28 maart 2023

Regionale innovatiewedstrijd: kinderen komen met 400 ideeën

Jouw slimste ideeVoor de nieuwe Koning heeft de technologieregio Brainport Eindhoven een bijzonder cadeau in petto: een slimme uitvinding van de jongste generatie. 11 gemeenten in Zuidoost-Brabant, waaronder Heeze-Leende, riepen kinderen en jongeren op om met een slim idee voor de Koning te komen: ‘Een uitvinding die hij zelf kan gebruiken, of een uitvinding die hij aan anderen kan geven.’
Er kwamen meer dan 400 inzendingen binnen, waaronder ook van kinderen uit Heeze-Leende. Deze variëren van innovatieve kleding voor de koning zelf tot aan onderzeeboten voor bejaarden. De kinderen willen vooral dat hun uitvindingen door de Koning worden ingezet om natuur en milieu te verbeteren. De beste inzendingen met de meeste stemmen maken kans op een plek in de finale. Daar mogen de kinderen hun ideeën presenteren aan de Commissaris van de Koning en het aanwezige publiek. Hun eigen burgemeesters zijn coach. Het winnende idee wordt aangeboden aan de Koning. Het project is ook bedoeld om jongeren te laten ontdekken dat techniek leuk en uitdagend is en een belangrijke rol speelt bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
De innovatiewedstrijd is uitgeschreven door de gemeenten Veldhoven, Valkenswaard, Son en Breugel, Someren, Geldrop-Mierlo, Helmond, Heeze-Leende, Eindhoven, Eersel, Best en Bergeijk. De organisatie is in handen van De Ontdekfabriek in Eindhoven.
Daar vindt op 3 juni 2013 tijdens de ‘Dutch Technology Week’ de finale plaats.

Brainport regio Eindhoven landelijk voorbeeld

Dankzij nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan de regio Eindhoven een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van het tekort aan technisch personeel in Nederland. Dat zei minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 21 januari 2013 tijdens een bezoek aan High Tech Campus Eindhoven, waar hij het ‘Technologiepact Brainport’ overhandigd kreeg. In het pact doen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid uit de Brainport regio Eindhoven gezamenlijk voorstellen om het tekort aan personeel aan te pakken. Zo wordt in zowel het basisonderwijs als voortgezet onderwijs de aandacht voor techniek vergroot. Ook zorgen bedrijven uit de regio voor meer stage- en opleidingsplaatsen en komt er een proef om te kijken of mensen die een technische opleiding doen een werkgarantie kunnen krijgen. ‘Eindhoven is een van de slimste regio’s ter wereld, mede dankzij de goede samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs’, aldus minister Kamp. ‘Ik ben blij met het aanbod van de regio om deze ervaring in te zetten voor een landelijk techniekpact. Hopelijk inspireert dit andere regio’s om hetzelfde te doen’. Het bedrijfsleven verwacht de komende jaren een tekort van 150.000 technisch geschoolde vakkrachten. Daarom werken de ministeries van EZ, SZW en OCW samen met het bedrijfsleven, het onderwijsveld en vertegenwoordigers uit de regio aan een nationaal Techniekpact. In april moet het pact klaar zijn.
Bron: Rijksoverheid