23 maart 2023

Bedrijventerrein Chijnsgoed Sterksel: kansen en zorgen

Geschreven door Redactie Virtueel Plein Sterksel

 

BioTechPark Brabant / Maris Group en Den Ouden Groep presenteren plannen.

w.marisdenoudenOp 21 januari 2016 vond een goedbezochte bijeenkomst plaats over de plannen van BioTechPark Brabant en de plannen van de Den Ouden Groep in Dorpshuis Valentijn te Sterksel.

Het BioTechPark Brabant is ‘technologie gedreven’ en gaat uit verdikte mest en groenafval via een gesloten circuit en zonder toevoeging van chemicaliën, groen gas, groene stroom en groene warmte produceren en op termijn hoogwaardige producten. Omdat via gesloten systemen wordt gewerkt zal de luchtvervuiling en de stank minimaal zijn. ‘Het stinkt niet, want dan verliezen we geld.’ Parken zoals deze worden essentieel om milieudoelstellingen te halen. De productie vindt 24 uur per dag plaats en is niet afhankelijk van zon of wind. Sterksel wordt een voorbeeld voor Nederland en andere landen. Het zet Sterksel internationaal op de kaart en het levert werkgelegenheid op. Wanneer het schone water via het riool kan worden afgevoerd, neemt het vrachtverkeer met de helft af. De helft is watertransport. Als dit kan worden gebruikt voor aquateelt op het bedrijventerrein wordt water van last tot lust. Het meten van luchtkwaliteit in de omgeving heeft geen zin, want alles wordt tijdens het proces gemeten.
Klik  http://www.maris-projects.nl/ voor de website van de Maris Group

Aldus Ruben van Maris, directeur de Maris Group uit Schijndel die het BioTechPark gaat exploiteren. Hij was de eerste spreker van de avond. De Maris Group heeft zich de laatste jaren gericht op het verwerken van afval producten naar nuttige producten. Aanvankelijk bestond dit met name uit het verwerken van organisch afval naar dier voeding. De laatste jaren richt Maris zich echter meer op duurzame energie (biogas en bio olie), hoogwaardige elementen (bijvoorbeeld uit algen) en hergebruik van producten.

Jochem Langenhuijzen sprak namens Den Ouden Groep die met ingang van 1 februari 2016 de activiteiten van Reiling Sterksel B.V. over neemt, inclusief de werknemers. Met deze overname verstevigen zij de strategische positie in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De locatie heeft een ideale geografische ligging. Daarnaast ontstaan er vele kansen door de beoogde ontwikkelingen van BioTechPark Brabant die vlekkeloos aansluiten bij hun visie om als producent van biobrandstoffen en bodemverbeteraars te groeien binnen de Benelux en Duitsland.

De Den Ouden Groep uit Schijndel heeft voor zes jaar twee hectaren gehuurd en neemt de werkzaamheden van Reiling Sterksel over. Die blijven dus naast het BioTechPark Brabant op het op het bedrijventerrein bestaan. Compostering geschiedt in de open lucht, dus zonder afdekking, maar de overlast zal beperkt zijn, want er wordt alleen openbaar groen ingenomen en geen organisch afval en we hebben een goede verwerkingsmethode. Ook hier de intentie om richting zo duurzaam mogelijke eindproducten te gaan. Op termijn willen zij ook grondstoffen leveren aan het BioTechPark. De Den Ouden Groep composteert op zeven locaties in Nederland en wie wil weten wat dat voor de omgeving betekent, wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. In het najaar komt er een open dag.
Klik HIER voor de website van de Den Ouden Groep

De derde spreker was Johan van den Hout (SP), gedeputeerde van de provincie. Hij gaf aan veel vertrouwen in de ondernemers te hebben. Met betrekking tot vergunningverlening is de rol van de provincie niet groot. De provincie toetst vergunningaanvragen aan het wettelijk kader. ‘Ik kan niet zelf iets bedenken om een vergunning af te wijzen. Alles wat ze nodig hebben valt binnen de huidige vergunning.’

Kansen, maar ook zorgen

De vierde spreker was Mathieu Moons, wethouder van de gemeente Heeze-Leende. De ontwikkelingen zijn iets om blij mee te zijn, maar er blijven zorgen, zoals het verkeer door Sterksel en Maarheeze en de vragen die blijven bij de inwoners en de dorpsraden van zowel Sterksel als Maarheeze. De wethouder zegde, naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Jos Vos, toe zich sterk te zullen maken voor één aanspreekpunt waar iedereen met vragen terecht kan.

Na de presentaties was er volop de gelegenheid om vragen te stellen en daar werd veel gebruik van gemaakt, zowel door inwoners als door de dorpsraden.

Het IVN Heeze-Leende heeft een aantal bedenkingen bij de nieuwe activiteiten op 5 januari jl. op haar website geplaatst.  Zie http://bit.ly/1UfTTSC

Op de vraag of het BioTechPark niet leidt tot nog meer varkens in de regio, antwoordt de heer Van Maris dat algenteelt het houden van varkens zelfs overbodig kan maken. Zoveel mogelijkheden zijn er met algenteelt.
Nvdr.: Algen staan vooral bekend om hun biodiesel producerend vermogen, maar ze kunnen nog veel meer. Ze zijn in staat om een heel scala aan producten te produceren die voor de mens interessant zijn. Hierbij moet je denken aan voedingscomponenten zoals eiwitten, onverzadigde vetzuren zoals omega-3 vetzuren en verschillende suikers die geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie. Maar ook kleurstoffen (β-caroteen), smaakstoffen, chemicaliën, geneesmiddelen etc. Indien algen genetisch gemodificeerd worden zijn de mogelijkheden haast eindeloos. Bron: WUR

Gaan de dorpelingen ook profiteren? De heer Van Maris geeft aan dat er sinds kort hiervoor mogelijkheden zijn. ‘We vinden elkaar wel. Weinig transport levert ook voordelen op.’

Wordt er ook ’s nachts gereden? De heer Van Maris: ‘Er zijn geen pieken. We zoeken de beste modus.’
Nvdr: ’s Nachts rijden geeft aanzienlijk grotere overlast dan nu. In de latere avond en ’s nachts is het vaak zo stil op Sterksel, dat het bijna een reden zou zijn om er te gaan wonen.

Gaan we niet dood, zonder het te weten? De heer Van Maris: We willen een voorbeeld voor de wereld zijn en de buurt en de omgeving met ons meetprotocol bewijzen dat het in orde is. We hebben dan een sterk verhaal naar de rest van de wereld.

Waarom komt de Den Ouden Group naar Sterksel? Jochem Langenhuijzen: Reiling heeft een goede positie, de strategische ligging is goed en we willen op termijn een rol spelen bij de ontwikkelingen van het BioTechPark door te zorgen voor grondstoffen voor de biovergister.

Kan er een site gemaakt worden voor het melden van klachten? Jochem Langenhuijzen: ‘Wij zijn voor persoonlijke benadering en communicatie.’

Bij herhaling kwamen er vragen over het ‘eindplaatje’. Hoe is de situatie over 3, 5 of 10 jaar? Staan er dan vijf vergisters van vijftien meter hoog? Wat is de visie? Dit hoort ook bij transparantie. De heer Van Maris geeft aan dat hij dit niet kan zeggen. We zijn een technologie gedreven bedrijf en technologische ontwikkelingen gaan snel. Het doel is maximaal upcyclen van producten.

het IVN dingt aan op andere informatie over biovergisting om de dialoog objectief te maken en hiervoor een deskundige uit te nodigen: ‘Een bakker vindt zijn eigen brood het beste.’

De Werkgroep Samen mee naar de A2 doet een oproep aan de provincie en de initiatiefnemers om een goede aansluiting op de A2 financieel mogelijk te maken.

Laatst aangepast op zondag, 24 januari 2016 18:25