29 november 2022

Buurtbemiddeling helpt!

HEEZE – LEENDE – Goed contact met de buren is belangrijk, maar soms wordt dat best op de proef gesteld. Kleine irritaties kunnen uitgroeien tot een serieuze verstoring van het contact en voor je het weet gaat dit echt ten koste van je woongenot.  Bij buurtbemiddeling helpen vrijwillige bemiddelaars bij het oplossen van conflicten tussen buren. De bemiddelaars voeren gesprekken met de betrokken bewoners, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Beide buren krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en hun wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 70% van de gevallen leidt tot aanwijsbare verbetering van het probleem. De aanmeldingen lopen vaak via maatschappelijke organisaties zoals de gemeente, woningcorporaties, politie, huisarts of een buurtorganisaties. In reeds 295 gemeentes is buurtbemiddeling een groot succes!

Heb je een probleem met je buren en vind je het lastig om dit te bespreken? Neem dan contact op met ons project: 06-12324698 of stuur een berichtje naar b.sweep@lumenswerkt.nl

Heb je belangstelling om zelf bemiddelaar te worden? Neem dan contact op en stuur een berichtje naar franktoonen@cordaadwelzijn.nl of bel 06-39844550.

Frank Toonen
Steunpunt Mantelzorg Cranendonck

Buurtbemiddeling Valkenswaard,

Cranendonck en Heeze-Leende

  1. 06 – 39844550

Werkdagen dinsdag t/m donderdag

www.cordaadwelzijn.nl

Start project Buurtbemiddeling

cordaad welzijnHEEZE – LEENDE – Binnenkort start het project Buurtbemiddeling in Heeze-Leende.

Het Buurtbemiddelingsproject dat al in diverse Nederlandse gemeentes loopt, is een groot succes. Het slagingspercentage is boven de 70% en er worden inmiddels steeds meer zaken aangemeld bij de projectcoördinatoren. Binnenkort start dit project dus ook in Heeze-Leende. Daarom zijn we nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers die als buurtbemiddelaar opgeleid willen worden en vervolgens aan de slag willen gaan als vrijwillige buurtbemiddelaar.

Wat is buurtbemiddeling en hoe gaan de vrijwilligers te werk?
Iedereen wil prettig wonen in zijn eigen huis. Een heleboel ergernissen kunnen de rust verstoren en ervoor zorgen dat je minder prettig woont. Als je niet meer met elkaar praat, kan het uit de hand lopen. Buurtbemiddeling helpt om er samen met de buren uit te komen.

Vanuit buurtbemiddeling ondersteunen de vrijwilligers buurtbewoners, buren in het vinden van oplossingen voor problemen en conflicten in de buurt. Cordaad Welzijn en Lumens werken in dit project samen met deskundige vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen hierin ook ondersteuning door professionals.

Goed getrainde vrijwilligers helpen buren om een oplossing te vinden. Dat doen ze door te luisteren naar de bewoner die contact met buurtbemiddeling opneemt. Ook nemen de vrijwilligers contact op met de andere betrokkene en vragen of hij ook open staat voor bemiddeling. Dan luisteren ze naar zijn verhaal. Daarna volgt eventueel een gezamenlijke bijeenkomst. De buurtbemiddelaars leiden het gesprek door vragen te stellen. En ze zorgen dat ieder zijn zegje kan doen. Ze kiezen nooit partij. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft. Het doel is dat buren met elkaar bespreken welke situatie voor hen prettig zou zijn. En welke afspraken ze samen kunnen maken om prettig te kunnen wonen.

Voor meer informatie, een gesprek hierover of om je aan te melden als vrijwilliger kun je terecht bij Angelique Vervoort, angeliquevervoort@cordaadwelzijn.nl of 06-57994904.

Buurtbemiddeling is een samenwerkingsinitiatief van Lumens Werkt en Cordaad Welzijn.