24 maart 2023

Gemeente teleurgesteld in belangengroepen mfa Leende

HEEZE – LEENDE – De gemeente laat weten:

“De gemeente Heeze-Leende heeft tijd nog moeite gespaard om de afgelopen acht jaar te overleggen met het gebruikerscollectief van de Meent en de Dorpsraad Leende. In overleg met hen is er veel gewijzigd en aangepast in de oorspronkelijke plannen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Leende. Nu ligt er een fantastisch plan, waar de gemeente snel mee verder moet om Leende een toekomstbestendige accommodatie te geven waarin school, sport en ontspanning dicht bij elkaar bereikbaar zijn. Als de gemeente nu niet doorpakt, komt er nooit meer een plan.

Wethouder Toon Bosmans: “Ik heb me er echt verantwoordelijk voor gevoeld om het plan in de afgelopen maanden een paar slagen beter te maken. En dat is ook gelukt. Er is met Leende veel gesproken en de gemeente heeft heel veel wensen en eisen van Leendenaren ingewilligd. Zo is de Rabobank aangekocht, waardoor er meer ruimte in het plan ontstond, zijn er meer parkeerplaatsen gerealiseerd en is de verkeerssituatie aangepast, het horeca/terrasgedeelte is uitgebreid en er zitten minder woningen in het plan. Allemaal zaken die door de Leendenaren zijn ingebracht tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan in maart en waarop de gemeente dus aanpassingen heeft gedaan. Maar nu is het geld en de beschikbare tijd echt op, de plattegronden van de mfa zijn definitief. Overigens weten de dorpsraad en het gebruikerscollectief van de Meent dit ook al lang en weten zij ook, dat er gezien de samenwerking met de drie woningcorporaties, verenigd in de VOF geen tijd meer te verliezen is”.

Overleg houdt een keer op, we moeten nu echt bouwen!
De gemeente heeft de afgelopen jaren overleg gevoerd en samen aan planontwikkeling gedaan met de Dorpsraad Leende, het gebruikerscollectief van de Meent, de omwonenden en andere betrokken burgers. Er zijn veel gewenste aanpassingen op het plan gedaan en over verreweg de meeste zaken in het plan is nu iedereen tevreden. De gemeente heeft het laatste verzoek tot een gesprek afgewezen, omdat de belangengroepen over zaken willen komen praten die nu niet meer ter discussie kunnen staan. Dat is diverse keren tegen de belangengroepen gezegd. Maar de belangengroepen wensen dit niet te accepteren. Daarnaast ontwikkelt de gemeente dit plan niet alleen, maar samen met drie woningcorporaties (woCom, Wooninc. en Wonen Limburg) die verenigd zijn in een VOF. Deze partijen betalen ook ieder een aanzienlijk deel van het totale plan. Als de gemeente niet vóór 1 juli 2017 een omgevingsvergunning heeft verleend, gaat het plan niet door en komt er nooit meer zo’n mooi plan in Leende.

Oproep aan inwoners van Leende
De gemeente roept de inwoners van Leende nu op om mee te praten over het intern vormgeven van de nieuwe mfa. Het gaat dan onder andere om: de inrichting van de foyer, de flexibele wanden en de toegankelijkheid van het podium. Ook wil de gemeente graag in overleg over de openbare ruimte waaronder de precieze ligging van de parkeerplaatsen, het groen in de omgeving, de materialisering van het openbaar gebied, het terras (binnen de contouren van het bestemmingsplan) en de kleur van de gevelstenen. Dit alles moet wel nu opgepakt worden om de deadline van 1 juli te halen.”

Inloopspreekuren wethouders a.s. maandag 19 december

HEEZE – LEENDE – De inloopspreekuren wethouders wordt a.s. maandag 19 december gehouden.

A.s. maandag vinden er twee inloopspreekuren van onze wethouders plaats:

18.00 – 19.00 uur: Algemeen
19.00 – 20.00 uur: Centrumplan Leende

De spreekuren vinden plaats in het gemeentehuis in Heeze. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.

Centrumvisie aangeboden

Centrumvisie  (c) margot van den boer

Centrumvisie
(c) margot van den boer

HEEZE – HEEZEnaar2025 heeft alle informatie vanuit burgers, winkeliers, anderen betrokkenen en geïnteresseerden geïnventariseerd en gegoten in een centrumvisie.

In deze visie is informatie uit diverse disciplines en ideaalbeelden samengevoegd tot een bundeling van feiten. Geen aanbevelingen. De 9 locaties, 8 binnen het kernwinkelgebied (tussen kerk en kerk) en 1 locatie buiten het centrum, zijn bekeken en gewogen. De randvoorwaarden zijn gebruikt, als ook de realisatie mogelijkheid.

De visie is nu te zien op de site van HEEZEnaar2025. http://www.heezenaar2025.nl/uploads/download/32/2016-04-04_centrumvisie_heeze_2025.pdf

presentatie centrumvisie aan raad (c) foto margot van den boer 040416-44 (10)

Kees van Lamoen biedt de Centrumvisie aan, aan burgemeester Verhoeven (c) margot van den boer

Maandagavond 4 april is tijdens de openbare raadsvergadering de centrumvisie ‘Heeze 2025’ overhandigd aan het college.

Tijdens de presentatie deelden de leden van HEEZEnaar2025 beschuit met muisjes uit: 9 maanden na de markt op het gemeentehuisplein, waar veel discussie plaats vond, werd het kind, ‘de centrumvisie’ getoond.

Dinsdag werd de visie besproken in het college. De komende weken zal het college de visie behandelen. Vervolgens zal de visie met de bijbehorende opmerkingen door het college voorgelegd worden aan de raad.

Op 9 mei zal de visie behandeld worden in de raadsvergadering.

Centrumplan Leende

LEENDE – Het voorontwerp bestemmingsplan Centrumplan Leende ligt nog tot en met woensdag 13 april 2016  ter inzage in de hal van het gemeentehuis én is digitaal raadpleegbaar via http://www.heezeleende. nl/wat-speelt-ero/centrumplan-leende_3887/.
Inloopavond Centrumplan Leende
Op donderdag 24 maart organiseert de gemeente Heeze-Leende een inloopavond tussen 19.00 uur  en 21.00 uur in De Scheuter te Leende. Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen over het voorontwerp bestemmingsplan, het verkeersonderzoek, het proces én de concept plattegronden van de multifunctionele accommodatie (mfa). U kunt deze avond tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. Ook de architect van De loods Architecten en Adviseurs zal aanwezig zijn om  een toelichting te geven.

Presentatie over Centrumplan Leende
De gemeente is bijna wekelijks met het gebruikerscollectief (vertegenwoordigers van de gebruikers  van de huidige Meent) in overleg om tot een goed ontwerp van de nieuwe (mfa) te komen. De gemeente heeft besloten om tijdens de inloopavond op twee momenten een korte presentatie te geven over het Centrumplan Leende en het ontwerpproces. Deze presentaties zijn om 19.00 uur en om 20.00 uur. Tussendoor en na afloop blijft de presentatie doorlopen op een groot scherm en kunt u aan diverse tafels de informatie krijgen over het voorontwerp bestemmingsplan, het verkeersonderzoek, het proces én de concept plattegronden van de multifunctionele accommodatie (mfa).

 

HEEZEnaar2025 presenteert Centrumvisie

HEEZE – “Mogen wij 2 uur van uw tijd? Kom dan zaterdag 12 maart naar dorpshuis ’t Perron. U bent welkom vanaf 14.30 uur in ’t Perron. Om 14.00 uur vertellen wij hoe wat onze visie is op het centrum. Iedereen is welkom. We behandelen 8 thema’s: Stedenbouw, Verkeer, Wonen, Detailhandel, Sociale structuur/evenementen, Natuur/recreatie, Horeca en Overige voorzieningen. Van elk thema wordt in de visie een beschrijving gegeven van de huidige situatie. Vervolgens hebben wij, als HEEZEnaar2025, omschreven wat wij willen bereiken in elk thema. Kortom: nieuwe ambities. En we hebben ook opgeschreven hoe deze ambities te realiseren zouden zijn.

Wij presenteren geen pasklare oplossingen, maar bieden voor de komende 10 jaar een goede leidraad voor nieuwe ontwikkelingen in en om het centrum. Ook kleinere plannen kunnen hier profijt van hebben. Uiteindelijk kan de visie leiden tot een meer sfeervol,
toegankelijk en dynamisch hart van het dorp”, zo legt Kees van Lamoen, voorzitter van HEEZEnaar2025 uit. “12 Maart is hèt moment om onze visie te toetsen bij de gebruikers van het centrum en inwoners van de gemeente. Wij nodigen u dan ook graag uit om bij de presentatie aanwezig te zijn en actief deel te nemen aan de discussie om de visie verder aan te scherpen.” De visie wordt in 20 minuten uiteen gezet. Daarna krijgt iedereen in kleiner verband de gelegenheid om reacties, opmerkingen of aanvullingen te geven. Er is ruim tijd gereserveerd om met de bedenkers van de visie in discussie te gaan.

Na deze bijeenkomst gaat HEEZEnaar2025 de visie verder aanscherpen en worden de uitkomsten van de discussie verwerkt. Zo wordt het steeds meer een visie voor en door inwoners en ondernemers van Heeze.
De Centrumvisie wordt vervolgens op 4 april aangeboden aan het college die haar voorziet van een raadsvoorstel. Op 9 mei staat het op de agenda van de gemeenteraad.

Gemeente begint met schetsontwerp centrum Leende

Op 3 september 2013 bespraken gebruikers en bestuur van De Meent en de dorpsraad Leende met de gemeente de afmetingen van de gymzaal, de vergaderzalen en de uitwisseling van ruimtes tussen de school, Korein en de nieuwe Meent. Namens de gemeente waren de wethouders Wilma van der Rijt en Jos van Bree aanwezig.

De ideeën en voorstellen van een sessie in augustus worden nu verder onderzocht. Naar verwachting is er dit najaar een eerste schetsontwerp klaar.
De gemeenteraad heeft al ingestemd met een samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporaties woCom, Wooninc. en Wonen Limburg (VOF CL) ter realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Leende. In deze mfa, waarvoor de gemeente financiële middelen ter beschikking stelt, komen een nieuwe brede school, dorpshuis De Meent en een gymzaal. Op 9 juli 2013 is door de betrokken partijen een intentieovereenkomst ondertekend. De afspraak is op korte termijn aan een schetsontwerp te beginnen ter voorbereiding op een samenwerkingsovereenkomst.

Gemeente Heeze-Leende en corporaties starten met schetsontwerp Leende

effewaf3

Ondertekening van de overeenkomst

Vandaag, 9 juli 2013, hebben burgemeester Paul Verhoeven, Hassan Najja van Wonen Limburg, Henk Buursink van Wooninc. en Kees Strik van woCom de intentieovereenkomst centrumplan Leende ondertekend. Op zeer korte termijn starten gemeente en woningcorporaties met een schetsontwerp voor het nieuwe centrum van Leende. Dit ter voorbereiding op een samenwerkingsovereenkomst.
De gemeenteraad heeft eerder al ingestemd met een samenwerking tussen de gemeente en de corporaties woCom, Wooninc. en Wonen Limburg (VOF CL) ter realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in het centrum van Leende. In dit mfa, waarvoor de gemeente financiële middelen ter beschikking stelt, komen een nieuwe brede school, dorpshuis De Meent en een gymzaal.

Vandaag is gezamenlijk alvast de intentieovereenkomst ondertekend.  “Dit geeft ons de mogelijkheid om op zeer korte termijn te starten met een schetsontwerp. Wat essentieel is voor het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst,” aldus wethouders Jos van Bree en Wilma van der Rijt. De schetsontwerpfase wordt afgerond in oktober 2013, zodat de besluitvorming rondom de samenwerkingsbijeenkomst nog dit jaar kan plaatsvinden.