7 mei 2021

CBS: Voorlopig minder kinderen voor basisscholen

Eind dit jaar telt Nederland 1,52 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar. Dat zijn er 75 duizend minder dan vijf jaar geleden. Voor de komende acht jaar wordt een daling met nog eens 96 duizend kinderen verwacht. Het aantal leerlingen op basisscholen zal daardoor de komende jaren verder afnemen. Uit de kernprognose 2013-2060 blijkt dat de dalende trend zich naar verwachting doorzet tot 2022. In dat jaar zal het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd tot 1,43 miljoen zijn afgenomen. In de jaren daarna wordt een toename voorzien.
Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd daalt vooral doordat sinds de eeuwwisseling het aantal geboorten is afgenomen. Immigratie en emigratie hebben er minder invloed op. Voor de jaren na 2018 hangt het aantal  4- tot 12-jarigen ook af van hoeveel kinderen de komende jaren geboren worden en is de prognose dus minder zeker.
Bron: CBS