24 maart 2023

Aanleg glasvezel buitengebied officieel gestart

hsl graafSTERKSEL – Zo’n 50 lachende en opgeluchte gezichten, toen onlangs de eerste schop in de grond voor het buitengebied van HSLnet. De feestelijke bijeenkomst was bij de boerderij van melkveehouder Henk Kerkers aan het Peelven in Sterksel. Kerkers is al jaren enthousiast ambassadeur van HSLnet.

In het Fase I-gebied wordt door bedrijf Spitters zo’n 43 kilometer aan glasvezelkabels gelegd en 7 kilometer kabels in de tuinen. “Tot in de verste uithoeken komt glasvezel”, aldus Janus Scheepers (lid van de Raad van Commissarissen van HSLnet). Hij memoreerde de jarenlange financiële en bestuurlijke weg naar de realisatie van glasvezel in het buitengebied. Met de exploitatie van HSLnet door Simac, is HSLnet een stabiele organisatie, aldus Scheepers.

Eric van Schagen, CEO van Simac, zei trots te zijn dat de bewoners van het buitengebied nu ook glasvezel krijgen. Van Schagen vertelde dat er hard gewerkt wordt om meer diensten op het net te kunnen aanbieden. Hij roemde het supersnelle internet dat HSLnet biedt tegen zeer schappelijke prijzen. Mari van Os, door Simac aangesteld als directeur van HSLnet, heeft mede deskundige richting gegeven aan de koers en toekomst van HSLnet, aldus Van Schagen.

Wethouder Pieter van der Stek zei dat hij, ook voorheen als raadslid, HSLnet altijd kritisch heeft gevolgd. ‘En dat hoort ook als raadslid en wethouder’, aldus Van der Stek. Hij is tevreden over de ontwikkeling die HSLnet, samen met Simac, heeft doorgemaakt. Van der Stek spreekt vooral de coöperatieve gedachte aan van HSLnet.
Hij bedankte alle vrijwilligers die zo hard voor HSLnet hebben gewerkt en als ambassadeur hebben opgetreden in het buitengebied.

Op

Op de foto proosten v.l.n.r.: wethouder Pieter van der Stek van Heeze-Leende, CEO Eric van Schagen van Simac, Janus Scheepers en Henk Kerkers

HSLnet is bereikbaar via:

Tel: 040 – 72 00 720

Coöperatie HSLnet u.a.
Schoolstraat 48 (in’t Perron)
Heeze, 5591 HM

HSLnet Postadres
Postbus 130
5590 AC HEEZE

Elke woensdagmiddag houdt HSLnet van 16.00-18.00 uur gratis bezoekuur in dorpshuis ’t Perron in Heeze aan de Schoolstraat 48.

 

Glasvezel in het buitengebied: “Eindelijk”

HEEZE – LEENDE – De kogel is door de kerk: HSLnet gaat, bij 70 procent deelname, glasvezel aanleggen in buitengebied. 

HSLnet inventariseert momenteel de behoefte voor glasvezel onder bewoners van de buitengebieden. De eerste drukbezochte informatieavond hierover was op 8 november 2017 in Valentijn in Sterksel. Het enthousiasme onder de bezoekers was groot. Alle aanwezigen willen glasvezel. “Eindelijk”, was de stemming. 

“Buren die twijfelen, gaan we overhalen!”
HSLnet heeft de buitengebieden van Heeze-Leende in zogenaamde clusters verdeeld. HSLnet gaat vanaf maart 2018 glasvezel aanleggen vanaf 70 procent deelname per cluster. Als een cluster minder dan 70 procent haalt, kan dat cluster niet aangelegd worden. “Wij worden ambassadeurs voor HSLnet-glasvezel”, aldus de aanwezigen. “Buren die twijfelen, gaan we overhalen want glasvezel is de toekomst!”

De algemene reactie in Sterksel op de eerste informatieavond:
“Eindelijk krijgen we glasvezel. Wij gaan er keihard voor lobbyen dat iedereen in onze omgeving het wil.”
Ilse Lamers: “We hebben een eigen bedrijf en heel hard glasvezel nodig. Eindelijk gaat het ervan komen.” 
Robert van den Eertwegh: “Ik wil héél graag glasvezel en ga ook keihard lobbyen bij iedereen die twijfelt. Nú moet het er van komen. Ik zit nog op koper met hele lage snelheden. Dat kan niet meer als je een beetje mee wilt in de wereld.”
Mart van Breugel: “Ik heb een melkveebedrijf en wil heel graag glasvezel. Jaren hebben we erop gewacht. Als we de 70 procent deelname halen, gaat het gebeuren! Ik ga heel hard lobbyen bij eventuele twijfelaars.” 

De volgende bijeenkomst is op 12 december in De Riestenblik aan de Paaldijk 7 in Leende. Aanvang 20.00 uur. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van de Strijperdijk, Waterstraat, Renheide, Paaldijk, Oude Dijk, Jansborg en Raadbroekweg in Leende.
 

Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2014

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-leende 2014’ is op 25 november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is een aantal beroepen ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 juli 2015 een aantal van deze beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Naar aanleiding van deze uitspraak moet het bestemmingsplan op onderdelen worden aangepast. Daarnaast is de Verordening ruimte 2014 sinds de vaststelling van het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd (hoofdzakelijk voor veehouderijen). Deze wijzigingen moeten verwerkt worden in het bestemmingsplan. Verder kunnen de ontdekte foutjes in het bestemmingsplan worden hersteld en enkele nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen (vastgestelde postzegelplannen en wijzigingsplannen). Gelet hierop heeft het college besloten om de procedure te starten tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan. De eerste stap in de procedure is het selecteren van een stedenbouwkundig bureau. Drie bureaus wordt gevraagd een offerte uit te brengen, waarna één bureau de opdracht zal krijgen. Daarna volgt de gebruikelijke procedure van voorontwerp, ontwerp en vaststelling.