27 januari 2023

Informatieavond over aanbesteden: hoe krijg ik een opdracht?

Hoe krijg ik als ondernemer een overheidsopdracht? Uit gesprekken met ondernemers blijkt regelmatig dat inkoop en aanbestedingen een onderwerp is dat hen bezighoudt. Gaan de opdrachten altijd naar de ‘grote partijen’? Hebben kleinere, locale bedrijven ook kansen?
De Eerste Kamer heeft een nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. Deze is in werking sinds 1 april 2013. Dat is voor de gemeente Heeze-Leende aanleiding om u bij te praten tijdens een informatieavond. Alle ondernemers die geïnteresseerd zijn in hoe overheidsopdrachten in de markt worden gezet zijn welkom op donderdag 17 oktober 2013. In de raadzaal van het gemeentehuis staat de koffie klaar vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20 uur. Om 21.30 uur ronden we af. Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) verzorgt de presentaties. Het doel van de avond is  over publieke inkopen en aanbestedingen.

Graag vooraf aanmelden bij de bedrijfscontactfuntionaris, mevr. G. van Bree, (040- 2241478) met vermelding van contactgegevens en ‘bijeenkomst BIZOB op 17 oktober’.

Bijeenkomst aanbesteden voor ondernemers

Het Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (BIZOB) schrijft namens enkele gemeenten in Zuidoost Brabant binnenkort een aantal aanbestedingen uit. Voor het zover is willen de inkopers graag in gesprek met ondernemers die deze opdracht wellicht kunnen uitvoeren. Tijdens de bijeenkomst ‘Ondernemend Aanbesteden’ op 5 maart 2013 willen ze van gedachten wisselen over de mogelijkheden om gezamenlijk in te schrijven. Sommige aanbestedingen zijn voor een individuele ondernemer of bedrijf te omvangrijk, maar in samenwerking kan een inschrijving wel kansrijk zijn. BIZOB wil graag met ondernemers in gesprek over deze concrete aanbesteding om te horen of een gezamenlijke inschrijving kansrijk is.
Als een specifieke aanbesteding niet interessant is, kunt u deze dag de workshop ‘De overheid als klant’ volgen. Hierin leert u het verschil tussen zakendoen met de overheid en zakendoen tussen bedrijven. Wat zijn de valkuilen en hoe kunt u die voorkomen? Hoe komt u aan meer achtergrondinformatie om te zorgen dat uw aanbieding voldoet aan de wensen van uw publieke klant? Met wie neemt u contact op over een opdracht? Ook kunt u zich inschrijven voor de workshop ‘Eerste hulp bij aanbesteden’ waarin inkopers van BIZOB met u samen een aanbesteding doorlopen. Daarbij geven ze aan wat u wel kunt doen en wat u zeker moet laten bij het invullen van de aanbestedingsdocumenten. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Informatie en inschrijven