8 december 2022

Sport kort: uitslag Sint Jorisgilde

Ondanks of dankzij de stralende zon en hoge temperaturen zijn er zondag 7 juli veel gildebroeders en belangstellende naar het gildeterrein De Santenge komen voor de maandelijkse contactdag. Na het uitwisselen van de laatste gildenieuwtjes  bij de koffie begon het inloten voor het schieten. Er werd geschoten met het klein gildegeweer. De uitslag  was:  1. Bert Gijsbers; 2. Ralf Jacobs; 3. Jan van Lierop jr.; 4. Henk Stienen; 5. Louis Koop; 6. Henk van Stipdonk; 7. Hans Kessels; 8. Jan van Lierop jr.  Het was een geslaagde contactbijeenkomst.
Door: Rens Guitjens,  Sint Jorisgilde Heeze

Laat wat van je horen

*