4 februari 2023

Heeze Woont: duurzame en betaalbare huizen

Bulders OostHEEZE – Is wonen in Heeze nog betaalbaar? Een groep Heezenaren heeft zich onder de naam Heeze Woont verenigd om duurzame en betaalbare huizen te laten bouwen. Locatie voor deze woningen is de uitbreidingswijk de Oostelijke Bulders in Heeze. De woningen zijn bestemd voor starters, senioren en doorstromers. Het bestemmingsplan voor De Bulders is zo opgesteld dat vrijstaande woningen, geschakelde woningen en rijtjeshuizen elkaar afwisselen zodat er geen herhaling ontstaat. Daarmee wil de gemeente het dorpse karakter van Heeze in de nieuwbouwwijk terug laten komen. Het initiatief Heeze Woont onderschrijft deze visie en wil een aangename mix van verschillende woningtypes laten bouwen.

Heeze Woont is een cpo vereniging in oprichting. Cpo staat voor Collectief Privaat Opdrachtgeverschap. Het aanstellen van een adviseur, een architect en een aannemer gebeurt via het collectief. Doordat je zelf de rol van ontwikkelaar speelt, kan er daardoor tegen bouwkosten gewoond worden. Een ander groot voordeel is dat het de leden de gelegenheid geeft om samen met toekomstige buren hun woonomgeving vorm te geven. Doordat de groep elkaar zo ook leert kennen maken ze straks een warme start in de nieuwe woonwijk. Dat betekent niet dat we een woongroep worden, maar wel dat we verwachten dat het er aangenaam wonen wordt.

Als adviseur gaat Heeze Woont het Eindhovense bureau Bouwen In Eigen Beheer, BIEB, aanstellen. BIEB heeft sinds de jaren ’80 ruim ervaring in het begeleiden van cpo-groepen. Meer informatie over hun cpo projecten vind u op https://www.bouwenineigenbeheer.nl

De gemeente maakt cpo bouwen mogelijk door procesmatige ondersteuning zoals vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie. Heeze Woont ondersteunt de gemeentelijke doelen uit dezelfde woonvisie. Doelen op het gebied van levensloopbestendig wonen, duurzaamheid en door aan een deel van de vraag naar betaalbare woningen te voldoen.

De huizen zullen levensloopbestendig zijn, wat betekent dat je er je hele leven in zou kunnen blijven wonen. Dankzij een woning zonder drempels, bredere deuren en gangen, de mogelijkheid van een slaap- en badkamer op de begane grond zijn de woningen ook voor senioren geschikt.

Heeze Woont zoekt nog leden en roept mensen die interesse hebben op om een mailtje te sturen naar Anne of Karin via: info@heezewoont.nl .

Website Heeze Woont: https://www.heezewoont.nl

Website Bouwen In Eigen Beheer: https://www.bouwenineigenbeheer.nl

 

Skype-spreekuur voor mantelzorgers van start

cordaad welzijnHEEZE – LEENDE – Het Steunpunt Mantelzorg start vanaf dinsdag 19 mei met een wekelijks spreekuur via Skype voor mantelzorgers. Tussen 15:00 – 16:00 uur kun je via Skype contact opnemen met bjornroos@cordaadwelzijn.nl om te videobellen met al je vragen, zorgen of mededelingen.

 

In het kort

Voor wie: mantelzorgers uit Heeze-Leende

Waar:  Skype op je pc, laptop, tablet of telefoon

Wanneer: dinsdagmiddag

Tijd: 15:00 – 16:00 uur

 

Kerkdiensten in Heeze-Leende en Cranendonck voorlopig via televisie

protestantse kerk h (c) foto margot van den boer 150216-02 (13)

Protestante kerk Heeze                (c) margot van den boer

Kerk Leende  (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk, Heeze
(c) margot van den boer

 

HEEZE-LEENDE – CRANENDONCK –

Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken vinden er tot en met 13 april 2020 (Tweede Paasdag) geen openbare kerkdiensten plaats. Daarom hebben de pastores van de geloofsgemeenschappen in Heeze-Leende en Cranendonck samen met RTV Horizon de handen ineen geslagen. Dit betekent dat vanaf zondag 22 maart via het televisiekanaal van RTV Horizon een dienst voor de kijkers en luisteraars komt. Hiermee geven zij gehoor aan de behoeften van vele gelovige dorpsgenoten om persoonlijk aangesproken te worden door vertrouwde gezichten.

 

De dienst wordt wekelijks vanuit een andere kerk in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck uitgezonden. Deelnemende pastores aan deze dienst zijn dominee Mirjam van Nie (Heeze), pastoor Ton Sip (Cranendonck), pater Mervin (Heeze) en pater Wim van Meijl (Leende). De voorgangers bidden tijdens deze dienst samen, lezen voor uit de Bijbel, houden een verkondiging en schenken aandacht aan de opgegeven intenties uit de geloofsgemeenschappen.

 

De dienst van zondag 22 maart wordt vooraf, zonder kerkgangers, opgenomen in de parochiekerk St.-Petrus’ Banden in Leende. Voor de uit te zenden viering op zondag 29 maart zijn de pastores te gast in de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk van Budel en de viering van Palmzondag 5 april vindt plaats in de Protestantse Kerk in Heeze.

 

De dienst wordt iedere zondag om 11.00 uur uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Horizon en is ook terug te kijken op de websites van de lokale parochies en via  www.rtvhorizon.nl.

Op de zondagmiddagen wordt deze dienst herhaald op het televisiekanaal van RTV Horizon.

 

Publiekslievelingen United

STERKSEL -‘t Is weer voorbij die mooie zomer…

Komende maanden volop tijd voor galeriebezoek en de warme omarming van kunst. Galerie Kempro speelt daar direct doeltreffend op in door twee in het oog springende publiekslievingen te presenteren. Vol enthousiasme presenteert Galerie Kempro u de tentoonstelling van Esther Nienhuis met Josep Maria Mariscal. Tijdens de expositie kunt u zich verwonderen over de effecten van de natuur.

Blik door regenruit

kemproSaudade is een Portugees woord, het beschrijft de mengeling van gevoelens van verlies, gemis, afstand en liefde. Is het heimwee? Is het weemoed? Esther Nienhuis (1977) schildert in haar Saudade-serie alsof u door een beregende autoruit het landschap voorbij ziet trekken. Zij bouwt met vluchtige penseelstreken een beeld dat abstract lijkt, maar tegelijkertijd uit uw eigen omgeving zou kunnen zijn. Haar techniek suggereert de anders onwaarneembare glasgrens; het beeld is een verontrustende laag tussen hier en elders. Aangetrokken door het onbekende en de wens om elders te zijn, vormen centrale thema’s in haar werk. Zij streeft ernaar de symbolische drempels tussen de actualiteit en alternatieve belevingen in beeld te brengen. Letterlijk, fysiek. Regen accentueert het normaliter onzichtbare glas en verandert wat door dat glas zichtbaar was. Oneindigheid alleen toegankelijk achter nat glas. Nienhuis’ met waaierende penseelstreken vastgelegde objecten lijken van dichtbij misschien abstract, ze worden meer en meer realistisch wanneer ze van een afstand worden bekeken. Niet verwonderlijk dat haar tentoonstellingen wereldwijd veel publieke belangstelling en waardering oogsten: wie wil nou niet door een nieuwe lens naar de wereld kijken?

Blik door kristallen

Tijdens de Keramiek-in-Gouda dagen van 2016 (1e plaats) én 2018 (3e plaats) gooide Josep Maria Mariscal (1976) hoge ogen bij de publieksprijs. Onnodig verder te benadrukken dat zijn keramiek mensen imponeert. Deze van oorsprong Spaanse, maar inmiddels ver buiten zijn landsgrenzen befaamde kunstenaar-keramist bezit prestigieuze titels als ‘Master Potter from la Generalitat de Cataluny’ en ‘Member of NCECA, National Council of Ceramic Arts USA. Hij specialiseert zich op twee technieken. De eerste leerde hij van zijn vader: het ‘throwing’, het draaien van de klei. Bij Galerie Kempro exposeert Josep zijn tweede specialiteit: kristalglazuur. Onder invloed van de hitte van de oven geven kristallen bijzondere effect aan glazuur. Wie die techniek beheert, kan de techniek leiden en zich anderzijds door de techniek laten verrassen. Aangezien Josep als telg uit een pottenbakkersfamilie al vroeg met keramiek bezig was, heeft hij een ragfijn gevoel ontwikkeld. Niet verwonderlijk dat hij wereldwijd graag geziene gast is bij speciale cursussen en art opleidingen. Una mirada a través dels cristalls: een blik door de kristallen.

Galerie Kempro is trots deze geweldige kunstenaar te mogen verwelkomen in Sterksel.

Galerie Kempro.

Van 2 september tot 22 oktober 2018.

Galerie open: zondag t/m donderdag 13.00 – 17.00 uur.

Dr. Ruttenpark 10, Sterksel.

Uitnodiging informatiebijeenkomst en wandeling Kleine Dommel Heeze-Geldrop

HEEZE – GELDROP – Begin mei start Waterschap De Dommel met de aanleg van de gestuurde waterberging en de ontwikkeling van het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze. Op deze manier, houdt de Heezer badkuip, de Geldropse en Eindhovense voeten droog. In februari dit jaar vonden er al voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het kappen van bomen. Nu gaat het grote werk beginnen. Als de uitvoering volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden aan het eind van dit jaar klaar. De komende maanden zal het werk echter niet onopgemerkt blijven voor de inwoners van Heeze en voor de recreanten. Op 9 mei aanstaande vindt er daarom een informatiebijeenkomst over de uitvoeringswerkzaamheden plaats. Aannemer Rasenberg Infra /Colijn Beton en Waterbouw uit Breda zijn hierbij aanwezig. De bijeenkomst start om 19.30 uur in de Hooizolder, Kapelstraat 9 in Heeze, de zaal is open vanaf 19.15 uur.

“Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst bent u tevens uitgenodigd om mee te wandelen naar het gebied rondom Kasteel Heeze. Wij lichten u tijdens deze wandeling de maatregelen toe en de te verwachten effecten hiervan. Om 18.00 uur start de wandeling vanaf de brug bij de ingang van Kasteel Heeze.”

Dorpsbibliotheek: meer dan boeken halen

Symposium (c) margot van den boer

Symposium; tafelgesprek over de toekomst van de dorpsbibliotheek met in het midden gespreksleider Job Cohen
(c) margot van den boer

HEEZE – Job Cohen was afgelopen zaterdag te gast bij de Stichting Vrienden van de Bieb Heeze. Deze stichting had samen met andere bibliotheken een symposium georganiseerd over de toekomst van de dorpsbibliotheek. Cohen schreef mede het rapport ‘De bibliotheek van de toekomst’.

Cohen vormde tijdens het ronde tafel gesprek een team met Hans van Breukelen. Die twee zouden op de grasmat rivaliserend zijn, maar Cohen als gespreksleider en Van Breukelen met microfoon in de zaal, was een goed team. Hans: “Het was een inspirerende middag voor mij. He gaf me een andere kijk op wat de bieb zou moeten betekenen in ons dorp, het zou een soort huiskamer moeten worden, een ontmoetingsplek en minder core business: het uitlenen van boeken.” Het zou goed een ontmoetingsplek kunnen worden waar mensen samenkomen die werk zoeken of juist werknemers, ideeën uitwerken, kantoor houden in de openbare ruimte, lezingen, informatie uitwisselen.
Het moet laagdrempelig zijn voor jong en oud. Wellicht met momenten voor speciale doelgroepen als kleuters, tiener, digitale info momenten, lezingen, besprekingen. De kreet informatiewinkel viel. Tussen de tafelgasten zaten mensen uit Veghel, die al een heel traject gelopen hebben. Daar is de bibliotheek in het centrum gevestigd en is de bieb lid van het ondernemersplatform. Winkeliers maken op diverse manieren gebruik van de bieb, om kennis te delen, ervaringen en passies. Dan blijkt dat er links zijn en valt veel meer samen te werken. De bieb als schakel in het netwerken.
Van Breukelen: “De bieb moet niet alleen onder de portefeuille van cultuur vallen, maar een maatschappelijke functie krijgen”, waar je niet alleen boeken haalt, maar ook mensen ontmoet. Duidelijk is dat de combi dorpshuis-bibliotheek een kruisbestuiving kan zijn. De bieb is geen dorpshuis, maar kan het dorpshuis versterken. Ook werd duidelijk dat de behoefte aan een professionele bibliothecaris een pré is. Maar dan wel een ondernemende bibliothecaris. Vanuit de overheid waren bijna alle politieke partijen aanwezig en mengden zich in het gesprek. De gemeente (in de persoon van Ron Lavrijsen) kan hulp krijgen bij het rapport over de bieb van pionier Veghel.

Tot slot werd alles samengevat in een gesproken column door Esther Porcelijn. De serieuze toon kreeg een ludiek einde. Kartrekkers Kees Smedema en Annemie van Asten met hun team waren zeer tevreden over deze middag: “Wie had dit een paar jaar geleden kunnen bedenken dat dit zo bruisend zou worden,” aldus een stralende en tevreden Annemie. Wordt zeker vervolgd!

Niet kniezen niet zeuren, wandelschoenen aan!

IVN

IVN

STERKSEL – Duurt het te lang voordat de lente begint? Blijf vooral niet binnen zitten. Trek er op uit met het IVN, bijvoorbeeld op zondag 20 maart. Dan organiseert IVN Heeze-Leende een publiekswandeling onder het motto “Ontluikende lente”.
Onder begeleiding van een ervaren gids wandelt u door de natuur van de Lange Bleek te Sterksel. Dit gebied sluit aan bij de Herbertusbossen en de Somerense Heide. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de hoek Vlaamseweg-Lange Bleek. Deelname aan de wandeling is gratis.
De Lange Bleek is een prachtig natuurgebied met veel afwisseling. Enkele heidevelden, diverse bosgebieden en een mooie heuvelachtige overgang naar het Peelven. En niet te vergeten een prachtig ven met een eilandje middenin het gebied. Een aantal oude wandelpaden, die hier en daar wat moeilijk terug te vinden zijn, completeren het geheel. Het ven is bekend onder de namen Bultven of Eliasven. Midden in het gebied kunt u nog de funderingsresten van een formidabele villa aantreffen van de joodse fabrikantenfamilie Elias, waarnaar het meertje genoemd is. Het gebied kent een bewogen geschiedenis. De villa is door de Duitsers in beslag genomen en in 1944 door het verzet in brand gestoken. Wat de natuur betreft: sinds de opschoning van het ven groeit er weer gagel, moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw. Verder groeien er bijzondere struiken in de buurt van de vroegere villa. Het gebied wordt deels begraasd door runderen en schapen. Een uniek gebied om in lentesferen te komen..

Voor een overzicht van alle IVN-wandelingen zie de website: www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende