27 januari 2023

Rabobank Dommelstreek kiest voor duurzaam

Nieuw staal in combinatie met bestaand beton

Nieuw staal in combinatie met bestaand beton

Rabobank Dommelstreek bouwt aan de Laan der Vier Heemskinderen in Geldrop een nieuw Ontmoetingscentrum. Het wordt een kantoor met alle faciliteiten onder één dak. Eind 2014 moet het gereed zijn. Dan kunnen klanten er terecht om te pinnen, geld te storten of een rekening te openen.
Maar er is meer. Rabo wil dat het nieuwe Ontmoetingscentrum een centrale, eigentijdse rol krijgt om de coöperatie in alle facetten te ondersteunen. Het wordt een kantoor waarin ontmoeten centraal staat en waar leden gebruik kunnen maken van diverse faciliteiten. Het gaat bij coöperatief ontmoeten om de mogelijkheid om samen te werken, kennis uit te wisselen, te innoveren, om geïnspireerd te worden. Dat betekent dat er bijvoorbeeld zaalruimte beschikbaar is om bijeenkomsten te houden, iets waar in Geldrop behoefte aan is.

Nieuwbouw geeft nieuw élan

Van tekentafel naar realisatie

Planning

Op 10 juni is gestart met het plaatsen van de staalconstructie. Een mijlpaal in de realisatie van de herbouw, waaraan zoveel mogelijk lokale ondernemers werken. Naar verwachting is het plaatsen van de staalconstructie medio juni gereed. Zodat er vanaf eind juni gewerkt kan worden aan het realiseren van de eerste etage.

Duurzaamheid centraal

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor Rabo. De duurzaamheidsambitie voor ons nieuwe kantoor is bepaald via de BREEAM-NL methodiek. Een technisch voorbeeld van duurzaamheid is de installatie voor warmteopslag in het nieuwe gebouw. Op warme dagen wordt warmte opgeslagen in de bodem op een temperatuur van circa vijftien graden. De warmte is tot een volgend, kouder seizoen vast te houden om dan gebruikt te worden voor verwarming. Zonnepanelen op het dak (30 kW) maken ook onderdeel uit van de installatie.
Het skelet van het oude gebouw wordt hergebruikt. In de vloeren zitten kunststof ballen die materiaal besparen en isolerend werken. Er komen ledverlichting en waterbesparende voorzieningen.
Duurzaamheid betekent ook waar mogelijk samenwerken met lokale partijen. Rabo kiest voor oplossingen die op lange termijn bijdragen aan lagere kosten, een beter milieu en/of het bevorderen van lokaal ondernemerschap.

Een toost op de toekomst

Directievoorzitter Adri Geerts toost op de toekomst

Coöperatie

Rabobank bankiert als coöperatieve bank voor klanten en samenleving en niet voor aandeelhouders. Dat is het oude principe van samen lasten en risico’s dragen. Dat lukt alleen als je duurzame relaties aangaat. Winst is een middel en geen doel op zich. Ontmoeten en  samenwerken met klanten is de sleutel tot succes.

Betrokken partijen

Projectmanagement en BREEAM-NL Expert: Brink Mamagement & Advies
Architect: Van den Pauwert Architecten
Installatieadviseur en adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid: Nelissen Ingenieursbureau
Constructeur: Adviesbureau Van de Laar
Bouwkundig aannemer: Houta bouw
Werktuigbouwkundig installateur: Immens Installatietechniek
Elektrotechnisch installateur: ETB Van Keulen

Laat wat van je horen

*