31 maart 2023

IVN roept vrijwilligers op om te inventariseren in het beekdal

ivnHEEZE – LEENDE – In het kader van haar 50-jarig bestaan neemt IVN Heeze-Leende de uitdaging aan om in 2020 de flora en fauna in kaart te brengen in het beekdal van de Kleine Dommel. Gedurende het hele jaar (dat 1000-soortenjaar is genoemd) zullen tellingen plaatsvinden in dit gebied. In de praktijk wil IVN zoveel mogelijk soorten waarnemen. Uiteraard doet de lokale IVN-afdeling dat in samenwerking met de gebiedseigenaren, zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Waterschap De Dommel. Het beekdal, tussen de A67 en de Somerenseweg, is het onderzoekgebied naar allerlei soorten, zoals insecten, vogels, amfibieën, planten, enz.

(c) margot van den boer

(c) margot van den boer

Veel specialisten zullen betrokken zijn bij het onderzoek, maar het is niet alleen werk voor deskundigen. Iedereen kan, met enige instructie, meedoen aan de soorteninventarisatie.

Ter voorbereiding op het inventariseren in het soortenjaar zal er op zondag 12 januari om 13.30 uur een lezing plus instructie gehouden worden in het Heidecafé op de Plaetse. Daar zal Timo Roeke, projectleider PR & Communicatie van Waarneming.nl, uitleg geven over de methode van het vastleggen van waarnemingen in het veld. Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland. Zij wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet.

 

Het vastleggen van de soorten die voorkomen in het beekdal van de Kleine Dommel vormt de basis van bescherming en behoud van dit unieke stukje natuur met zijn grote rijkdom aan planten en dieren. Daarnaast kan IVN haar educatieve taak alleen maar invullen als ze voldoende kennis heeft van haar omgeving. Opbouw van kennis en het plezier om (samen) de natuur te beleven gaan hierbij hand in hand.

Iedereen die volgend jaar mee wil inventariseren in het beekdal is welkom tijdens de instructie op 12 jan.

Voor meer informatie over het Soortenjaar van IVN Heeze-Leende: zie www.ivn.nl/heeze-leende

Waterberging in het beekdal van de Kleine Dommel

HEEZE – GELDROP – Bij hoog water, na een hevige regenval of regenperiode, is de kans groot dat in het beekdal van de Kleine Dommel delen van Geldrop en Eindhoven onder water komen staan. In verband met de klimaatverandering moet daarom een waterberging aangelegd worden. Daar is iedereen het wel over eens. Daarnaast wil Waterschap de Dommel het grondwaterpeil in het gebied verhogen. “Daar is veel weerstand tegen. Bovendien vermindert dat de capaciteit van de waterberging, waardoor gebieden eerder onder water komen te staan. Verder wil het Waterschap weilanden afgraven rondom kasteel Heeze: het weiland tegenover huize Jachtlust en het gebied tussen De Waarden/De Beemden. Koeien kunnen er dan niet meer lopen en het geeft overlast van muggen…”
De Kleine Dommel ontstaat, waar de Groote Aa en de Sterkselsche Aa vlakbij, het kasteel samenkomen. Iets verder naar het noorden stroomt de Rielloop erbij. Die komt van de Strabrechtse Heide af. Een deel van deze beken is vroeger rechtgetrokken. Ze kronkelen nauwelijks meer. Meander de Rul is eerder al aangepakt. Tussen Eindhoven en Nuenen eindigt de Kleine Dommel in de Dommel.
Sammy van Tuyll vertelt verder: “Formeel heeft het Waterschap gelijk, de procedures zijn doorlopen en Raad van State heeft daar geen fouten meer in ontdekt. In het verleden zijn er fouten gemaakt door de gemeente Heeze-Leende. Deze zijn gerepareerd. De procedures zijn uiteindelijk goed doorlopen, waardoor de Raad van State het plan niet kon afschieten. Wat dat betreft mag het Waterschap aan de slag.
Dit zegt echter niet dat het geheel een goed plan is. De waterberging wel, die moet doorgaan. Maar moet het grondwater verhoogd worden? Daardoor gaat juist het gebied sneller overstromen. De bomen in het gebied dat onder water komt te staan worden aangetast. Ook in de Engelse Tuin bij het kasteel. Je tast cultureel erfgoed aan. Verder is het afgraven van die twee weilanden een idioot plan. Deze zijn onderdeel van het Rijksmonument; ons belastinggeld wordt nu verspild om cultureel erfgoed te vernielen. Bovendien leidt het tot muggenoverlast. De Raad van State heeft geconstateerd dat de Provincie en het Waterschap dit aspect onderschatten Zie de toestand bij de Malpie in Borkel en Schaft. Dat willen wij toch niet in Heeze? De tijgermug komt bovendien steeds dichterbij en vliegt verder van de natte plek dan de gewone mug waardoor een groter gebied last kan hebben van muggen. De mensen die wonen aan de bosrand rond de Waarden/Beemden/Kapelstraat maar ook alle wandelaars in het wandelpark en op de Boschlaan zullen straks hinder krijgen van muggenoverlast.
Sinds 1920 is er geen malaria meer in Nederland. Door natte plekken te verwijderen raakten we de malaria kwijt in ons land. Hier willen ze natte plekken gaan creëren. Willen we dit? Willen we riskeren dat er weer malaria komt in ons land? Of andere ziektes zoals zika? Wacht tot een terdege onderzoek is gedaan naar de te verwachten muggenoverlast. Bij de Malpie loopt nu een onderzoek. Het kost niets om dit traject af te wachten, maar als de weilanden afgegraven zijn, dan kun je niet meer terug naar herstel. Beter eerst goed onderzoek naar deze afgraving. Deze onzinnige plannen kosten handen vol met belasting geld. Ik zie geen directe voordelen, alleen vragen en nadelen. Dat afgraven kan altijd later nog, als zou blijken dat het verantwoord is op basis van het onderzoek. Het Waterschap noemde dinsdag (9 mei jl., red.) de plannen met de grondwaterverhoging en het afgraven van de weilanden “beekdalherstel”. Dat is ronduit misleidend: dit is helemaal geen herstel. Was dat maar waar, dan zouden wij het toejuichen. Dit is het creëren van moerassen waar de afgelopen vijf eeuwen weilanden waren met bloemrijk grasland, dat bovendien goed is voor de bijen.
Het zou goed zijn als de verantwoordelijke beleidsmakers tot inkeer kwamen. Juridisch kan het project niet meer gestopt worden, wel als de politiek inziet dat het waanzin is om belastingmiddelen te verspillen aan iets waar 95% van de bevolking tegen is, dat geen enkel doel dient en slechts tot afbraak van ons mooie Brabantse landschap leidt. Ook Gedeputeerde Staten geeft toe dat ze het muggenprobleem onderschat heeft. Nu moet een rijdende trein gestopt worden. GS is nu aan zet, maar ook de Raad van de gemeente Heeze-Leende zou zich daarover kunnen uitspreken.”
Naast de vraagtekens van Baron Van Tuyll heeft een buurtbewoner, GJ Molenkamp een petitie gestart ( Heeze, geen natte parel ). Tijdens de voorlichtingsavond in de Hooizolder waren vooral mensen met vragen over dit project aanwezig. Niet alle vragen konden beantwoord worden. Het Waterschap verdedigde de plannen alleen door te wijzen op het feit dat ze gelijk hebben gekregen door de Raad van State. Antwoorden op onderzoeken en feiten waren vaak niet direct beschikbaar.
Planning is dat de trein, de aanvang van werkzaamheden, deels als snel (Rul), deels begin september van start zal gaan.