1 december 2021

Spitsmijders A2 houden goed reisgedrag vast

banner_rws_grootHEEZE – LEENDE – REGIO – In 2017 werden automobilisten die actief de ochtendspits meden op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven beloond in de vorm van spaarpunten. Gedurende het project Spitsmijden A2 Nederweert – Eindhoven was dit goed voor 145.571 spitsmijdingen. Dagelijks stonden er zo’n 746 auto’s minder in de spits en kwamen reizigers sneller en meer ontspannen aan op hun bestemming.
In 2017 meden 2.300 automobilisten bewust één of meerdere keren per week de ochtendspits op dit traject. Het aantal spitsmijdingen per ochtendspits stond op circa 746. Daarmee is de doelstelling van ‘meer dan 680 mijdingen per dag’ ruimschoots behaald. Net voor de Kerst eindigde de beloningsperiode. En wat blijkt? Driekwart van de deelnemers is tijdens de projectperiode ‘gewend’ aan hun nieuwe reisgedrag en kiest er ook nu nog vaker voor om niet tijdens de spits de weg op te gaan. Van januari tot en met maart 2018 blijken 2.100 deelnemers nog steeds de spits te mijden, ook wanneer zij hier geen spaarpunten meer ontvangen. Samen zijn zij goed voor 650 spitsmijdingen per dag.
Gedragsverandering
De A2 is op zowel nationaal als regionaal niveau een zeer belangrijke verkeersas. Het is de primaire Noord-Zuid verbinding die (Zuidoost)Brabant en Limburg met elkaar verbindt en de zuidelijke provincies ontsluit richting het Noorden en Westen van Nederland. Om de drukte in de ochtendspits af te laten nemen en het fileleed te verzachten, zijn spitsreizigers gedurende 2017 gewezen op reisalternatieven die gewoontegedrag doorbreken. Zo bespaarden reizigers tijd en kwamen minder gehaast op hun bestemming aan. Weggebruikers konden hun vervoerskeuze aanpassen door eerder of later te vertrekken, een andere route te nemen, (een deel van de dag) thuis te werken, of te kiezen voor de fiets/e-bike of het openbaar vervoer.
Circa 65% van de deelnemers geeft aan door het project bewuster te zijn gaan nadenken over hun reisgedrag. Thuiswerken, vóór of ná de file vertrekken en een alternatieve route rijden zijn onder de deelnemers van Spitsmijden A2 Nederweert – Eindhoven de meest populaire manieren om de spits te mijden.
Vervolgaanpak
Ondanks de vele spitsmijdingen per dag, is het tijdens de ochtendspits op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven nog steeds druk. Dit komt onder meer door sluipverkeer dat alsnog de A2 opzoekt. Naar schatting rijden er 300 tot 500 voertuigen, met name vanuit Limburg en België, in de spits over het onderliggend wegennet en zij reageren snel op de actuele verkeerssituatie op de A2.
Middels een MIRT-onderzoek is tijdens de looptijd van het project SpitsmijdenA2 de verkeerssituatie onderzocht en zijn oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Er wordt nu een No Regret-maatregelenpakket gerealiseerd om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en het sluipverkeer te verminderen. Kijk voor meer informatie op https://www.smartwayz.nl/nl/deelopgaven/a2-weert-eindhoven/.

A2 tussen Leenderheide en Nederweert 24 uur dicht in beide richtingen

Ongekende rust op (nagenoeg) lege A2

Ongekende rust op (nagenoeg) lege A2

Van zaterdag 6 juli 16 uur tot zondag 7 juli 16 uur zijn er afsluitingen op de A2 tussen knooppunt Leenderheide en Nederweert, in beide richtingen. Dit is nodig om de liggers van de ecoducten Groote Heide en Weerterbergen over de A2 in te kunnen hijsen.

Heeze-Leende blij met steun in de rug voor A2 en A67

De gemeente Heeze-Leende ligt in de oksel van de snelwegen A67 en A2 en ervaart dagelijks de problemen van de filevorming op deze wegen.  De moties van Provinciale Staten van Brabant en Limburg zijn daarom een steun in de rug bij de jarenlange strijd om de fileproblematiek onder de bestuurlijke aandacht te brengen.
De Provinciale Staten van Brabant en van Limburg hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de bezuinigingsvoorstellen van de A67 ongedaan te maken en om te komen tot een aanpak van de A2 tussen Eindhoven en Weert.
“Wij zien deze moties als een belangrijke steun in de rug. Wij strijden er al jaren voor om de problematiek van de A2/A67 onder de bestuurlijke aandacht te krijgen,” aldus wethouder Jos van Bree. “Heeze-Leende ervaart dagelijks het niet goed functioneren van deze snelwegen. Het vele sluipverkeer gaat ten koste van de leefbaarheid. Het gaat namelijk niet alleen om grote hoeveelheden personenauto’s maar ook om zware vrachtwagens die dagelijks door de kernen Heeze, Leende en Sterksel rijden. Het zware verkeer is niet alleen desastreus voor de leefbaarheid. Ook het vestigingsklimaat voor ondernemers en nieuwe inwoners is door de slechte bereikbaarheid verre van optimaal.”
De gemeente Heeze-Leende hoopt van ganser harte dat minister Schultz van Haegen gevoelig is voor de argumenten die de beide Staten aangedragen. Zij wil graag in overleg komen met de minister om de problematiek, waar Heeze-Leende al jaren mee kampt, eindelijk op te lossen.