8 december 2022

Gezocht: leden A2-erfgoedcommissie

Erfgoed

Erfgoed

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, samen de A2-gemeenten genoemd, werken samen. Zo zijn er gemeenschappelijke afdelingen Werk en Inkomen, Informatisering en Automatisering en Juridische Zaken. Nieuwe samenwerkingsgebieden worden ontwikkeld. Eén daarvan: erfgoed. [Lees meer…]

Tegemoetkoming kosten sport en cultuur voor ouders met laag inkomen

Elk kind kan deelnemen

Elk kind kan deelnemen

Kinderen moeten kunnen deelnemen, vindt A2 Samenwerking

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard vinden het belangrijk dat alle schoolgaande kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten met een sportief, cultureel, educatief of sociaal karakter. Ook wanneer hun ouders een laag inkomen hebben. Daarom hebben deze gemeenten een regeling ingesteld om ouders tegemoet te komen in de kosten van sport en cultuur. De regeling maakt onderdeel uit van de Wet werk en bijstand (WWB) en heet Kinderparticipatie.

Regeling Kinderparticipatie

Ouders met lage inkomens kunnen per schoolgaand kind tot en met 17 jaar een tegemoetkoming krijgen van maximaal 225 euro per jaar. Met dit bedrag betaalt de gemeente de kosten van sport of cultuur. De tegemoetkoming is bijvoorbeeld voor het lidmaatschap van een sportvereniging, de kosten van een voetbalshirt of muziekinstrument of de kosten van zwemlessen, muziek- of toneellessen. De ouders kunnen een aanvraagformulier voor de vergoeding downloaden of telefonisch opvragen: 040-2083531

Zeg het voort
Om het gebruik van de Regeling Kinderparticipatie te verhogen gaan de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard verenigingen en scholen benaderen met de vraag of zij een positieve bijdrage kunnen leveren. Allereerst informeert de gemeente hen over het bestaan van de Regeling en vervolgens vraagt de gemeente om daar waar mogelijk mensen op het bestaan van de regeling te wijzen. Daarnaast benaderen ze ook ondernemers. Het kan immers voorkomen dat iemand een voetbalshirt wil kopen en aangeeft dat de rekening naar de gemeente mag. Het is goed als ondernemers daar niet raar van opkijken.

Ontvlechting A2-samenwering Werk en Inkomen

A2 samenwerkingDe gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre hebben overeenstemming bereikt over het afronden van samenwerkingsovereenkomst van Werk & Inkomen (voorheen het taakgebied  van de Sociale Dienst). Op 15 april 2013 is de schikkingsovereenkomst ondertekend. [Lees meer…]