27 januari 2023

Ron Jeltema ad interim gemeentesecretaris

jeltema

Ron Jeltema, geen onbekende in Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende heeft overeenstemming bereikt met de heer Ron Jeltema om vanaf 1 oktober 2014 de vacature van ad interim gemeentesecretaris in Heeze-Leende te vervullen. Jeltema was in de periode 2011-2012 al een jaar actief bij de gemeentelijke organisatie van Heeze-Leende in dezelfde functie.
Tijdens de komende interimperiode wil het college van burgemeester en wethouders zich nader beraden over het gewenste profiel en de definitieve invulling van de functie van gemeentesecretaris. Dit met het oog op de intensievere intergemeentelijke A2 samenwerking van de gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende. Dit proces is bepalend voor de duur van de interimperiode.

De vacature van gemeentesecretaris in Heeze-Leende is afgelopen maand ontstaan door het vertrek van de heer Henk ten Brinke naar de gemeente Twenterand. In de tussenliggende periode worden de honneurs waargenomen door mevrouw drs. Peggy Hurkmans. Naast afdelingshoofd Bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie is zij tevens loco-secretaris.

Burgemeester Verhoeven sprak in juli 2012 over Jeltema: “Ron Jeltema heeft vanaf juli 2011 de functie van interim gemeentesecretaris voor onze gemeente Heeze-Leende ingevuld. Gedurende die tijd heeft hij buitengewoon goed gefunctioneerd. In de rol van gemeentesecretaris was een meerwaarde voor ons college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft hij op een verfrissende manier leiding gegeven aan ons Management Team. Binnen het college vervulde hij een positief kritische rol naar de burgemeester en de wethouders. Hij werd gezien als een vertrouwenspersoon waar de collegeleden, in collectiviteit of individueel graag mee sparde. Ook heeft hij gedurende die periode deel uit gemaakt van het kernteam van de Gemeenschappelijke Regeling van de A2 gemeenten (intergemeentelijke samenwerking van onze gemeente met twee buurgemeenten). Ron Jeltema heeft de door ons vooraf geformuleerde doelstellingen voor zijn interim periode tot onze volle tevredenheid waargemaakt uitgevoerd en geimplementeerd.” Jeltema komt dus weer terug op één van zijn oude werkplekken. Voordeel: minder inwerktijd.

Laat wat van je horen

*