28 september 2021

Inventarisatie knelpunten en ondersteuningsbehoefte bij asbestsanering  

REGIO – Asbest  is slecht voor de  volksgezondheid én voor de waarde en verzekerbaarheid van gebouwen. De overheid is van plan om het hebben van asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig maakt zich zorgen over de voortgang van het verwijderen van asbestdaken. Om te inventariseren waar de knelpunten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte liggen bij eigenaren van asbestdaken in het buitengebied, heeft AgroAsbestveilig een landelijke enquête opgesteld.  

‘We vinden het als landelijk stimuleringsprogramma belangrijk om te weten wat de asbestsituatie is van dakeigenaren in het buitengebied en waar zij tegenaan lopen bij saneren van asbest. Ook vragen wij in de enquête op welke manier zij daarbij ondersteund willen worden’, zegt programmamanager Ruud Hoosemans. ‘Zo kan de agrarische  sector beter  inspelen op de ondersteuningsbehoefte van dakeigenaren en richting overheid aangeven waar zij actie op zou moeten zetten’.

Financiële en fiscale mogelijkheden beperkt
Met de sluiting van de provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ eind 2016 zijn de financiële mogelijkheden behoorlijk verminderd. Alleen in Friesland is de regeling verlengd. Eigenaren van asbestdaken kunnen nog wel gebruikmaken van de landelijke ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’, maar deze dekt vaak nog maar de helft van de kosten van asbestsanering. De kosten voor een nieuw dak komen daar nog bovenop. Ook de fiscale mogelijkheden zijn de laatste jaren versoberd. ‘Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om asbest te saneren. Het is van groot belang dat zij financieel geholpen worden en dat het eenvoudiger wordt om asbestdaken te verwijderen’, aldus Hoosemans.

Enquête
De enquête staat op www.agroasbestveilig.nl en sluit op vrijdag 31 maart. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Respondenten maken ook kans op een ‘Advies op maat Investering in asbestsanering en zonnepanelen’ van Flynth adviseurs en accountants.
AgroAsbestveilig voor een asbestveilige agrosector
Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig – een samenwerkingsverband tussen LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu – richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van saneren asbestdaken in het buitengebied. Door onafhankelijke en praktische informatie te bieden, te lobbyen bij overheid en organisaties voor goede randvoorwaarden bij asbestsanering en door collectieve asbestsaneringsprojecten te organiseren in het veld. Meer informatie is te vinden op www.agroasbestveilig.nl.

Asbest geconstateerd op terrein van Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende

LEENDE – Aan het pand van Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende bij de Hans van Breukelenweg 1 is asbest geconstateerd. Het pand en het terrein zijn voorlopig afgesloten totdat de asbest is verwijderd. Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende treft nu voorbereidingen om de week van Vakantie Jeugdwerk op een andere locatie door te laten gaan.

Door de hagelstorm eind juni is het dak van het pand Hans van Breukelenweg 1 in Leende beschadigd. Omdat het vermoeden bestond dat de dakplaten asbesthoudend materiaal bevatten, zijn het terrein en het gebouw met onmiddellijke ingang afgesloten.

Inmiddels heeft een gespecialiseerd bureau het gebouw en het terrein onderzocht en geconstateerd dat er sprake is van asbest. De gemeente heeft samen met het onderzoeksbureau, de stichting en de GGD vastgesteld welke stappen genomen moeten worden om de asbest te verwijderen, het terrein te saneren en de spullen van de stichting weer beschikbaar te krijgen voor de activiteitenweek. Zolang het pand en het terrein nog niet gesaneerd zijn, blijft het gesloten.

Vakantiejeugdwerk op andere locatie
Dit jaar zal de week van Vakantie Jeugdwerk, van 29 augustus tot en met 2 september, vanwege de sanering van het pand en het omliggende terrein op een andere locatie plaatsvinden. Het bestuur van Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende is hard aan het werk om ervoor te zorgen dat het, ondanks de extra uitdaging, ook dit jaar weer een prachtige week gaat worden. Inschrijven voor deze week kan nog tot 11 juli.

Extra hulp nodig
Omdat Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende geen gebruik kan maken van de voorzieningen op hun vertrouwde locatie, is er met name met de opbouw van de week en bij het afbreken veel extra werk. Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende is dan ook hard op zoek naar vrijwilligers die hen zaterdag 27 en zondag 28 augustus kunnen helpen met opbouwen en vrijdag 2 september aan het eind van de middag en zaterdag 3 september kunnen helpen met afbreken. Opgeven hiervoor kan via post@svjl.nl

Meer informatie
Zodra er meer bekend is over de sanering en de gezondheidsrisico’s, dan wordt dat bekendgemaakt op www.heeze-leende.nl.