29 september 2021

Strijper gilde eert Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima

Kennismakingsbezoek Koningspaar 1Oisterwijk was de plaats waar woensdag 12 juni ruim 120 gilden uit Noord-Brabant de koning en koningin mochten begroeten tijdens hun kennismakingsbezoek. Vanuit de gemeente Heeze-Leende was het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp aanwezig in de persoon van Vaandrig Jan Bax.
De ontvangst van de Brabantse gilden in de oude leerfabriek was echt Brabants met koffie en worstenbroodjes. Na deze goede ontvangst werden de aangemelde vaandrigs nogmaals op hun identiteit gescreend en vertrokken zij en de overige gildevertegenwoordigers in optocht en toegejuicht door de massa enthousiaste bezoekers, naar de hoofdstraat van Oisterwijk, De Lint, om daar de vaandels uit te leggen.

Meer dan 150 meter aan vaandels bedekten sierlijk het straatwerk op de Lint, waarover het koningspaar bij zijn intocht mocht lopen. Het voorrecht om over het hoofdvaandel te lopen is voorbehouden aan de eigen gildekoning(in), hoogwaardigheidsbekleders zoals de paus, een priester met het Allerheiligste en de Nederlandse Koning. Met dit gebruik betuigen de gilden dat zij het wettig gezag aanvaarden op basis van wederzijds respect voor rechten en plichten.
De wandeling over de vaandels wekte grote indruk bij de vaandrigs en de mensenmassa langs de route. Maar ook het koningspaar was zichtbaar aangedaan door deze eer. Het vaandel van het Strijper gilde met daarop de afbeelding van Johannes de Doper en de St. Janskapel behoorde tot de eerste drie vaandels die door het koningspaar werden betreden. Na aankomst bij het gemeentehuis van Oisterwijk werd de hernieuwing van de Eed van trouw, namens de Noord-Brabantse gilden en onder toeziend oog van het bestuur van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, de Europakoning en de Europaprins (beiden uit Noord-Brabant), gezworen aan de nieuwe Koning door Vaandrig Sander Bierens van Gilde St. Joris en St. Sebastiaan uit Enschot-Heukelom. Dit gebeurde door met het gildevaandel drie keer rechts en drie keer links boven het hoofd van de koning te zwaaien. Ook dit gebeuren maakte bij velen een grote indruk.
Al met al een historisch moment en voor het Strijper gilde opnieuw een dag om niet meer te vergeten.
Door: Johan Bax

 

Laat wat van je horen

*