23 oktober 2021

Rabobank Dommelstreek zoekt een nieuwe commissaris

Rabobank Dommelstreek is een coöperatieve ondernemende bank van en voor leden en klanten. De deskundigheid, betrokkenheid en ondernemerschap zetten zij in om de dromen en ambities van haar particuliere en zakelijke klanten te realiseren. Bij de bank werken circa 130 medewerkers en het balanstotaal bedraagt ruim 1 miljard euro. Het werkgebied wordt gevormd door de plaatsen Geldrop, Nuenen-Gerwen-Nederwetten, Heeze, Leende & Sterksel. Ruim de helft van de inwoners in het werkgebied heeft op enige manier een relatie met deze bank.

Door het aftreden van een commissaris zijn zij nu actief op zoek naar een commissaris met een financiële achtergrond en affiniteit met de agrarische of food sector.

Welke taak heeft de raad van commissarissen?
De raad van commissarissen ziet er op toe dat de directie op adequate wijze invulling geeft aan de doelstellingen van de bank. De raad van commissarissen vervult tevens een klankbordfunctie voor de directie. Het coöperatieve karakter van de Rabobank wordt door de raad van commissarissen onderschreven, actief uitgedragen en bewaakt. De nieuwe commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen door de ledenraad van de bank benoemd.

Het profiel van de nieuwe commissaris
De nieuwe commissaris is een ervaren ondernemer of bestuurder met een academisch werk- en denkniveau en een financiële opleiding (Bedrijfseconomie of Accountancy). De commissaris is onafhankelijk en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en het houden van toezicht. Daarnaast is hij of zij stevig in lokale en/of regionale netwerken vertegenwoordigd. De commissaris kenmerkt zich als zowel strategisch als coöperatief denker, heeft kennis van regionale ontwikkelingen en woont en/of werkt in het werkgebied van Rabobank Dommelstreek. Gezien de huidige samenstelling van de raad van commissarissen gaat de voorkeur uit naar een nieuwe commissaris uit Heeze, Leende, Sterksel of Geldrop.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank Dommelstreek, de heer Andries Mulder (telefoonnummer 0492 38 88 50) of met commissaris mevrouw Astrid Mimmel (telefoonnummer 06 224 688 22) De voor te dragen kandidaten worden op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en van de modelstatuten van aangesloten banken getoetst op betrouwbaarheid en deskundigheid.

Bent u geïnteresseerd?
Voor het ontvangen van de uitgebreide functieomschrijving, stuurt u een e-mail naar communicatie@dommelstreek.rabobank.nl.
Meer info: http://www.rabobank.nl/dommelstreek

Laat wat van je horen

*