23 maart 2023

Regio maakt scherpe keuzes in kantorenvoorraad

De 21 gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven pakken de leegstand op de kantorenmarkt samen daadkrachtig aan. Deze week hebben zij met de provincie Noord-Brabant en het SRE afspraken gemaakt over de reductie van de bouw van nieuwe kantoren in de regio. In het landelijk gebied worden de nieuwbouwmogelijkheden sterk ingeperkt en in het stedelijk gebied zijn duidelijke keuzes gemaakt voor slechts een aantal locaties waar nog nieuwbouw mogelijk is. Ten opzichte van het absolute hoogtepunt van vóór de crisis, is nu ruim 40 hectare en bijna 270.000 m² aan nieuwbouwplannen geschrapt. Het is de eerste keer dat er regiobreed afspraken zijn gemaakt over kantoren.

Net als in de rest van Nederland is ook in de regio Eindhoven de leegstand op de kantorenmarkt fors. Enerzijds is dit het gevolg van de aanhoudende crisis, anderzijds is sprake van meer structurele ontwikkelingen die van invloed zijn op de kantorenmarkt, bijvoorbeeld ‘het nieuwe werken’. Vooral bij snelweglocaties is het van belang om als regio een gezamenlijke lijn te kiezen. Vandaar dat de Provincie Noord-Brabant en de 21 gemeenten onder regie van het SRE de handen ineen hebben geslagen om tot een kantorenprogramma te komen voor heel Zuidoost-Brabant.

Landelijke gemeenten
De programmering bestaat uit basisafspraken voor de landelijke gemeenten. Deze voorzien in een sterke reductie van de nieuwbouwmogelijkheden. Feitelijk zijn er alleen voor lokale bedrijven nog mogelijkheden voor nieuwbouw, en dan alleen wanneer ze aantoonbaar niet gevestigd kunnen worden in bestaande gebouwen. In het stedelijk gebied is de kantorenleegstand het grootst. Daarom zijn hier nog aanvullende afspraken gemaakt in de vorm van een heldere programmering. Daarbij is kritisch gekeken naar de behoefte aan kantoren en de juridische mogelijkheden om locaties uit de markt te halen. Uiteindelijk wordt nog slechts op een beperkt aantal nieuwbouwlocaties ingezet en wordt voorrang gegeven aan de vestiging van kantoorgebruikers in bestaande gebouwen. Hiermee is een programma voor de hele regio vastgelegd die aan marktpartijen de nodige duidelijkheid biedt.

Henri de Wijkerslooth, portefeuillehouder van het SRE: “De gemeenten hebben afgesproken dat zij alleen nog meewerken aan nieuwbouwinitiatieven wanneer deze op de bestaande markt echt niet terecht kunnen. Er liggen veel kansen en mogelijkheden bij het (her)gebruik van bestaande gebouwen. Strijp S is daarvan een fantastisch voorbeeld; afgeschreven gebouwen worden ingevuld met bedrijvigheid die naadloos aansluit bij de Brainport-ambities. Het programma draagt bij aan de ambitie om te investeren in ruimtelijke kwaliteit, het voorkomt leegstand en verpaupering”.

Bron: SRE

Laat wat van je horen

*