21 oktober 2021

Voorlezen in de bieb, vestiging Heeze

HEEZE – Iedere zaterdag van 11.00-11.30 uur is het voorlezen in de Bibliotheek in Heeze.
(Niet in de schoolvakanties.)
Mama’s en papa’s kunnen dan rustig boeken zoeken of krant / tijdschrift lezen. Kom je ook naar de bieb aan de Schoolstraat 50 in Heeze?

Versnelde overgang naar Bibliotheek Dommeldal in Heeze-Leende

HEEZE – Bibliotheek Dommeldal start al op 1 augustus in Heeze-Leende. Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang van Bibliotheek De Kempen naar Bibliotheek Dommeldal.

Bibliotheek De Kempen heeft onlangs eenzijdig besloten om vanaf 15 juli 2017 geen bibliotheekdiensten meer te zullen verlenen in Heeze-Leende. Meteen na dit bericht zijn lokale bibliotheekstichting, Bibliotheek Dommeldal en gemeente met elkaar in overleg gegaan. Al snel werd duidelijk dat Dommeldal bereid en in staat is om, na twee weken uit/inhuizen, per 1 augustus de bibliotheekdienstverlening in Heeze-Leende over te nemen. Het college heeft daarom op 27 juni besloten om de subsidie 2017 voor Bibliotheek De Kempen naar rato naar beneden bij te stellen en dit bedrag als subsidie aan Bibliotheek Dommeldal te verlenen om de rest van het jaar het bibliotheekwerk in Heeze-Leende te verzorgen.
Ook besloot het college de bezittingen terug te vorderen die in het verleden met subsidiegeld voor Heeze-Leende aangeschaft zijn en de voorzieningen die voor Heeze-Leende getroffen zijn om te investeren in het bibliotheekwerk in Heeze-Leende, zodat de gemeente ervoor kan zorgen dat ze conform haar doel besteed worden.

Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang naar Dommeldal. Ook is er een persbericht met veel gestelde vragen uitgegeven. Dit bericht is onder andere te vinden op https://www.bibliotheekheeze-leende.nl/nieuws/.end.

Wethouder Toon Bosmans: “Een bibliotheek is meer dan lezen alleen! De bieb staat ook voor overdracht van kennis, ontmoeting, ontwikkeling, kennis maken met kunst en cultuur. In een bibliotheek leen je boeken. Maar er is zoveel meer mogelijk, zoals leuke lezingen of theathervoorstellingen naar aanleiding van een schrijver of een boek. Of bijeenkomsten van dorpsbewoners die enthousiast over hun hobby vertellen waar meer mensen in geïnteresseerd zijn. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van wat er allemaal in een nieuwe bibliotheek zou kunnen gaan plaatsvinden. De bieb gaat zich ontwikkelen tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. Wij zijn blij dat onze nieuwe partner bibliotheek Dommeldal deze taak eerder kan en gaat oppakken dan verwacht.”

Achtergrond
In 2016 is een plan gemaakt om het bibliotheekwerk in Heeze-Leende meer te laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. De bibliotheek krijgt ook meer taken, o.a. in het sociale domein . Voor de uitvoering van dit plan is begin 2017 de (lokale) ‘Stichting Bibliotheek Heeze-Leende’ opgericht. Deze nieuwe stichting krijgt van de gemeente de opdracht om de taken die horen bij een verbrede opvatting van het bibliotheekwerk uit te voeren. Een groot deel van de taken zal de stichting uitbesteden bij een regionale bibliotheekcentrale omdat de lokale stichting niet de expertise en het netwerk van een professionele bibliotheek heeft. Na een intensief keuzetraject heeft de stichting, in overleg met de gemeente, gekozen om de “nieuwe” bibliotheek samen met Bibliotheek Dommeldal vorm te geven. Daarmee komt een einde aan de samenwerking met Bibliotheek de Kempen per 1 januari 2018.

Kind onder Vuur

De Reizende tentoonstelling van het Rode kruis ‘Kind onder Vuur’ over kinderen in oorlogsgebieden, staat van 12 – 17 juni in de bibliotheek in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, 5591 HM Heeze.

Kind onder Vuur is een tentoonstelling die leerlingen van groep zeven en acht van de basisscholen in Heeze – Leende –Sterksel bezoeken, op maandag 12 juni tot en met donderdag 16 juni tussen 8.45 -12.15 uur.

Op dinsdag 13 juni en woensdag 14 juni van 13.30 -15.30 uur is de tentoonstelling door belangstellenden te bezoeken.

Kinder onder Vuur
De expositie vertelt de verhalen van Farah, Vian, Angie en Otim. Farah’s huis in de Palestijnse gebieden werd verwoest en nu woont ze in een container. Vian moest vluchten omdat raketten ‘s nachts ontploften in haar Syrische wijk. Angie verloor haar been toen ze op een landmijn stapte in Colombia. En Otim heeft als kleine jongen uit Oeganda jarenlang door de jungle getrokken.

Doel is om scholieren zo meer begrip bij te brengen voor hun leeftijdsgenootjes ver weg die in oorlog opgroeien en voor de leeftijdsgenootjes dichterbij die uit oorlogen komen.

De rol van het Rode Kruis in oorlogsgebieden
Het Rode Kruis legt uit wat de organisatie doet om kinderen en hun ouders te helpen en te beschermen in oorlogsgebieden. Rode Kruisers over de hele wereld proberen continu strijdende partijen te herinneren aan de regels van oorlogsvoering, vastgelegd in het humanitair oorlogsrecht, zodat zoveel mogelijk menselijk leed bespaard blijft.

Lezen? Kom naar de bieb!

kinder boeken in de bieb (c) margot van den boer

kinder boeken in de bieb
(c) margot van den boer

HEEZE – “We blijven voorlezen de hele zomer op iedere zaterdag vanaf 10.30 uur in bieb Heeze en we zijn de hele zomer open op de gewone tijden”, zo laat de medewerkster van de bieb weten.

De hele zomer organiseert Bibliotheek De Kempen op zaterdagochtend een interactief voorleeshalfuurje. Om 10.30 uur zijn kinderen van twee tot zes jaar en hun (groot)ouders van harte welkom in de bibliotheekvestiging in ’t Perron.

De bieb is open van 10.00 en 13.00 uur voor iedereen om boeken te kiezen en/of om samen van het voorlezen te genieten en van de gelegenheid gebruik te maken om boeken te kiezen voor thuis. Er is een medewerker van Bibliotheek De Kempen aanwezig om te helpen bij het vinden van de juiste boeken en om vragen te beantwoorden.

Het voorleeshalfuurtje begint steeds om 10.30 uur. Er wordt voorgelezen uit gezellige, zomerse, actuele prentenboeken.

Kom vrijblijvend binnenlopen om mee te luisteren en te genieten.
Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen gratis.
Zie www.bibliotheekdekempen.nl