29 november 2022

Burgemeester Verhoeven schrijft aan Kanselarij der Nederlandse Orden

Burgemeester Paul Verhoeven (c) margot van den boer

Burgemeester Paul Verhoeven
(c) margot van den boer

Burgemeester Verhoeven schrijft aan Kanselarij der Nederlandse Orden het volgende:

“Geachte voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden, prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer,
Geachte Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d. H. Morsink,
Geachte mevrouw K. Nagtzaam,

Met een gevoel van teleurstelling heb ik kennis genomen van uw besluit om de automatische benoemingsgrond
om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding voor leden van de vrijwillige brandweer na twintig dienstjaren te beëindigen.

Als burgemeester draag ik, mede namens onze inwoners, grote waardering en respect uit voor de leden van de vrijwillige brandweer. Met name in een mooie natuurrijke gemeente als de onze waar we veelvuldig worden geconfronteerd met grote (2010) en vele kleinere natuurbranden. Om u daar enigszins gevoel bij te geven, onze brandweerposten Heeze en Leende zijn in de maanden juni t/m augustus in 2016 maar liefst 89 maal hiervoor uitgerukt.

Daarnaast worden onze brandweervrijwilligers door onze ligging in de oksel van de snelwegen A2 en A67 vaak geconfronteerd met hulpverlening bij zeer ernstige verkeersongevallen. De letsels die daarbij worden opgelopen door de betrokken bestuurders zijn van een zodanige impact op de vrijwilligers, dat die beelden nog jaren in hun hoofd blijven zitten.

Alhoewel ik me terdege realiseer dat ik geen invloed heb op de door u genomen besluiten, zou ik een beroep op u willen doen om in het belang van de vele leden van de vrijwillige brandweer een en ander in heroverweging te nemen.

Ik heb mijn voornemen om u een brief te schrijven gedeeld met mijn twintig collega s tijdens de bijeenkomst van de burgemeesterskring Brabant Zuid-Oost van 7 december jl. Daar werd mijn gevoel van teleurstelling door iedereen gedeeld.

Naar aanleiding hiervan heb ik op hun verzoek dit ook aan de orde gesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (waar alle 21 burgemeesters van Zuidoost-Brabant ook deel van uitmaken) van 13 december jl, waarbij de vergadering unaniem besloten heeft mij te verzoeken deze brief ook namens dit gremium te versturen.

Uiteraard bsn ik graag bereid, indien u daar behoefte aan heeft, deze brief nader toe te lichten.”

Dré van den Boomen, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De brandweermannen in de schijnwerpers: v.l.n.r. Mathieu van Vijfeijken, Dré van den Boomen en Antoon van der Heijden (c) foto margot van den boer

De brandweermannen in de schijnwerpers: v.l.n.r. Mathieu van Vijfeijken, Dré van den Boomen en Antoon van der Heijden (c) foto margot van den boer

HEEZE – Tijdens de jaarlijkse feestavond van Brandweer Heeze werden de jubilaris Mathieu van Vijfeijken (ivm 30 jarig jubileum), Antoon v.d. Heijden (ivm afscheid na 19 dienstjaren) en Dré van den Boomen (58) in het zonnetje gezet.

Burgemeester Verhoeven: “Er zijn strikte regels voor het ontvangen van een lintje … Daarom mag ik Dré vandaag een lintje opspelden.” Dit doelende op het feit dat twee kanjers afscheid nemen als brandweerman, en er één een lintje krijgt en de ander niet. Dré is 25 jaar vrijwillig brandweerman.
Begonnen bij de gemeentelijke brandweer als vrijwilliger en later in dienst als vrijwilliger bij de Veiligheidsregio Brabant zuidoost én uiteindelijke ook nog als medewerker van diezelfde Veiligheidsregio (2014) heeft Van den Boomen een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger, die velen tot voorbeeld is.

Dré, Lid in de Orde van Oranje Nassau (c) foto margot van den boer

Dré, Lid in de Orde van Oranje Nassau
(c) foto margot van den boer

Dré was chauffeur, pompbediende, bevelvoerder. Gaf brandpreventie (voorlichting) maar was ook een graag geziene gast bij instellingen als Providentia en Kempenhaeghe. Hier organiseerde hij voor de kinderen met een beperking jaarlijks meerdere evenementen, om de kinderen op een geweldig leuke manier te laten genieten van het mooie vak van brandweerman. Dré werd na samenvoeging gemeente Heeze en Leende oefenleider/-coördinator binnen het korps voor beide posten. Hij volgde de opleiding tot oefenleider én instructeur en kon zo zijn passie delen en weg leren, binnen maar vooral ook buiten het korps als regionaal instructeur. In 1999 werd Van den Boomen aangesteld als oefencoördinator binnen het korps en in 2001 zocht hij verdieping binnen zijn vak en volgde de opleiding tot brandmeester. Hij was jarenlang voorzitter Personeelsvereniging en zette zich in voor de brandweer jeugd in Heeze-Leende. Was kartrekker voor de vele brandweerwedstrijden.

Dré en Martha van den Boomen (c) foto margot van den boer

Dré en Martha van den Boomen
(c) foto margot van den boer

In 2012 solliciteerde Dré als vrijwillige postcoördinator, waarmee hij opnieuw voorop liep en een voorbeeld was voor velen. Collega’s op weg helpen waar het kon en de weg wijzen waar nodig. Als aanspreekpunt fungeren binnen en buiten de post. De vele veranderingen in zijn lange loopbaan hebben zijn motivatie en positiviteit niet veranderd. Nog steeds is Dré een baken voor zijn brandweermensen.
De kleinzoon van Dré zat bij zijn vrouw op schoot. Hij vond het wel interessant dat opa een speldje kreeg: “Heb jij nou wat gewonnen opa?”. Een mooi einde van deze officiële handeling.

Gemeentelijke brandweer gaat over naar de Veiligheidsregio

Over naar de Veiligheidsregio

Over naar de Veiligheidsregio

Per 1 januari  2014 gaat de brandweer van Heeze-Leende over naar de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Deze lang voorbereide overgang naar de regio is een wettelijke verplichting die voor alle korpsen in Nederland geldt. Op dinsdagavond 17 december werd in de brandweerkazerne in Heeze in een informele sfeer afscheid genomen van de gemeentelijke brandweerkorpsen van Heeze en Leende. Die avond waren beide korpsen van Heeze en Leende nog eenmaal bijeen als gemeentelijke brandweer. [Lees meer…]

Herstel stuifzand Strabrechtse Heide gestart met nulmeting

Zomerse heide bij Lierop

Zomerse heide bij Lierop

Op de Strabrechtse Heide woedde twee jaar geleden een flinke brand. Hierbij gingen tientallen hectares heide en bos in vlammen op. Een geluk bij dit ongeluk was dat Staatsbosbeheer in het terrein nu relatief eenvoudig stuifzand kan herstellen. Om de toekomstige effecten van de herstelmaatregelen op planten en dieren te kunnen bepalen, is een ‘nulmeting’ uitgevoerd. [Lees meer…]