20 augustus 2022

Brabantsedag 2013 legt de lat hoog

Ridder met mobieltje, verleden en heden

Ridder met mobieltje, verleden en heden

Woensdagavond 29 mei 2013 vond de officiële aftrap plaats van de 56ste Brabantsedag. In conferentiehotel Kapellerput werd aan een groot aantal betrokkenen het programma gepresenteerd van het negen dagen durende cultuurfestival in Heeze, dit jaar van 17 tot en met 25 augustus 2013. Sef Sweegers, functionaris marketing en pr, benadrukte in zijn openingswoord de uitgangspunten: creativiteit en innovatie, om er meteen aan toe te voegen dat de Brabantsedag ook enkele waardevolle tradities kent. De Brabantsedag is een breedgedragen evenement. Met de hoogstaande reputatie leggen alle betrokkenen zichzelf  een grote verplichting op. Met andere woorden: ze gaan ervoor. [Lees meer…]

Brabantsedag komt op Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed

Nationale Inventaris Immaterieel ErfgoedUtrecht/Heeze – Na onder meer Corso Zundert en de Boxmeerse Vaart is ook de Brabantsedag in Heeze erkent op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dit is een lijst van erkende, waardevol geachte Nederlandse tradities die een opmaat vormt naar erkenning van de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. [Lees meer…]

Gevolgen brand en inbraak Brabantsedag worden duidelijk

De gevolgen van de brand en inbraak

Omvang schade geleidelijk duidelijker

Omvang schade geleidelijk duidelijker

op 10 maart 2013 op het opslagterrein van de Brabantsedag aan de Heipoldersstraat in Heeze, zijn afgelopen week door alle betrokken partijen geïnventariseerd. Behalve de brand in de loods van de organisatie, is er ingebroken in opslagunits van drie wagenbouwersgroepen en van de organisatie zelf (zowel loods als opslagunits). De buit is minimaal, maar de schade door inbraak is niet verzekerd en dus een kostenpost. Inmiddels heeft de politie een signalement verspreid van een man die wellicht betrokken is bij of getuigen was van wat zich heeft afgespeeld die vroege zondagochtend. De organisatie van de Brabantsedag hoopt komende week ook officieel op de hoogte gebracht te worden van de vorderingen van het politieonderzoek en waar mogelijk daarover te berichten.
In de verwoeste loods werden allerlei materialen opgeslagen voor aankleding en voorzieningen van het festival. Zowel de loods als de inboedel zijn door de Stichting Brabantsedag verzekerd. De vraag is echter welk deel van de schade uiteindelijk door de verzekeraar uitgekeerd zal worden (dagwaarde versus vervangingswaarde). het is een feit is dat slechts (een deel van) de materiële schade vergoed zal worden en niet de vele uren arbeid die zijn (en weer moeten worden) gestoken in het reproduceren van onder meer alle vlaggenstokken, kassahuisjes, borden en frames. Behalve de financiële tegenslag, zal er dus ook een stevig beroep gedaan moeten worden op alle vrijwilligers om alles weer in orde te krijgen voor de komende editie van de Brabantsedag.
In de komende week rondt de Stichting eerst de gesprekken met de verzekeraar af om definitief inzichtelijk te krijgen wat de schade is en welk deel ervan verzekerd is. De eerste gesprekken waren constructief. In opdracht van de verzekeraar zal begin volgende week begonnen worden met opruimwerk­zaamheden aan de Heipoldersstraat. Inmiddels zijn buurtbewoners daarover geïnformeerd.
Nadat de financiële schade inzichtelijk is, zal de maand april in het kader staan van het inventariseren van welke middelen al komende editie van de Brabantsedag nodig zijn. Na het afronden van deze inventarisatiestap is er beeld en geluid bij wat er exact moet gebeuren aan extra werkzaamheden. Tevens is het doel om in mei/juni een nieuwe loods te plaatsen en in gebruik te nemen. De Stichting verwacht dan ook vanaf mei een beroep te moeten doen op de nodige extra mankracht om alles tijdig op te leveren. Via media en hun eigen communicatiekanalen (waaronder twitter en facebook), zal de Brabantsedag haar achterban hierover blijven berichten. Ondanks alle tegenslag is er alle vertrouwen dat de komende Brabantsedag in volle glorie zal plaatsvinden, maar dat betekent dat er de komende maanden flink de schouders onder gezet moeten worden. De uitgesproken persoonlijke steun van cultuurgezant Gerard van Maasakkers, Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Wim van de Donk en vele andere betrokkenen is daarbij een welkome motivatie.