19 september 2021

Collecte Alzheimer Nederland

SetWidth350-AlzheimerNederland2

HEEZE- LEENDE – In de week van 5 – 11 november is de landelijke collecte voor Alzheimer Nederland. In de kernen Heeze en Leende wordt niet gecollecteerd. Alzheimer Nederland doet mee met de Goede Doelen Week in Heeze en Leende.
Uw gift is dit jaar ontvangen en na verwerking is het bedrag direct geschonken aan Alzheimer Nederland. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Heeft u de GDW gemist en wilt u toch een bijdrage geven? Kijk dan op de site
www.alzheimer-nederland.nl

Komend jaar is de Goede Doelen Week voor Heeze en voor Leende in de week van 8-14 april 2018.

Goede Doelen Week Heeze afgerond

b965fb74695c3ba72c8566f9058cd1ed_c2c0b0_logoGoedeDoelenWeekHeezeHEEZE – Van 18 tot en met 20 april werd de eerste Goede Doelen Week in Heeze gehouden. In totaal deden 18 goede doelen mee. Voor iedereen spannend hoe het uit zou pakken.
Intussen zijn alle bedragen binnen (het wachten was op de toegezegde machtigingen) en verwerkt. Alle Goede Doelen kunnen terug kijken op een geslaagde collecte!

De opbrengsten zijn als volgt:
Kinderhulp € 1.318,91
Prinses Beatrix Spierfonds € 1.317,64
Reumafonds € 1.686,87
KWF Kankerbestrijding € 3.138,13
Het Nederlandse Rode Kruis € 1.826,42
Nationaal MS Fonds € 1.319,52
Alzheimer Nederland € 2.036,89
Hersenstichting € 1.831,99
Hartstichting € 2.286,26
Amnesty International € 1.304,49
Fonds Verstandelijk Gehandicapten € 1.187,04
Maag-Lever-Darm Stichting € 1.478,47
NSGK € 1.078,49
Nederlandse Brandwondenstichting € 1.279,16
Longfonds € 1.312,92
Nationaal Epilepsie Fonds € 1.233,38
Nierstichting € 1.584,86
Leger des Heils € 1.277,09

Totaal is in Heeze het bedrag van € 28.498,51 opgehaald! Dank aan de organisatie, Rabobank Heeze (tel lokatie), de vele collectanten, sponsoren, gemeente Heeze-Leende (opslag), maar zeker ook u als gulle gevers. Volgend jaar komt weer een Goede Doelen Actie. Voor meer informatie kunt u kijken op de facebooksite of website van de Goede Doelen Heeze – Leende: www.gdw-heeze-leende.nl . Daar kunt u ook terecht met uw vragen en/of opmerkingen.

Wereld Alzheimer Dag

REGIO – Autorally in Zuidoost Brabant voor mensen met dementie op zondag 24 september 2017
“Op zondag 24 september 2017 vieren wij Wereld Alzheimer Dag en het 20-jarig bestaan van Alzheimer Cafés. In Zuidoost Brabant vieren we deze dag met een autorally met als vertrekbasis de zes Alzheimer Cafés: Alzheimer Café B.O.S. ( Best, Oirschot, Son en Breugel), Alzheimer Café Maarheeze, Alz. Café Eersel, Alz. Café Helmond, Alz. Café Eindhoven en het pas opgerichte Alzheimer Café Peelland. Deelnemers ( de chauffeurs) moeten in het bezit zijn van een bijzondere auto en bereid zijn iemand met dementie en zijn/haar begeleider mee te nemen voor een korte tourrit van maximaal één uur met als afsluiting een ( gratis ) lunch in het Evoluon ( Eindhoven).”

Mensen met dementie:
Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Dit kan zijn in de familie, bij vrienden, maar ook op straat of op het werk. Daarom is het van belang dat iedereen in Nederland niet alleen meer weet van dementie, maar ook leert ermee om te gaan. De rally is een mooie kans om een brede groep mensen te betrekken, te bereiken en in aanraking te laten komen met de noodzaak van een dementvriendelijke omgeving. Met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen en ervoor zorgen dat mensen met dementie onderdeel kunnen blijven maken van een dementvriendelijke samenleving.

Inschrijven als bestuurder, deelnemer aan de rally of sponsor
Op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant , kunt u meer lezen over deze bijzondere autorally voor mensen met dementie. Voor meer vragen kunt u ook contact opnemen over de autorally ( ondersteund door Alzheimer Nederland) met Kiki Borghstijn, bestuurslid Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost Brabant en lid van de werkgroep Wereld Alzheimer Dag Rally, kiki@ontzorgdementie.nl of telefonisch 06 4127 1424.