8 oktober 2022

Samenwerking parochies #Heeze-Leende en #Geldrop-Mierlo

Onderstaande tekst is onlangs voorgelezen in de betrokken parochies

“Beste parochianen,
Sinds eind 2013 is een groep vrijwilligers in de vorm van een stuurgroep druk bezig met de voorbereiding van de samenvloeiing
tussen de parochies van Heeze, Leende, Sterksel, Mierlo en Geldrop welke vanaf 1 januari 2015 van start gaat. De eerste
oriënterende periode is achter de rug en het leek de stuurgroep nu het juiste moment om u van enige informatie te voorzien ten aanzien van de voortgang.

Het laten samenvloeien van 5 parochies heeft veel voeten in de aarde. Veel tijd is gespendeerd aan het inzichtelijk maken
van wat ieders behoefte is voor de toekomst en het afstemmen van de manier van werken na 1 januari 2015.

De stuurgroep constateert tevreden dat de bijdrage vanuit iedere parochie met eenzelfde intentie gebeurt. Een samenwerking
waarbij behoud van lokale identiteit voorop staat, ondersteund door centrale faciliteiten. We streven ernaar om voor een zo
lang mogelijke periode in ieder kerkgebouw een eucharistieviering aan te bieden. En we zijn de benodigde infrastructuur,
die daarvoor nodig is, aan het voorbereiden. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van de vele werkgroepen en vrijwilligers, de financiële huishouding, gebouwenbeheer en een bestuur. Al deze aspecten beginnen langzaamaan vorm te krijgen.

De stuurgroep laat zich inspireren en neemt een goed voorbeeld aan het pastorale team waar de samenwerking al gedurende
een langere periode aanwezig is en naar ieders tevredenheid ingevuld wordt. Bij ziekte of afwezigheid van pastores wordt structureel gezocht naar een juiste invulling en prioriteit van activiteiten om de eucharistie door te laten gaan.
De huidige verwachting is dat er na de zomervakantie een uitgebreidere informatieronde komt waarbij,
waar mogelijk en zover bekend, meerdere details gedeeld worden. Het is dan tevens de bedoeling dat deze informatieronde
gecombineerd wordt met een bijeenkomst waar vragen kunnen worden gesteld.”

Laat wat van je horen

*