8 december 2022

School- en winkelvereniging in Leenderstrijp een eeuw samen

LEENDERSTRIJP – Vrijdag 8 januari, was het precies honderd jaar geleden dat school en winkel in Leenderstrijp met elkaar werden verbonden. Op 8 januari 1916 vond de eerste algemene ledenvergadering van de “school- en coöperatieve winkelvereniging Sint Jan” plaats en werden in aanwezigheid van notaris Schrijvers uit Eindhoven de statuten van zowel school- als winkelvereniging ondertekend. Om de school te kunnen bekostigen legden de leden allen het in die tijd enorme bedrag van tweehonderd gulden per gezin bij elkaar! Van veel familienamen genoemd in de oprichtingsakte, wonen ook vandaag de achterkleinkinderen nog in Leenderstrijp.

Bij dit Eeuwfeest zal later dit jaar uitgebreid worden stilgestaan met een aantal activiteiten die gedurende 100 dagen zullen plaatsvinden. Op vrijdag 1 april 2016 zal het Eeuwfeest worden geopend met het uitsteken van een speciale Strijpse vlag en het onthullen van een rijk geïllustreerd boek wat uitgebreid de roerige en bijzondere geschiedenis van school en winkel in Leenderstrijp beschrijft. Op zondag 12 juni zal er rondom de kruidenierswinkel in Strijp een streekmarkt gehouden worden, waar naast streekproducten ook oude en bijzondere ambachten zullen worden getoond in een gezellige ambiance. Tijdens alle publieksactiviteiten zal er in de nieuwe brede school aan de Sint Jan Baptistastraat ook een tentoonstelling over 100 jaar school en winkel worden gehouden.

Naast deze grotere evenementen, zal er tijdens deze 100-daagse bij school- en andere activiteiten in de kern Leenderstrijp stil worden gestaan bij dit jubileum en de unieke aanleiding hiervan.

Het Eeuwfeest zal op zaterdag 9 juli worden afgesloten met een grootse reünie, voor iedereen die ooit op school heeft gezeten in Strijp, in de school of de winkel heeft gewerkt of bestuurlijk actief is geweest voor de school- of winkelvereniging.

Ter gelegenheid van dit jubileum is vandaag bij het spandoek wat het Eeuwfeest aankondigt, een speciaal onderdoek opgehangen met de dichtende tekst:
Ontstaan in 1916 door vereende kracht
School en winkel, al een eeuw coöperatief gedacht.
100 dagen feest voor iedereen van toen en al hun nageslacht
Met deze dichtende tekst wordt een brug gemaakt naar de ingebruikname van de school, in 1916, waar een bord werd meegedragen waarop in de vorm van een rijm de triomf van de Strijpenaren te lezen was.

Meer informatie over het Eeuwfeest van school en winkel in Leenderstrijp is na te zien op de website www.eeuwfeestleenderstrijp.nl en via Facebook en Twitter. Via de website zal het vanaf half februari ook mogelijk zijn om het jubileumboek te bestellen en/of om zich op te geven voor de reünie.