4 februari 2023

Duurzaamheid: wat is dat eigenlijk?

2019 04.11 foto John Dagevos[9597]HEEZE – Duurzaamheid: wat is dat eigenlijk? John Dagevos vertelt hierover op donderdag 11 april 20.00u, ’t Perron te Heeze.
2019 04.11 poster John Dagevos defHet begrip “duurzaamheid” heeft verschillende betekenissen gekregen in de loop van de tijd. John Dagevos, directeur van het adviesbureau Telos, zal bespreken wat Telos eronder verstaat en hoe het meetbaar gemaakt kan worden. Elk jaar stelt Telos de nationale monitor duurzame gemeenten op met een overzicht van de prestaties van alle gemeenten. De resultaten van de gemeente Heeze-Leende zullen worden besproken. Tenslotte is er een discussie met de aanwezigen over de vraag of ze de uitkomsten herkennen en wat zij als belangrijkste opgaven zien en wat daaraan gedaan zou kunnen worden.
John Dagevos heeft o.a. expertise op de terreinen van duurzame ontwikkeling, lokale en regionale sociaal economische ontwikkeling en evaluatie van doelmatigheid en effectiviteit van beleid. Hij was één van de architecten van het Brabantse Energieakkoord. Hij is o.a. 12 jaar commissaris geweest van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Momenteel is hij lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Bibliotheek Midden-Brabant en lid van de ledenraad van Energiefabriek 013, een energie coöperatie in Tilburg.
De lezing is gratis toegankelijk.

Nationale Voorleesdagen

bibliotheek Dommeldal-l_huisstijl-lang-grijs-oranjeHEEZE – LEENDE – Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2018, zijn activiteiten in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Heeze-Leende op 31 januari en op 3 februari a.s.

De Tijger ontwaakt tijdens de voorleesdagen
Van 24 januari t/m 3 februari vieren we in Nederland de Nationale Voorleesdagen 2018 . Overal waar kinderen komen besteden we aandacht aan kinderboeken en voorlezen. Want inmiddels weten we allemaal dat voorlezen zo belangrijk is. En met voorlezen aan kinderen kun je al heel snel beginnen. Want ook baby’s houden van boekjes. Niks leukers dan op schoot samen naar plaatjes kijken en luisteren naar een eenvoudig verhaal. En vanaf peuterleeftijd gaan ze al helemaal op in een verhaal

biebnaamloosSSST! De Tijger slaapt va 2 jaar
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat altijd een nieuw prentenboek centraal. Dit jaar is dat SSST! De Tijger slaapt, van van Britta Teckentrup Een kleurrijk boek voor peuters vanaf 2 tot 3 jaar, met aantrekkelijke tekeningen. Een (niet te) spannende boek dat voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peuters en kleuters.
Verder is er een prentenboeken top tien samengesteld om iedereen die wil voorlezen aan kleintjes, te inspireren. En peuters die (gratis) lid worden in deze periode krijgen een klein slapend cadeautje mee naar huis.

Voorleesontbijt
Al enkele jaren organiseert Bibliotheek Dommeldal in haar vestigingen voorleesactiviteiten voor peuters en kleuters. Ook dit jaar doen we dat weer.
Je bent welkom met je peuter en/of kleuter op het voorleesontbijt, met een mooie verhaal, op woensdag 31 januari van 9.15 tot 10.00u. Of van 10.15 tot 11.00u. In de Bibliotheek in Heeze. Wil je met een groepje peuters/kleuters op bezoek komen? Bel dan eerst even met Ruby van Dijk, via 040 3043002.

Op zaterdag 3 februari luiden ze de voorleesdagen weer uit met nog een voorleesmoment van 11.00 tot 12.00uur.

Voorlezen in bieb

HEEZE – Iedere zaterdag van 11.00-11.30 uur is het voorlezen in de Bibliotheek in Heeze.

(Niet in de schoolvakanties.)
Mama’s en papa’s kunnen dan rustig boeken zoeken of krant / tijdschrift lezen. Kom je ook naar de bieb aan de Schoolstraat 50 in Heeze?

Vaststelling subsidie 2015 Bibliotheek De Kempen

HEEZE – Van Bibliotheek De Kempen (BDK) zijn de jaarstukken over 2015 ontvangen, ter verantwoording van de verleende subsidie 2015. De totale jaarrekening 2015 van BDK sluit met een positief totaalresultaat van € 280.575,-. Dit is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Innovatie.

Vanaf 1 januari 2015 is er een forse bezuiniging doorgevoerd voor het bibliotheekwerk, met als gevolg dat we vanaf deze datum een onbemande bibliotheek hebben in Heeze (ongeveer € 70.000,- minder subsidie dan in 2014). In de praktijk betekent dit dat er in 2015 alleen tijdens zogenoemde service uren personeel aanwezig is voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen (3 x 2 uur per week). Het automatiseringssysteem is hierop aangepast, zodat er daadwerkelijk minder personeel nodig is. De openingstijden konden hiermee worden verruimd van 21,5 naar 33 uur per week. Een onbemande bibliotheek is een nieuwe invulling van bibliotheekwerk binnen regio De Kempen. Daarom zijn de resultaten en bevindingen eind 2015 door Cubiss geëvalueerd. Deze heeft in opdracht van BDK een klantonderzoek gehouden onder de volwassen klanten in Heeze-Leende en dit met conclusies en aanbevelingen beschreven in het rapport Klantonderzoek Bibliotheek Heeze 2015. Cubiss heeft daarnaast in september 2015 in opdracht van BDK een doelgroepenonderzoek uitgevoerd naar kwetsbare groepen. Voor Heeze-Leende blijkt daaruit dat er relatief gezien weinig laaggeletterden en maatschappelijk kwetsbaren wonen, en dat het bibliotheekgebruik onder kinderen van nul tot vier jaar achterblijft.

In 2015 is het aantal leden, aantal uitleningen, aantal bezoekers en aantal gestelde informatieve vragen afgenomen ten opzichte van 2014. Dit is overigens een landelijke tendens. Alle basisscholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om leesbevorderingsprojecten en – activiteiten modulair in te kopen. Daarnaast bezochten zij de bibliotheek, in totaal zijn 360 basisschoolkinderen ontvangen. Aan de Nationale Voorleesdagen deden 65 kinderen mee. Aan de voorleesmomenten en het kinderboekenbal namen in totaal 232 kinderen deel. De basisscholen in Leende en Sterksel hebben een bibliotheekpunt. Vrijwilligers lenen daar de materialen uit, de collectie wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. BDK verleende medewerking aan het tweewekelijks Taalcafé van Cordaad door beschikbaarstelling van ruimte en collectie, en organiseerde een digitaal café tijdens de Week van de Alfabetisering o.a. in samenwerking met Stg. Vrienden van de Bieb Heeze.
Op grond van het jaarverslag kan worden geconstateerd dat de subsidie is besteed aan de activiteiten waarvoor deze is verleend. Besloten is de subsidie 2015 voor BDK definitief vast te stellen op € 199.750,-.

Bibliotheek gewoon open en voorlezen op zaterdag

HEEZE – “We blijven voorlezen de hele zomer op iedere zaterdag vanaf 10.30 uur in bieb Heeze en we zijn de hele zomer open op de gewone tijden,” zo laat Emmy Okhuysen van Bibliotheek Heeze weten.

De hele zomer organiseert Bibliotheek De Kempen op zaterdagochtend een interactief voorleeshalfuurje. Om 10.30 uur zijn kinderen van twee tot zes jaar en hun (groot)ouders van harte welkom in de bibliotheekvestiging in ’t Perron.

De bieb is open van 10.00 en 13.00 uur voor iedereen om boeken te kiezen en/of om samen van het voorlezen te genieten en van de gelegenheid gebruik te maken om boeken te kiezen voor thuis. Er is een medewerker van Bibliotheek De Kempen aanwezig om te helpen bij het vinden van de juiste boeken en om vragen te beantwoorden.

Het voorleeshalfuurtje begint steeds om 10.30 uur. Er wordt voorgelezen uit gezellige, zomerse, actuele prentenboeken.

Kom vrijblijvend binnenlopen om mee te luisteren en te genieten.
Lid worden van de bibliotheek is voor kinderen gratis.
Zie www.bibliotheekdekempen.nl

De toekomst van de dorpsbibliotheek!

image

HEEZE – Zaterdag 9 april aanstaande, van 12.00-17.00 uur wordt in Dorpshuis ‘t Perron, Heeze een Symposium o.l.v. Job Cohen gehouden, getiteld: De toekomst van de dorpsbibliotheek!

De bibliotheek ligt onder vuur. De jeugd leest minder boeken, papieren boeken worden minder uitgeleend, het aantal leden wordt minder. De simpele conclusie van veel gemeentebestuurders: we kunnen de bibliotheek als locatie sluiten en onze aandacht richten op het lezen op de scholen. De subsidie wordt verminderd.

Een commissie o.l.v. Job Cohen heeft een rapport geschreven over de toekomst van de bibliotheek. Sluiting is niet aan de orde. De rol van de bibliotheek wordt breder. Een citaat:
De bibliotheek ontwikkelt zich tot een hedendaagse agora, een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. De bibliotheek onderscheidt zich van andere ontmoetingsplekken door het toegankelijke, laagdrempelige en niet-commerciële karakter. Met deze fysieke plaats biedt de bibliotheek meerwaarde op sociaal-cultureel vlak in stad, wijk en dorp, en draagt ze wezenlijk bij aan gemeenschapsvorming en cohesie.

De grote steden hebben inmiddels de bibliotheek opnieuw uitgevonden. Voorbeelden zijn Amsterdam, Amersfoort, Arnhem in prachtige nieuwe gebouwen. Het zijn multifunctionele centra die bruisen van leven, zeven dagen per week. Informatie, ontmoeting en debat komen op allerlei manieren aan bod. Ja, je kunt er ook boeken lenen maar dat is maar één aspect van de bibliotheek.

De dorpsbibliotheek vormt, samen met het dorpshuis, het maatschappelijke en culturele hart van het dorp. In de nieuwe wet wordt de rol van de bibliotheek breder: niet alleen (e-)boeken maar een breed aanbod aan informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en debat. Het symposium heeft als primaire doelstelling om de nieuwe rol van de bibliotheek in de lokale gemeenschap te verkennen, om inspirerende voorbeelden te horen en om gemeentebestuurders te helpen bij het nemen van beslissingen over de bibliotheek. Laaggeletterdheid, zelfredzaamheid, mediawijsheid, sociaal-culturele activiteiten, informatie, ontmoeting, debat, participatie, sociale cohesie, lokale inbedding, de vele aspecten van de “nieuwe bieb” komen aan bod. De bibliotheekvoorziening breidt zich uit van het culturele domein naar het sociale domein.

Organisatie door de Stichting Vrienden van de Bieb te Heeze in samenwerking met de bibliotheken De Kempen en Dommeldal, met ondersteuning van Cubiss (adviesorganisatie o.a. op het gebied van bibliotheekinnovatie). Kosten: €30 per persoon incl. lunch,  bank: NL72 RABO 0148 3477 46.

Nadere informatie bij Kees Smedema, Telstar 12, 5591PC Heeze, tel. 040 2264979, info@vriendenvandebiebheeze.nl
www.vriendenvandebiebheeze.nl

Opgave, vóór 15 maart, liefst via opgaveformulier op de website.

Heeze-Leende aan de slag met nieuwe visie op bibliotheek

Nog meer kans om leuke boeken te halen (c) margot van den boer

Boeken in de bibliotheek
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Gemeente Heeze-Leende beëindigt de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek de Kempen, maar houdt de subsidierelatie in tact. Hiermee blijft de lokale bibliotheek voorlopig behouden, maar creëert de gemeente ook de ruimte om, samen met alle belanghebbende partijen, te komen tot een nieuwe visie op het bibliotheekwerk. Sinds een aantal jaren werkt gemeente Heeze-Leende met zes andere gemeenten en Bibliotheek de Kempen samen om bibliotheekwerk te verzorgen. Met deze samenwerking heeft de gemeente Heeze-Leende twee bibliotheekpunten op scholen in Sterksel en Leende en een bibliotheek in ’t Perron in Heeze. Deze samenwerking is in het verleden geformaliseerd door middel van een samenwerkingsovereenkomst, waarin een aantal afspraken zijn vastgelegd.
Naast deze samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente Heeze-Leende een subsidierelatie met Bibliotheek de Kempen, waarin jaarlijks een subsidie voor het lokale bibliotheekwerk wordt aangevraagd, getoetst en verleend.

Nieuwe bibliotheekwet
Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet van kracht. Hierin is geregeld dat de gemeente vrij is in de manier waarop zij bibliotheekwerk vormgeeft en met welke partijen zij dit doet. Deze nieuwe wetgeving is mede ingegeven door veranderde technologieën en veranderend leesgedrag van mensen. De wereld verandert en de wereld van de bibliotheek verandert daarmee ook.
Nieuwe visie op bibliotheekwerk
“Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek de Kempen te beëindigen, maar de subsidierelatie in tact te laten. Hiermee blijft de lokale bibliotheek voorlopig behouden. Hierdoor krijgen wij als gemeente de ruimte om, samen met alle belanghebbende partijen, te komen tot een nieuwe visie op het bibliotheekwerk”, aldus wethouder Moons. Uitganspunt hierbij is dat er een vorm van bibliotheekwerk behouden blijft in ’t Perron. Alle belanghebbende partijen zullen gehoord worden om input te geven voor deze nieuwe visie, die voor 1 mei 2016 gereed moet zijn.

Stichting Vrienden van de Bieb Heeze zoekt vrienden

De bieb zoekt vrienden

De bieb zoekt vrienden

Een pas opgerichte stichting ‘Vrienden van de Bieb Heeze’, bestaat uit een aantal enthousiaste mensen, die vinden dat zij de bibliotheek in Heeze in deze stormachtige tijden niet in de steek kunnen en mogen laten.

Wie zijn we,  wat willen we en wat doen we? [Lees meer…]

College kiest voor behoud bibliotheek in ’t Perron

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad op 4 november a.s. voor om de bibliotheek in ’t Perron in Heeze te behouden. Dit voorstel is in samenspraak met bibliotheek de Kempen gemaakt. De kern van het voorstel, dat rechtstreeks uit de koker van de bibliotheek komt, is dat de bibliotheek in ’t Perron kan blijven wanneer wordt gewerkt met een minimale inzet van betaald personeel en daarvoor in de plaats vrijwilligers worden aangetrokken. Door het huidige inname- en uitleensysteem van boeken volledig digitaal te laten plaatsvinden, kan bezuinigd worden op personeel. De vrijwilligers houden tijdens de openingstijden van de bibliotheek toezicht en krijgen ondersteuning van het personeel. De taken van het personeel beperken zich verder tot enkele administratieve taken en het contact met (basis)scholen om leesbevordering voor de jeugd te kunnen waarborgen. [Lees meer…]