vol te blijven houden.
4. Leg uit dat ze hierdoor langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Wanneer je je zorgen maakt of er zijn problemen, leg deze situatie voor om je bezorgdheid te uiten. In dergelijke situaties kan het raadzaam zijn om de huisarts te bezoeken en de situatie voor te leggen.
5. Respecteer de beslissing. Soms ben je het niet eens met de beslissing van je vader of moeder en dat is goed. Zolang het beoordelingsvermogen van uw dierbare familielid adequaat is, dien je, hoe moeilijk dat ook is, respect te hebben voor zijn of haar keuzes.

Bezoek ook onze website www.cordaadwelzijn.nl

Nieuwe website vrijwilligerscentrale Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Alweer ongeveer 5 jaar maakt de Vrijwilligerscentrale gebruik van de huidige digitale vrijwilligersvacaturebank, www.vrijwilligersheezeleende.nl. Maar tijden veranderen, wensen van vrijwilligers en organisaties veranderen en daar moet je als Vrijwilligerscentrales ook iets mee. Vandaar dat we als organisatie Cordaad Welzijn met de vrijwilligerscentrales op zoek gegaan zijn naar een nieuw systeem en dat hebben we gevonden. Vanaf 1 januari 2017 gaan de Vrijwilligerscentrales in Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck over op een nieuw systeem. Met deze digitale sociale marktplaats, we spreken straks van advertenties i.p.v. vacatures, wil Cordaad Welzijn stimuleren dat iedereen op zijn/haar eigen manier iets kan betekenen voor de samenleving. Veel burgers en verenigingen, maar ook organisaties en bedrijven hebben iets te bieden aan hun medeburgers. Soms in de vorm van vrijwilligerswerk en burenhulp, maar ook vaak in de vorm van kennis, fysieke middelen, contacten of een netwerk. Met deze nieuwe website biedt Cordaad Welzijn een platform waarin al dit aanbod op één punt bij elkaar wordt gebracht, per gemeente. De naam van onze website gaat dan ook veranderen. Het wordt dan www.goedbezigheezeleende.nu. Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers die in onze huidige website geregistreerd staan, zijn hierover op de hoogte gebracht. Heeft u als aanstaande vrijwilliger of als vrijwilligersorganisatie vragen over de nieuwe website? Neem dan contact op met Marlon Korsten bij Cordaad Welzijn via 06-20372237 of marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl

Één op 365!

Poster een op 365REGIO – Een dag onbezorgd genieten voor jonge mantelzorgers en/of jongeren die opgroeien met zorg. Dat is Één op 365. Dit vindt plaats op 8 oktober 2016. Het is de tweede verwendag voor jonge mantelzorgers. Deze dag wordt georganiseerd door Cordaad Welzijn, GOW Welzijnswerk en Onis Welzijn.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die een gezins- of familielid hebben die dagelijkse zorg nodig heeft. Denk aan een gehandicapt broertje of zusje, een vader of moeder met een ernstige ziekte of iemand in de familie met een psychische stoornis. Het kan ook zijn dat de ouders een vechtscheiding hebben of er één ouder weg gevallen is. Die kinderen groeien op met zorg. Al deze kinderen verdienen het om een dag onbezorgd te genieten.

Kinderen en jongeren tussen de 10 en 23 jaar mogen gratis deelnemen aan een middag met leuke activiteiten. Zo is er een zeskamp met allerlei leuke spellen en een speurtocht georganiseerd door scouting St. Stefanus uit Valkenswaard. Naderhand is er voor iedereen een lekker frietje en een snack. De dag duurt van 14.00 uur tot 18.00 uur bij de blokhut van scouting St. Stefanus in Valkenswaard. Woon je buiten Valkenswaard? Dan kunnen we vervoer voor je regelen via een van de contactpersonen. Dus ben jij een jonge mantelzorgers of ken jij iemand die het verdient om aan deze dag deel te nemen? Meld jezelf of die ander dan nu aan!

Mail naar:
malouvanderijt@cordaadwelzijn.nl (Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en Veldhoven)
f.vandenboomen@oniswelzijn.nl (Lierop, Someren en Asten)
k.visser@gowwelzijnswerk.nl (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel en Waalre)