23 oktober 2021

Resultaten woonwensenonderzoek De Bulders bekend

Om de woonwensen te leren kennen heeft De Bulders een onderzoek onder toekomstige bewoners gehouden.  De enquête is door 154 mensen ingevuld. Enkele belangrijke conclusies zijn:

• De verhuisgeneigdheid van de respondenten is groot.
• De huidige economische situatie is nauwelijks van invloed op de verhuisplannen.
• De belangstelling onder de verhuisgeneigden voor De Bulders is zeker aanwezig. Het merendeel van hen komt vooral uit de gemeente Heeze-Leende.
• 80% van de potentiële bewoners wil graag betrokken worden bij de ontwikkeling van het plan.
• 85% van de potentiële bewoners wenst een koopwoning. Met name twee-onder-één- kapwoningen, vrijstaande huizen, woningen met een gelijkvloers woonprogramma en rij/hoekwoningen zijn gewenst.
• De bouwstijlen ‘landelijk wonen’ en ‘dorps vrijstaand’ zijn het meest in trek.
• Qua woonsfeer gaat de voorkeur uit naar ‘wonen aan een park’, ‘ruig landschappelijk wonen’ en ‘compact dorps wonen’.
• Duurzaamheid vormt voor 90% van de potentiële bewoners (enige) meerwaarde om in De Bulders te gaan wonen.

De resultaten van het woonwensenonderzoek worden verwerkt in de verdere plannen. Alle elementen met betrekking tot duurzaamheid worden eveneens meegenomen en als uitgangspunt gesteld aan de bouwende ontwikkelaars.

Laat wat van je horen

*