31 maart 2023

Omleidingsroute tijdens werkzaamheden Albertlaan

STERKSEL – In de vakantie van 2017 wordt de Albertlaan verbeterd. Tijdens de werkzaamheden moet de Albertlaan tijdelijk afgesloten worden. De Albertlaan is de enige toegangsweg tot het achtergelegen gebied die geheel verhard is. Alle andere routes lopen deels over zandwegen. Kijkende naar de staat van deze zandwegen en de functies in het achtergebied (zorg, wonen, agrarisch, camping, etc.), is het noodzakelijk om op de zandweg waarover de omleidingsroute loopt een tijdelijke verharding aan te brengen.

Omdat een omleidingsroute via Peelven-Ronde Bleek-Turfven veruit de minste afstand zandweg heeft, besloot het college van B&W op 23 mei 2017 om het onverharde deel van de Ronde Bleek te verbreden en verharden zodat deze weg tijdens de werkzaamheden aan de Albertlaan als omleidingsroute voor verkeer in beide richtingen kan dienen. Om niet afhankelijk te zijn van de weersomstandigheden en de weg de mogelijkheid te geven om uit te harden, zal de tijdelijke verharding ruim een maand voor de werkzaamheden aan de Albertlaan aangebracht worden.

Vanwege de beperkte breedte, de soort verharding en het voorkomen van overlast voor de aanwonenden, vraagt de gemeente de weggebruiker om hier rekening mee te houden en de snelheid aan te passen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Heeze-Leende via (040) 224 1405 of r.lavrijsen@heeze-leende.nl