23 maart 2023

Start bouw woningen aan Breedvennen Leende

LEENDE – Gemeente Heeze-Leende verkoopt 14 bouwkavels aan Piet van Mierlo Aannemer BV. Binnenkort start Piet van Mierlo Aannemer BV met het bouwen van vier woningen aan De Breedvennen in Leende. Zowel naast als tegenover de schoolwoningen worden, in totaal, in drie fases, 14 woningen gebouwd. Hiermee wordt De Breedvennen stedenbouwkundig mooi afgerond. De gemeente overlegt met basisschool De Triangel over de aanleg van een alternatieve parkeervoorziening.

De gemeente heeft een aantal kavels in De Breedvennen al enkele jaren te koop staan. Door op deze kavels ook woningen te bouwen wordt De Breedvennen stedenbouwkundig mooi afgerond. Eind 2015 heeft Piet van Mierlo Aannemer B.V. aangegeven interesse te hebben in deze locatie. In samenwerking met Coen Heijmans Bouwkundig Advies- & Ontwerpbureau zijn de woningen met enkele varianten uitgewerkt die op die locatie gebouwd zouden kunnen worden. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over de verkoop van 14 bouwkavels en is de omgevingsvergunning voor de bouw van de eerste vier woningen verleend.

Gefaseerde ontwikkeling
Op de locatie tegenover de schoolwoningen gaat Piet van Mierlo Aannemer B.V. verdeeld over 2 fases 11 woningen bouwen. Op de locatie naast de schoolwoningen wordt een blok van 3 woningen gebouwd. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Het bouwblok komt verder naar voren te liggen. De gemeente verwacht dat eind dit jaar het bestemmingsplan ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad staat.
Piet van Mierlo gaat zo snel mogelijk starten met de graafwerkzaamheden voor de eerste vier woningen. Zodra er vier woningen zijn verkocht van fase 2 start Piet van Mierlo ook hier met de werkzaamheden. De startdatum is dus afhankelijk van de interesse naar de woningen.

Parkeren school

Voordat Piet van Mierlo gaat beginnen aan fase 2, verwijdert de gemeente de tijdelijke parkeerplaats tegenover de school. Wanneer dit is, is dus afhankelijk van de verkoop van de woningen. De gemeente is nu al met de directeur van basisschool De Triangel in gesprek om een alternatieve parkeervoorziening aan te leggen. Met Piet van Mierlo is afgesproken dat het zware bouwverkeer zoveel mogelijk buiten de spitstijden van de school rijdt, om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

“Voor De Breedvennen is deze ontwikkeling zeer welkom omdat deze wijk zo een mooi afgerond geheel gaat vormen. Voor de school en de bewoners zijn uiteraard de parkeervoorzieningen van belang, vandaar dat we daarover ook al in een vroeg stadium met de directie in overleg zijn. Samen met de school komen we tot een goede oplossing”, aldus wethouder Wilma van der Rijt.

Laat wat van je horen

*