2 juni 2023

Boomfeestdag

Boomfeestdag in Heeze - Leende  (c) margot van den boer

Boomfeestdag in Heeze – Leende
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op woensdag 13 maart wordt de Nationale Boomfeestdag gevierd. Voor onze gemeente is dit de 47e keer. Het thema is dit jaar: “ Elk Kind een Boom”. Het plantterrein is bij zorgboerderij Ekkerzicht Kerkhof 12 in Heeze. Het planten gebeurt tussen 9.00 en 11.30 uur.

In samenwerking met de zorgboerderij, die het plantterrein ter beschikking stelt, met de gemeente Heeze-Leende, Het Brabants Landschap en gidsen van IVN Heeze-Leende, gaan 160 leerlingen van groep 7 of 7/8 uit onze gemeente een groenstrook beplanten. Daarnaast geeft een medewerker van de groenvoorziening van de gemeente aan de leerlingen uitleg over het gebruik van hun gereedschap. Bij de binnen-activiteiten krijgen ze informatie over het thema van deze dag. In de groenstrook komen inheemse bloemrijke en bes-dragende struiken en enkele bomen. Het vormt een belangrijk lint in het landschap dat een voedselrijk leefgebied wordt voor insectenvogels en kleine dieren.

Het spitten en daarna planten van een eigen boom/struik is voor de leerlingen een nieuwe natuurbeleving, die ze nooit meer vergeten. Als kinderen eenmaal enthousiast zijn gemaakt over de waarde van bomen /struiken en natuur, zullen zij deze kennis vroeger of later ook weer overbrengen op hun ouders of op anderen.

De werkgroep Boomfeestdag van IVN Heeze-Leende nodigt iedereen van harte uit om op deze bijzondere dag samen met de leerlingen enkele struiken te komen planten.

Boomfeestdag 14 maart 2018

Boomfeestdag in Heeze - Leende voor de 46e keer (c) margot van den boer

Boomfeestdag in Heeze – Leende voor de 46e keer
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op woensdag 14 maart wordt de Nationale Boomfeestdag gevierd. “Voor onze gemeente is dit de 46e Boomfeestdag. Het plantterrein is bij het industrieterrein De Poortmannen in Heeze. Het is te bereiken door bij De Poortmannen de Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers, tot aan de IVN vlag. Daarna rechts af en weer de eerste straat rechts. In de bedrijfshal van de firma Van de Vin zijn de IVN activiteiten van de leerlingen.”

Het thema is: “Operatie Boomfeestdag, Maak ’t Buiten Beter”

Het wordt voor veel gemeenten een spannende periode: worden de Klimaatdoelen-2020 gehaald? Gemeenten realiseren zich vaak onvoldoende dat de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze gemeentelijke

Ciel legt uit (c) foto margot van den boer

Ciel  van het IVN legt uit tijdens de binnen-activiteit
(c) foto margot van den boer

Klimaatdoelen.
Kijk er de Klimaatakkoorden van Parijs en Rotterdam maar op na! Als het aanplanten wordt gedaan met kinderen, werkt het twee kanten op:

– Kinderen helpen de gemeente bij het halen van haar klimaatdoelen.

– De gemeente leert kinderen de waarde en het belang van bomen en bossen voor een gezond klimaat in te zien.

In samenwerking met de gemeente Heeze-Leende, die het plantterrein ter beschikking stelt en schoolgidsen van IVN Heeze-Leende, gaan 170 leerlingen van groep 7 of 7/8 uit onze gemeente struiken planten. Het is het laatste deel van de groenstrook van de nieuwe uitbereiding bij De Poortmannen. Daarnaast geeft een medewerker van de groenvoorziening van de gemeente aan de leerlingen uitleg, over het gebruik van hun gereedschap en het onderhoud van dit gebied.
Bij de binnen-activiteiten krijgen de leerlingen uitleg van IVN gidsen over insecten die leven in en om bomen.

Door het planten van een eigen struik worden de kinderen bij de natuur betrokken.
Het zelf spitten en planten van een struikje is weer een nieuwe natuurbeleving voor een kind en dit vergeet het nooit meer.
In de groenstrook om de nieuwe uitbreiding van dit industrieterrein is volop ruimte voor natuur. Het gebied wordt op natuurlijke wijze beheert, er staan inheemse bloemrijke en bes-dragende struiken, een voedselrijk leefgebied voor insecten.
“Wij nodigen U van harte uit , om op deze bijzondere dag, tussen 9.00 en 11.30 uur samen met de leerlingen enkele struiken te komen planten.”

 

Boomfeestdag 22 maart 2017

Leerlingen van groep 7 planten bomen (c) margot van den boer

Leerlingen van groep 7 planten bomen (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op woensdag 22 maart wordt de Nationale Boomfeestdag gevierd.
Voor onze gemeente is dit de 45 e Boomfeestdag.
Het plantterrein is bij het industrieterrein De Poortmannen in Heeze.
Het is te bereiken door bij De Poortmannen; de Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers , tot aan de IVN vlag.

Het thema is: “ Bomen Verbinden ” Dit thema is gekozen vanwege het feit dat het 25 jaar geleden is dat het verdrag van Maastricht getekend is en de Europese Unie een feit werd. Ook verwijst het thema naar de partnersteden waarmee vele gemeenten verbonden zijn.

In samenwerking met de gemeente Heeze-Leende, die het plantterrein ter beschikking stelt en schoolgidsen van IVN Heeze-Leende, gaan 145 leerlingen van groep 7 uit onze gemeente een deel van deze groenstrook beplanten met struiken. Daarnaast geeft een medewerker van de groenvoorziening van de gemeente aan hen uitleg, over het gebruik van hun gereedschap en het onderhoud van dit gebied. Bij de binnenactiviteit mogen de leerlingen, samen met IVN gidsen uitzoeken welke relaties (verbindingen) er tussen dieren en planten in de groenstrook voor kunnen komen.
Door het planten van een eigen struik worden de kinderen bij de natuur betrokken.
Het zelf spitten en planten van een struikje is weer een nieuwe natuurbeleving voor een kind en dit vergeten ze nooit meer.

Om de nieuwe uitbreiding van dit industrieterrein komt een brede nieuwe groenstrook met volop ruimte voor natuur. De werkgroep voor milieu- en landschapsbehoud van IVN Heeze-Leende, heeft voor de gemeente een ontwerp gemaakt met aandacht voor bloemrijke weiden, bosschages met inheems plantsoen, solitaire bomen. Dit gebied wordt op natuurlijke wijze beheerd. In het inheemse plantsoen zullen bloemrijke en besdragende struiken geplant worden. In het plan is ook op een paar plaatsen ruimte gecreëerd voor hoogstamfruit. Er is gekozen voor oude en sterkte fruitrassen. Natuurlijk kunnen mensen die werkzaam zijn op De Poortmannen daar in het oogstseizoen een appeltje scoren, maar ook voor bv egels, dassen en vogels heeft valfruit een meerwaarde.
Wij nodigen U van harte uit , om op deze bijzondere dag, tussen 9.00 en 11.30 uur samen met de leerlingen enkele struiken te komen planten. Het plantterrein is te bereiken door bij De Poortmannen; Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers , tot bij de IVN vlag.

De zestigste Nationale Boomfeestdag 16 maart 2016

SONY DSC

Klaar om de bomen te planten   (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – De 60e boomfeestdag wordt in de gemeente Heeze – Leende gevierd bij het industrieterrein De Poortmannen.
Het thema is dit jaar: “ Bomen en Bossen”

Om de nieuwe uitbreiding van dit industrieterrein komt een brede nieuwe groenstrook met volop ruimte voor natuur.
De milieu- en landschapsbehoudwerkgroep van het IVN in onze gemeente, heeft voor de gemeente Heeze – Leende een ontwerp gemaakt met aandacht voor bloemrijke weiden, bosschages met inheems plantsoen, solitaire bomen en een grote poel omringd door knotwilgen. Dit gebied wordt natuurlijke wijze beheerd.
In het inheemse plantsoen zullen bloemrijke en besdragende struiken geplant worden.
In het plan is ook op een paar plaatsen ruimte gecreëerd voor hoogstamfruit. Er is gekozen voor oude en sterke fruitrassen. Natuurlijk kunnen mensen die werkzaam zijn op
De Poortmannen daar in het oogstseizoen een appeltje scoren, maar ook voor bv egels, dassen en vogels heeft valfruit een meerwaarde.
De gemeente Heeze-Leende stelt het plantterrein en het plantmateriaal beschikbaar.
Op 16 maart gaan 180 leerlingen van groep 7 van de basisscholen uit Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp samen met de gidsen van het IVN Heeze-Leende en medewerkers van de groenvoorziening deze groenstrook voor een deel beplanten.
Naast het planten, krijgen de leerlingen ook uitleg over het onderhoud van dit gebied.
Ook krijgen ze informatie over de dieren die in de toekomst in dit gebied voor zullen komen.

Tijdens de VN- wereldmilieuconferentie in 1953 riep VN- secretaris Hammarskjöld alle naties op om bomen te planten met de jeugd in een jaarlijks terugkerend ‘World festival of Trees’. Staatsbosbeheer pakte dit verzoek op en richtte in 1957 het Landelijk Comité Boomplantdag op. Op 10 april 1957 werd de eerste Boomfeestdag gehouden in Apeldoorn met toen 1600 kinderen. Het fenomeen is uitgegroeid tot een nationaal traditioneel evenement, waaraan jaarlijks 100.000 kinderen meedoen en 30.000 volwassenen. Wereldwijd is de Boomfeestdag het oudste instituut dat zich inzet voor natuureducatie aan kinderen. In deze 60 jaar zijn er door de Nederlandse schooljeugd ruim 11 miljoen bomen geplant ofwel meer dan 5000 voetbalvelden. Bijna altijd wordt er gepraat over natuur en klimaat of milieu door volwassenen Maar…..kinderen worden nauwelijks bij de klimaat- problematiek betrokken, terwijl het van belang is, dat zij, juist nu ze jong zijn, gaan beseffen dat ze zelf ook hun steentje aan een gezond klimaat kunnen bijdragen. Het planten van een eigen boom is het ultieme middel om kinderen bij de natuur te betrekken, want het zelf spitten en planten van een boompje /struikje is weer een nieuwe natuurbeleving voor een kind. Onderzoek wijst uit dat dit nooit vergeten wordt. De aanplant van bomen / bossen / groenstroken / parkjes wordt vaak gezien als een druppel op een gloeiende plaat maar heel veel druppels laten uiteindelijk wel die plaat afkoelen.
Wij nodigen U van harte uit , om op deze bijzondere dag, tussen 9.00 en 11.30 uur samen met de leerlingen enkele struiken te komen planten. Het plantterrein is te bereiken door bij De Poortmannen; de Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers, aan het einde is het plantterrein .